Ook voor het revalidatiecentrum kan het Aanmeldportaal interessant zijn

De organisatie van de spoedzorg in de VVT-sector is versnipperd. In de praktijk wordt daarom vaak uitgeweken naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het transmurale samenwerkingsverband van Stichting Elisabeth, Avoord, Surplus Zorg, een revalidatiecentrum, een topklinisch ziekenhuis en de regionale huisartsenkring wil hier via het Aanmeldportaal structureel verandering in brengen. Het Aanmeldportaal is gedurende zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag, bereikbaar voor huisartsen en spoedeisend hulp (SEH) artsen. De pilot met Het Aanmeldportaal is afgerond, nu is het tijd voor vervolgstappen.

Betrokken zorgaanbieders vertellen

In deel 1 ‘Het Aanmeldportaal: direct de juiste zorg op de juiste plaats voor kwetsbare ouderen’ introduceerden we het concept en vertellen Armand Lagrouw (Surplus Zorg) en Jan Verbaal (Stichting Elisabeth) over de eerste pilot. In deel 2 ‘Het Aanmeldportaal voorkomt onnodige opname kwetsbare oudere in het ziekenhuis’ delen Angelique Lamers en Conja van Oorschot (Avoord) hun ervaringen. Ook de huisartsen zijn zeer te spreken over de resultaten tot nu toe. In deel 3 ‘Ronald Roothans: ‘Het Aanmeldportaal is precies wat wij als huisartsen wilden’ vertelt huisarts Roothans vanuit zijn perspectief over de pilot. In dit vierde en laatste deel van deze serie vertelt Jan-Willem Meijer, directeur en revalidatiearts bij Revant medisch specialistische revalidatie, hoe het revalidatiecentrum in dit stadium ook een rol kan gaan spelen.

Revant was niet betrokken bij de pilot van het Aanmeldportaal. ‘Dat is ook logisch’, legt Meijer uit, ‘want de kwetsbare ouderen om wie het in die pilot gaat, komen meestal niet in het revalidatiecentrum terecht. De mensen die wij hier krijgen, hebben meestal een CVA of een amputatie meegemaakt. Doorgaans mensen die in het ziekenhuis al na een dag of drie kunnen worden ontslagen en die dan naar de specialistische of de geriatrische revalidatie gaan, twee kanalen waar nu nog weinig afstemming tussen bestaat. Ontschotting en samenwerking, met behoud van ieders expertise, middels een revalidatieaanbod op maat is een belangrijke verbetering voor patiënten. We zijn daarom nu aan het kijken of we meer maatwerk kunnen leveren.’

Stap voor stap

Wat de rol van Revant kan worden in het Aanmeldportaal, nu de pilot is afgerond en is besloten de activiteiten voort te zetten, is Meijer op dit moment nog niet duidelijk. ‘Voor een verpleeghuis is zo’n centraal aanmeldpunt belangrijker dan voor ons als revalidatiecentrum, omdat er in onze regio zes verschillende verpleeghuizen zorg bieden’, zegt hij. ‘Er is maar één revalidatiecentrum en de lijn daar naartoe is nu goed geregeld. Het wordt anders als we met een complexer patiëntenaanbod te maken krijgen waarin we mogelijk een meer geïntegreerd aanbod bieden. Een huisarts weet misschien wel hoe hij een klinische opname moet regelen, maar voor de poliklinische revalidatie patiënt kan een gezamenlijk aanmeldportaal meerwaarde hebben, omdat revalidatie een breed begrip is en diverse aanbieders en specialisaties kent waar de huisartsen mogelijk minder zicht op hebben.’

De samenwerking zal zich stap voor stap ontwikkelen, verwacht Meijer. ‘De basis is samen met de verpleeghuizen kijken wie wat doet’, zegt hij, ‘als basis om de zorg te verbeteren. Een vervolgstap zou kunnen zijn professionals over de muren van het revalidatiecentrum en het verpleeghuis te laten werken, of een afdeling op te zetten waarin professionals van beide partijen werkzaam zijn. Voor dit laatste is wel een fysieke ruimte nodig en bovendien helderheid over de financiering. Dit zou dan betrekking hebben op de klinische patiënten. Samenwerking voor de poliklinische patiënten zou een vervolgstap hierop kunnen zijn.’

Interview door Frank van Wijck

Meer weten

Serie  Het Aanmeldportaal

In deze serie vertellen de verschillende betrokken zorgaanbieders over de samenwerking, de ervaringen, de afspraken en de financiën.

Geplaatst op: 9 december 2016
Laatst gewijzigd op: 29 september 2020