Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Podcast De Zorgboog: 4 bouwstenen voor samenwerking specialist ouderengeneeskunde en huisarts

Het uitgangspunt van De Zorgboog is om de zorg zo dicht mogelijk in de buurt van de cliënt en zijn sociale netwerk te organiseren. De grootschalige zorglocaties worden steeds meer afgebouwd. De zorg voor cliënten waar het thuis wonen niet meer mogelijk is, wordt zoveel als mogelijk in de vorm van kleinschalige woonvoorzieningen, dichtbij de eigen vertrouwde omgeving gerealiseerd.

Huisarts in the lead

De Zorgboog is deelnemer aan Waardigheid en trots in het thema Bekostiging specialist ouderengeneeskunde en werkt volgens het model ‘Huisarts in the lead’. In dit model gaat het om normaliseren van zorg ook als mensen geclusterd of kleinschalig wonen in de wijk. Dat betekent dat de huisarts als eerste aanspreekpunt blijft ook als deze mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen en geclusterd gaan wonen, de huisarts blijft als zodanig in the lead. Dat is nu anders daar ouderen die nu de overstap maken naar geclusterd wonen meteen overgeheveld worden naar de specialist ouderengeneeskunde.

Samenwerkingsmodel

Binnen het VVT-platform van zorgaanbieders in Zuid Oost Brabant werkte De Zorgboog met alle betrokken huisartsenorganisaties in een project een nieuw samenwerkingsmodel uit voor de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde in de avond-, nacht- en weekenduren en in de nieuwe woonvormen in wijk en dorp. Ontstaan vanuit de wetenschap dat tal van huisartsen zorg gingen bieden aan ouderen en dat deze ontwikkeling niet goed paste bij een regionale voorziening voor de ANW uren. Een waardevolle ontwikkeling in afwachting van een passend financieringsmodel.

4 Bouwstenen

Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en zelf specialist ouderengeneeskunde (SO) bespreekt met Henri Plagge, bestuurder van De Zorgboog de bekostiging van de SO en wat dit betekent voor de positie van de SO in de eerste lijn in de samenwerking met de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Zij geven 4 bouwstenen voor de samenwerking tussen de SO en de huisarts in de eerste lijn:

  1. Eigen verwijs- en financieringstitel voor de SO.
  2. Doen. Ga aan de slag! Werk vanuit een visie op netwerkzorg.
  3. Bouw een relatie op met het sociale domein (gemeente). En investeer in de relatieopbouw tussen huisarts en SO. Benut positieve gezondheid (M.Huber) als verbindend begrip.
  4. Laat zien wat je doet en wat je toegevoegde waarde is als SO in de eerste lijn.

Beluister het gesprek via de podcast:

Meer weten


Geplaatst op: 20 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 27 februari 2018