Publicatie: Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg?

Het programma Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg heeft als doelstelling: ‘De zorg zoveel mogelijk organiseren vanuit de relatie tussen de mens die zorg nodig heeft, diens naasten en de zorgverleners. En de zorg laten aansluiten op datgene wat voor hen van waarde is.’ In de publicatie: ‘Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg?’ vertelt een aantal deelnemers over hun aanpak, ervaringen en resultaten.

Als regels of (denk)kaders in de weg lijken te staan, bedenken mensen in en om betrokken zorgorganisaties hoe het anders kan, zodat ze niet meer beperken maar juist ondersteunen.

Zorgorganisaties in de vernieuwingsbeweging zijn druk doende om op alle lagen en niveaus binnen de organisatie structureel het gesprek te stimuleren over wat goede kwaliteit van zorg en leven is, en wat daarvoor nodig is. En om dat met elkaar dag in dag uit mogelijk te (blijven) maken in zoveel mogelijk facetten van het dagelijks leven, wonen en werken. Ook als er tegen regels aangelopen wordt. Of als het misschien nog niet altijd gebruikelijk is om te bespreken of iets wel bijdraagt aan de bedoeling. En het onveilig kan voelen om je uit te spreken over wat er volgens jou nodig is, of om de tijd te nemen voor een gezonde dosis zelfreflectie.

Publicatie

Hoe een aantal zorgorganisaties de beweging van regels naar relaties maakt, is te lezen in de publicatie: ‘Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg?’. In de interviews lees je hoe vernieuwers omgaan met al dan niet belemmerende regels, inclusief talloze voorbeelden van regels die geschrapt zijn, hoe zij daartoe kwamen, kenmerken van de  vernieuwingsaanpak en effecten op bewoners, naasten en medewerkers. Uitdagingen en dilemma’s komen eveneens aan bod. Lees de verschillende praktijkvoorbeelden op onze website of download de volledige publicatie.

Meer weten

Geplaatst op: 1 april 2019
Laatst gewijzigd op: 23 april 2019