Podcast: Goede samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij Goudenhart – WelThuis

Door de dubbele vergrijzing en extramuralisering neemt de behoefte aan betaalbare en kwalitatief hoogstaande (extramurale) behandeling toe. Goudenhart – WelThuis is van mening dat zij, vanuit haar complete, integrale intramurale aanbod, verpleeg(huis)zorg op verschillende plaatsen kan aanbieden. Dus ook thuis, in de eigen woning van de cliënt.

Huisarts in the lead

Gevolg van deze visie is dat WelThuis werkt volgens het model ‘Huisarts in the lead’. Bij dit model gaat het om normaliseren van zorg ook als mensen geclusterd of kleinschalig wonen in de wijk. Dat betekent dat de huisarts als eerste aanspreekpunt blijft, maar de specialist ouderengeneeskunde (SO) kan inschakelen op het moment dat dit nodig is. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen huisarts en SO.

Samenwerking huisarts – SO

Monique Spierenburg, themacoördinator van de themagroep Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen interviewde Gert-Jan Speksnijder (directeur Goudenhart), Shanti Brandon (Huisarts / kaderarts in Zoetermeer) en Kristel van Tol (Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding bij Goudenhart) over hoe de samenwerking tot stand komt en wat een SO kan betekenen voor een huisarts.

Huisarts Shanti Brandon vertelt over hoe de samenwerking tot stand gekomen is: ‘In een één-op-één gesprek hebben we samen een casus doorgesproken. Als kaderhuisarts ouderengeneeskunde weet ik wel veel over gezondheidsproblemen bij ouderen, maar het is soms heel lastig om bij mensen het overzicht te houden. In de betreffende casus was er sprake van problemen op alle domeinen en samen met de eerstelijnsverpleegkundige / POH (die de casemanager is) kwam ik er niet uit.’

Brandon vervolgt: ‘Ik schakel de SO in wanneer ik merk dat ik te weinig kennis heb over de mogelijkheden van zorg en ook de wijkverpleegkundige daar vragen over heeft. Ook bij zorgmijders die niet naar een geriater willen, schakel ik de SO in. Daarnaast vraag ik de SO als ik pro-actief wil optreden bijvoorbeeld bij een kwetsbaar koppel dat samen thuis wil blijven wonen.’

SO in opleiding Kristel van Tol: ‘Bij iedere consultaanvraag die binnenkomt neem ik contact op met de huisarts, meestal is in 5 tot 10 minuten duidelijk wat er in de casus aan de hand is en waar de huisarts tegenaan loopt. Daar kan ik dan gericht advies op geven.’

Van Tol: ‘Mijn aanpak is: persoonlijk contact op basis van vertrouwen, gelijk ter zake komen in verband met de korte tijdsspanne van de huisarts en daarbij informatie snel inwinnen, eventueel met toegang tot het HIS. Samen kunnen we dan snel de vraag helder krijgen, voordat ik in gesprek ga met de cliënt.’

Boost voor de ouderenzorg

Van Tol: ‘Ik ben er trots op dat we op deze manier iets voor de kwaliteit van leven van ouderen en het zorgsysteem er omheen kunnen betekenen. Als in heel Nederland de SO en de huisarts elkaar vinden, zou dat een boost zijn voor de ouderenzorg.’

Brandon: ‘Ik gun elke huisarts de mogelijkheid om een SO te consulteren. En het zou mooi zijn als wij ons geen zorgen hoeven te maken over de financiering, maar dat wij lekker ons ding kunnen doen.’

Beluister dit interview via onderstaande podcast:

In de kern zijn dit de 3 succesfactoren van deze samenwerking:

  • Kennismaken is van belang om elkaar één op één te leren kennen en gericht vragen te kunnen stellen.
  • Samenwerken wordt bevorderd doordat de SO in het HIS kan. Hierdoor kan de SO een huisbezoek of consult ook goed voorbereiden. Met respect voor hoofdbehandelaarschap, korte lijn en open communicatie.
  • Financiering is geregeld door regeling Extramurale Behandeling en doordat de huisarts in een georganiseerd eerstelijnszorg in Zoetermeer (SGZ) werkt.

Meer weten

Geplaatst op: 14 december 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019