Praktijk binnen Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Stichting Samen Zorgen maakt enorme slag in persoonsgerichte zorg'

Stichting Samen Zorgen maakt enorme slag in persoonsgerichte zorg

Stichting Samen Zorgen doorliep een Waardigheid en trots-traject om persoonsgerichte zorg, betrokkenheid en plezier in het werk te versterken. Opeenvolgende metingen door Van Loveren en Partners brengen heel mooi de positieve gevolgen in beeld voor bewoners én medewerkers.

lees meer
Afbeelding bij 'Coaches ondersteunen verpleeghuizen: de scan als foto van de organisatie'

Coaches ondersteunen verpleeghuizen: de scan als foto van de organisatie

De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg helpt verpleeghuizen om in beeld te brengen in hoeverre een locatie voldoet aan het kwaliteitskader. Scanners Marcel Kruger en Gerbrand Willemsen begeleidden dit traject vanuit Waardigheid en trots op locatie (WOL) bij locaties van twee verpleeghuizen.

lees meer
Afbeelding bij 'Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg goede aanzet tot dialoog'

Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg goede aanzet tot dialoog

De Lange Wei en de King Arthur Groep zijn verpleeghuizen die de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben gebruikt. Dit in voorbereiding op Waardigheid en trots op locatie (WOL) dat in januari 2019 van start gaat.

lees meer
Afbeelding bij 'Verpleegkundigen werken aan wetenschappelijke inhaalslag'

Verpleegkundigen werken aan wetenschappelijke inhaalslag

Dertien hoogleraren verpleegkunde gaan wetenschappelijk onderzoek doen naar verpleegkunde. Wat betekent dit college voor verpleegkundigen en verzorgenden? Een Q&A met Sonja Kersten, directeur V&VN.

lees meer
Afbeelding bij 'De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan'

De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan

De verpleeghuizen zijn volop bezig met het schrijven van de kwaliteitsplannen op grond waarvan de zorgkantoren de gesprekken gaan voeren. Bregje Schouten, beleidsadviseur V&V bij het zorgkantoor van Zilveren Kruis neemt ons mee in de do's en don'ts van het kwaliteitsplan.

lees meer
Afbeelding bij 'De beeldende verhalen van Viattence'

De beeldende verhalen van Viattence

Viattence gebruikt het kwaliteitsmanagementsysteem Beelden van kwaliteit om de kwaliteit van het leven voor de bewoners te verbeteren. Het ophalen van het levensverhaal van bewoners helpt om maatwerk te leveren. Petralien van Oene, leidinggevende van De Nieuwe Antoniehof, vertelt.

lees meer
Afbeelding bij 'De Kwaliteit Verbetercyclus maakt de beleving van de zorg inzichtelijk'

De Kwaliteit Verbetercyclus maakt de beleving van de zorg inzichtelijk

Zorgorganisatie Het Anker is tevreden over de manier waarop teams zelf met kwaliteit en de Kwaliteit Verbetercyclus aan de slag gaan. Zij delen hun ervaringen en handige tips voor in de praktijk.

lees meer
Afbeelding bij 'Dialoog Het Baken en Zilveren Kruis: ‘Kwaliteit is zorgen dat wat je doet ..'

Dialoog Het Baken en Zilveren Kruis: ‘Kwaliteit is zorgen dat wat je doet past bij de bewoner’

Wat betekent voor een verpleeghuis kwaliteit leveren? Voor Het Baken is dit: zorgen dat dat wat je doet past bij het leven dat mensen willen leiden. Een uitgangspunt waarin het zorgkantoor van Zilveren Kruis zich heel goed kan vinden.

lees meer
Afbeelding bij 'Dialoog Humanitas Deventer en Eno: ‘Ons uitgangspunt is de dagstructuur als fe..'

Dialoog Humanitas Deventer en Eno: ‘Ons uitgangspunt is de dagstructuur als feestje’

Het Zorgkantoor Midden IJssel van Eno is vol lof over het kwaliteitsplan van Humanitas Deventer: van onderuit geschreven, op basis van gesprekken met bewoners, medewerkers en familie. En uitgaand van het welzijn van de bewoners.

lees meer
Afbeelding bij 'Dialoog Thebe en VGZ: ‘Thebe kiest met opzet kwaliteitsplan voor lokaal ma..'

Dialoog Thebe en VGZ: ‘Thebe kiest met opzet kwaliteitsplan voor lokaal maatwerk’

Thebe schreef een kwaliteitsplan waarover het zorgkantoor van VGZ bijzonder te spreken is: goed uitgewerkt op locatieniveau, met een heldere basis voor verantwoording van de besteding van de extra middelen in het kader van Waardigheid en trots.

lees meer