Opbrengst ondersteuningstraject Huis ter Leede: ‘Steeds blijven zoeken naar manieren om nog betere zorg te bieden’

Na de afronding van het ondersteuningstraject van Waardigheid en trots wilde Huis ter Leede, een verpleeghuis in Leerdam, de in gang gezette veranderingen borgen binnen de organisatie. De Waardigheid en trots-coach (W&t-coach) bleef nog een paar maanden voor een dag per week voor verdere versterking van het kwaliteitsbewustzijn en – beleid. ‘We moeten er samen voor zorgen dat het in het DNA van onze organisatie komt, dat we steeds blijven zoeken naar manieren om nog betere zorg te bieden. Het gaat erom dat je aandacht hebt voor de mens tegenover je.’ Bestuurder Kees Schetters vertelt over de opbrengsten van die laatste maanden.

‘Onze beleidsmedewerker kwaliteit is aan de slag gegaan met het kwaliteitsplan en Marja van Berkel, de W&t-coach, was daarbij haar sparring partner’, vertelt Kees Schetters. ‘Het kwaliteitsplan is een uitvloeisel van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat vorig jaar door het Zorginstituut is opgeleverd. En hoewel het behoorlijk omvangrijk is, dwingt het je wel om goed na te denken over de kwaliteit van de dienstverlening van je organisatie. Wat loopt er goed, en wat niet? Waar zijn verbeteracties nodig? Die voortdurende reflectie vind ik een van de belangrijkste opbrengsten van het traject dat wij in het kader van Waardigheid en trots hebben doorlopen.’

Leren van elkaar via leernetwerk

Een van de zaken waar de extra inzet van de W&t-coach zich op richtte was het vormen van een leernetwerk. ‘Om te leren van de manier van werken bij andere organisaties stelt het Kwaliteitskader dat je samen met andere zorgaanbieders een leernetwerk vormt. We zijn aanvankelijk met drie organisaties met dezelfde christelijke signatuur bij elkaar gaan zitten, maar dat breidde zich al snel uit tot zes partners met ook een seculiere achtergrond. We hebben nu regelmatig overleg met Present, Zorgcentrum ’t  Slot, Wittenbergzorg, Zorgcentra De Betuwe, ’t Anker en STMR. Marja heeft dat overleg goed gestructureerd door van te voren een aantal zaken helder op papier te zetten. Waar gaan we het met elkaar over hebben? Hoe gaan we om met het delen van vertrouwelijke informatie? Het  samenwerken in zo’n netwerk maakt het ook mogelijk om te vergelijken en bepaalde cijfers te vergelijken. Bijvoorbeeld het aantal MIC-meldingen (medicijnenincidenten). Wij willen door ons aantal meldingen te vergelijken met die bij vergelijkbare organisaties weten hoe we scoren en of dat extra aandacht behoeft. Ieder incident is er een te veel, maar als zelfstandige zorgorganisatie weet je niet snel wat een lage of een hoge score is, en of je dus ergens extra aandacht aan moet besteden. In het leernetwerk kan dat wel.’

Trots op leerafdeling met studenten                   

De opbrengst van een leernetwerk valt of staat met de bereidheid van de partners om kennis en informatie te delen. Niet alleen halen dus, maar ook brengen. ‘Dat hebben we gedaan door zaken te benoemen waar we ieder afzonderlijk trots op zijn. Zo zijn wij vorig jaar gestart met een leerafdeling. Dat is bij ons een PG-afdeling die feitelijk helemaal door studenten wordt gedraaid, onder supervisie van onze medewerkers uiteraard. De studenten zijn Bol-stagiairs die 10 tot 26 weken in de praktijk leren. Het onderwijs vindt ook zo veel mogelijk bij ons in huis plaats. Zo leiden we nieuwe collega’s op, voor ons zelf of voor andere zorgorganisaties. De komst van zoveel jonge studenten in huis geeft ook weer nieuwe energie en dynamiek. Dat is pure winst. Onze partners in het netwerk zijn erg geïnteresseerd in de opzet van zo’n leerafdeling en komen bij ons kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ook de andere organisaties hebben zo projecten gedaan waar wij weer van kunnen leren.’

Structureel meer aandacht voor welbevinden

In het eerste traject dat Huis ter Leede in het kader van Waardigheid en trots heeft doorlopen is veel bereikt. Het kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers en management is toegenomen, de teams zijn veel meer zelfverantwoordelijk geworden, er is structurele aandacht voor familieparticipatie en zowel de cliënt- als medewerkerstevredenheid is toegenomen. Dat laat zich volgens Kees Schetters vooral verklaren doordat er structureel meer aandacht is gekomen voor het welbevinden van de bewoners. ‘Natuurlijk is het essentieel dat de basiszorg op orde is, dat is ook bij ons het geval. Maar het zijn juist de inzet op het verbeteren van het welzijn of welbevinden die leiden tot meer tevredenheid. Meer aandacht voor de cliënt is niet alleen prettig voor de bewoners, het geeft ook meer voldoening in het werk.’

Omslag naar zelfsturing                             

Om dat te bereiken moest de organisatie een cultuuromslag maken. Schetters: ‘Door de problemen in het verleden is er geruime tijd strak en directief leiding gegeven. Er was financieel niets mogelijk en er was weinig ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Terwijl die omslag naar zelfsturing juist belangrijk is om het welzijn van onze bewoners te vergroten. Nu is er meer mogelijk, afdelingen hebben een eigen budget voor activiteiten.  Maar om de teams ook echt meer zelf handelend te maken hebben we veel getraind en workshops gedaan. Marja heeft trouwens niet alleen de medewerkers getraind, maar ook ons als MT een spiegel voor gehouden. Want als we willen dat de teams meer verantwoordelijkheid nemen, vraagt dat ook een andere stijl van leidinggeven van delegeren en loslaten. Aansluitend daarop zijn wij als MT aan de slag gegaan met een training (Covey) om ons die principes meer eigen te maken.’

Aandacht voor de mens tegenover je

De veranderingen zijn ingezet bij Huis ter Leede, nu is het zaak om ervoor te zorgen dat het denken in termen van welzijn en liefdevolle zorg bovenaan de agenda blijft staan. ‘We moeten er samen voor zorgen dat het in het DNA van onze organisatie komt en dat we steeds blijven zoeken naar  manieren om nog betere zorg te bieden. Dat zit ‘m wat mij betreft primair in aandacht hebben voor de mens tegenover je. Activiteiten zijn leuk, maar aandacht voor de ander maakt het leven pas echt betekenisvol. En daarvoor hoef je niet altijd ingewikkelde uitjes te organiseren, ook kleine, reguliere activiteiten als een spelletje spelen, samen lezen, wandelen en op bezoek gaan zijn van grote waarde voor onze bewoners. Mijn rol als leidinggevende is vooral om dat aan te moedigen, mogelijk te maken en te stimuleren. Complimenten uitdelen aan collega’s en afdelingen is een goede manier om dat te bereiken. Ook dat is een kwestie van aandacht: laat merken dat je ziet dan mensen moeite doen. Het maakt het werk een stuk leuker en zinvoller!’

Door Paul van Bodegraven

Meer weten over het kwaliteitstraject van Huis ter Leede?

Geplaatst op: 15 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 11 september 2018