Opname in een verpleeghuis: wat komt daarbij kijken?

Opname in een verpleeghuis is ingrijpend. Omgaan met lichamelijke en geestelijke achteruitgang, oplopende emoties, verschillende wensen en eisen, en dan ook nog eens de vertrouwde omgeving moeten verlaten, kan zo’n verhuizing enorm complex maken. Dementie.nl geeft veel informatie met aanbevelingen en tips bij de verhuizing naar het verpleeghuis, voor zowel de oudere zelf als voor familie en andere naasten.

De impact van de opname

Voor iemand met dementie is het erg ingrijpend om de vertrouwde omgeving te moeten achterlaten. Maar als je de impact van zo’n verhuizing begrijpt, dan kun je ook betere begeleiding bieden. En de nieuwe woning went meestal na enige tijd.

Voorbereiding op de stap naar een verpleeghuis

Je overweegt opname van je naaste in het verpleeghuis. Daar komen heel wat praktische en emotionele zaken bij kijken. Welk verpleeghuis kies je? Waar moet je bij die keuze op letten? Met welke regelgeving en kosten krijg je te maken? Hoe bereid je je naaste voor op de verhuizing en wat verandert er voor jou na de opname? Hoe deel je de keuze om je naaste op te laten nemen met familie en vrienden? Een goede voorbereiding helpt om de overgang naar deze nieuwe fase zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een geschikt verpleeghuis vinden

Wanneer je naaste naar een verpleeghuis gaat, wil je natuurlijk wel het juiste kiezen. Welke adressen zijn er in de buurt te vinden en welk type opvang past het beste bij je naaste en bij jou? Grootschalig met veel faciliteiten, kleinschalig waar zo veel mogelijk het normale leven wordt nagebootst? Of juist in een (luxer) particulier verpleeghuis? En wat zijn de verschillen?

Meeverhuizen naar een verpleeghuis

De indicatie voor opname in een verpleeghuis is geregeld. Je partner gaat verhuizen en jij wilt graag bij haar blijven. De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt mogelijkheden om met je partner mee te verhuizen. Er moet wel ruimte voor zijn bij de instelling en het is een beslissing die je goed moet overwegen.

De dag van opname en de eerste dagen erna

Met de verhuizing van je naaste sluit je een hoofdstuk definitief af. Met een goede voorbereiding maak je de overgang naar het verpleeghuis wat gemakkelijker. Vraag, als dat kan, hulp van familieleden of vrienden.

De opname bespreken met naasten

Mensen in je omgeving weten vaak niet goed hoe ver de dementie van je naaste is gevorderd. Omdat ze niet dagelijks zorg hoeven te geven, schatten ze de situatie vaak anders in dan jij. Daarom is het verstandig niet alleen zelf tijdig na te denken over een mogelijke opname, maar hier ook bijtijds met je familie of vrienden over te praten.

Rechten en plichten van zorginstellingen

Bij de opname van je naaste in een verpleeghuis krijg je te maken met bepaalde wet- en regelgeving. Landelijke cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van zorgorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de rechten en plichten van zorginstellingen en hun cliënten. Dit zijn de zogenaamde algemene voorwaarden. Het is goed om deze vooraf door te nemen, zodat je weet waar je aan toe bent. Ook de kosten van zorginstellingen zijn vooraf ongeveer te berekenen.

Omgaan met emoties bij opname in verpleeghuis

Je naaste laten opnemen in een verpleeghuis is waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die je ooit hebt moeten nemen. Voor je naaste is het loslaten van de vertrouwde omgeving heel ingrijpend. En de familieleden die niet met de dagelijkse zorg zijn belast, kunnen vaak lastig invoelen wanneer opname beter is. Openheid is hier het sleutelwoord.

Soms mee naar huis

Als je naaste eenmaal in een verpleeghuis woont, kun je haar natuurlijk af en toe mee naar huis nemen. Maar hoe verstandig is dat? Het antwoord op die vraag is niet voor iedereen hetzelfde. De reactie van je naaste op zo’n bezoek kan van veel dingen afhangen. Volg je gevoel, let erop hoe je naaste reageert en overleg met de verzorgenden in het verpleeghuis.

Meer weten

Geplaatst op: 4 november 2016
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2022