Podcast: Genormaliseerd wonen met huisarts in the lead bij Saffier De Residentie

Saffier De Residentiegroep (deelnemer aan Waardigheid en trots binnen het thema ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen’) voert een pilot uit met een nieuw woonzorgconcept waarbij de regie van de cliënt (nog) meer centraal staat. Het primaire doel van het concept is het vergroten van de kwaliteit van leven van bewoners. Het nieuwe concept wordt gefinancierd met de middelen waarover de bewoner beschikt. Wonen (huur), zorg (Wlz) en behandeling (Zvw) worden hierbij gescheiden aangeboden. De cliënten in de pilot zijn allen ingeschreven bij een externe huisartsenpraktijk. De SO wordt in consult geroepen daar waar het complexe comorbiditeit betreft. Bij inschakelen van de SO, blijft de huisarts hoofdbehandelaar en eerste aanspreekpunt voor de cliënt volgens het model ‘De huisarts in the lead’. In dit podcast-interview vertelt Roland de Wolf, bestuurder bij Saffier De Residentiegroep over de ervaringen met het concept ‘genormaliseerd wonen’.

Roland de Wolf - Saffier De Residentiegroep

Zingeving

Centraal in het concept ‘genormaliseerd wonen’ staat datgene dat een cliënt nog wel kan. En, direct daar aan verbonden de vraag: Wat brengt ervaren kwaliteit van leven met zich mee? De kwaliteit van leven en de eigen keuze van de cliënt staan op de voorgrond en daarvan afgeleid wordt zorg geleverd.

Roland de Wolf: “Als zorgprofessional je professionaliteit goed uitvoeren is geen garantie voor een kwalitatief hoogwaardig leven van de cliënten. Zorgverleners moeten niet meer ‘lekker zorgen’, maar de cliënt zoveel mogelijk zelf laten doen. Dan ervaren cliënten dat het er nog toe doet dat ze nog op deze wereld zijn. Je maakt cliënten niet volledig afhankelijk en moet de daarbij behorende risico’s accepteren.”

Zo normaal mogelijk

Roland de Wolf: “Wij willen het leven met verpleegzorg zo normaal mogelijk maken en daarbij dus ook gebruik maken van de reguliere maatschappelijke systemen: een woonruimte koop of huur je zelf, zorg krijg je vergoed via de zorgverzekering of de wmo en daarvoor klop je in eerste instantie aan bij de huisarts die jou eventueel doorverwijst naar een specialist (dus ook naar de specialist ouderengeneeskunde als dat nodig is).”

Dit heeft met name grote gevolgen voor de perceptie bij zowel de cliënt, als bij de familie en bij de zorgverleners. De Wolf: “Cliënten richten zelf hun eigen woning in, daarover is geen overleg nodig met de zorginstelling. Een bewoner voelt zich daarmee direct thuis in zijn eigen huis. Familie houdt ook op een natuurlijke wijze meer betrokkenheid, want de cliënt ‘woont’ nog gewoon zelfstandig en heeft een eigen voordeur waarvan mantelzorgers gewoon de sleutel kunnen krijgen. Dat geeft een andere betrokkenheid dan wanneer mantelzorgers bij een balie binnenkomen om te vragen of ze op bezoek mogen gaan bij hun naaste.”

Huisarts in the lead

Cliënten houden binnen dit concept hun eigen huisarts, die indien nodig verwijst naar de specialist ouderengeneeskunde net zoals hij naar andere specialisten kan doorverwijzen. Roland de Wolf: “Binnen de muren van een traditioneel verpleeghuis zit de specialist ouderengeneeskunde in de rol: er is een patiënt waar ik 24 uur verantwoordelijk voor ben. Een specialist ouderengeeskunde die vanuit een huisartsenpraktijk geconsulteerd wordt, komt automatisch in een andere rol, namelijk een behandelrol, die rol moet hij ook meer binnen het verpleeghuis gaan nemen.”

Roland geeft een sprekend voorbeeld: “Een huisarts adviseert een cliënt om te stoppen met roken en minder vet te eten. De huisarts geeft dit advies aan de cliënt mee, maar ziet er vervolgens niet 24 uur op toe of de cliënt het advies ook opvolgt. Dat is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Als een specilist ouderengeneeskunde binnen een verpleeghuis dit advies aan een cliént geeft, ziet iedereen binnen verpleeghuis er continu op toe dat dit advies opgevolgd wordt.”

Beluister de podcast:

Meer weten

Geplaatst op: 28 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019