Meer ontwikkelkansen voor vaste medewerkers met dienstenplatform RITZ

Bij je baas blijven en toch regelmatig aan het werk bij collega-zorgorganisaties in de regio. Dat is RITZ: een ambitieus regionaal dienstenplatform in de zorgregio West- en Midden-Brabant. Met de tijdelijke inzet van collega’s bij een andere locatie of organisatie in de regio vullen organisaties openstaande diensten in het rooster.

Groeien in de regio – Vernieuwende initiatieven

De ouderenzorg kampt steeds vaker met capaciteitsproblemen. Roosters zijn dan niet meer sluitend te krijgen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer vernieuwende initiatieven om die capaciteitskwesties op te lossen. Waardigheid en trots in de regio onderzoekt op dit vlak initiatieven. Bijvoorbeeld RITZ in West- en Midden-Brabant.

Blik verruimen

‘Regiobelang en organisatiebelang vallen samen in dit programma. We proberen regiobreed zorgorganisaties te versterken door roosterproblemen om te zetten in kansen voor collega’s die hun blik willen verruimen.’ Dat zegt Mijke Aarnoudse. Zij is projectleider van RITZ. De afkorting staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Er zijn in de regio in totaal 23 VVT-organisaties actief. Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus hebben inmiddels de handschoen opgepakt.

App

De motor achter het RITZ-platform is een gebruiksvriendelijke app, waarmee aangemelde medewerkers kunnen zien waar in collega-organisaties extra inzet gewenst is. Via de app op hun telefoon melden zij zich makkelijk aan door een dienst te ‘liken’.

Grotere contracten

Bestuurder Stijn Kanters van de kleine zorgorganisatie St. Franciscus (175 medewerkers) bedacht het concept in 2021, midden in coronatijd. Mijke: ‘Bij St Franciscus hadden medewerkers met kleine contracten behoefte aan een groter contract van 36 uur. In een kleine organisatie is zoiets moeilijk. De zwaarte zit in de ochtend en de avond. Gebroken diensten dus. Mensen willen graag meer uren draaien die ook nog eens mooi aansluiten.’

‘Trouwens de problematiek is niet exclusief van de kleine organisaties’, vervolgt Mijke. ‘Ook bij de andere deelnemende organisaties leeft de vraag over grotere contracten.’

RITZ kan in die behoefte voorzien. Medewerkers blijven gewoon in loondienst bij de organisatie waar ze al aan het werk zijn. Ze behouden dus ook hun pensioen en vakantiedagen. Maar hebben nu wel meer keuzevrijheid.

‘Over de muren van je eigen team’

Verpleegkundige Iet van der Loo (Thebe) probeerde RITZ uit en was enthousiast. ‘Ik draaide tijdelijk diensten op de locatie Reyshoeve van De Wever. Ik vind zo’n kijkje bij de buren echt voor iedereen interessant. Je kijkt over de muren van je eigen team en je werkt ook nog eens mee aan het oplossen van de tekorten in de zorg.’

Band versterken tussen organisaties

Begin juni waren 60 medewerkers bij RITZ aangemeld als deelnemer. Er zijn in de afgelopen periode veertig diensten ingevuld. Er kan op dit moment op 41 locaties van de vier deelnemende organisaties ‘geRITZt’ worden. Niet iedere medewerker die zich aangemeld heeft als RITZ’er start ook meteen met RITZen.

‘Ik schat in dat nu 10 tot 20 van de deelnemers echt actief RITZ-diensten draaien’, zegt Mijke. ‘Dat heeft onder meer te maken met het feit dat nog maar vier organisaties en een beperkt aantal locaties meedoen. Daardoor is er wel aanbod van diensten, maar de verscheidenheid is nog beperkt. We moeten meer aandacht geven aan het vergroten van de bekendheid van het project. Hoe meer organisaties en locaties meedoen, hoe diverser en breder het aanbod van diensten. We zijn bezig met een groeiplan en gaan waarschijnlijk uitbreiden met zes organisaties in de regio. Dit is een aanpak die tijd nodig heeft. Het maakt de banden tussen de zorgorganisaties sterker en stimuleert tot meer samenwerking.’

Goed werkgeverschap

Het succes van RITZ is dus afhankelijk van de deelname van vooral veel zorgorganisaties in de regio. Mijke: ‘Hoe meer deelnemers, hoe meer smaken en des te aantrekkelijker dit wordt voor de medewerkers in zorgbanen in onze regio. Op zich is er – net als overal in Nederland – voor iedereen werk genoeg in onze sector. Maar we richten ons met RITZ vooral op de medewerkers die zich breder willen ontwikkelen en die het aantrekkelijk vinden om in verschillende organisaties en teams ervaring op te doen. We geven mensen de ruimte om te groeien, zonder dat ze van werkgever hoeven te veranderen. Dat past bij goed werkgeverschap. Het kan een goed alternatief zijn voor mensen die anders kiezen voor een zzp-loopbaan. Het voordeel van RITZ is dat je hier keuzevrijheid combineert met zekerheid van loondienst.’

Financiële aspecten RITZ

RITZ kiest bij de administratieve verwerking vooral voor eenvoud. Stel, een medewerker van Thebe kiest ervoor om tijdelijk zorg te leveren bij St. Franciscus. Thebe betaalt de medewerker dan voor die tijdelijke inzet en tegelijkertijd stuurt Thebe een factuur naar St. Franciscus om de zaak weer gelijk te trekken. Projectleider Mijke Aarnoudse: ‘We hanteren vaste gemiddelde tarieven om het overzichtelijk te houden, inclusief maximaal 20 kilometer reiskosten.’ Ze vervolgt: ‘RITZ sluit mooi aan bij de nieuwe CAO voor de VVT-sector dat meer inspeelt op zeggenschap van medewerkers over de roosters.’

Tot nu toe wordt RITZ bekostigd vanuit de regionale transitiemiddelen. In 2023 moeten de aangesloten RITZ-organisaties zichzelf bedruipen. Zoals het er nu uitziet, is 2023 dan niet helemaal kostendekkend. Mijke: ‘Er is waarschijnlijk een wat langere aanlooptijd nodig om kostenneutraal te kunnen werken. Maar aan de andere kant, als alle RITZ-diensten door zzp’ers zouden worden gedraaid, zou alles veel duurder uitpakken.’

Regie over invulling werk

Mijke: ‘Wie eenmaal RITZ-diensten heeft gedraaid zegt: “Dit zou iedereen moeten doen.” Het verbreedt je zicht op het werk en verdiept je vaardigheden.’ Ervaren collega’s die niet voor RITZ kiezen dat ook zo? Of zijn zij wellicht minder enthousiast, omdat zij zien dat hun collega’s via RITZ bij ‘de concurrent’ aan de slag gaan. Bestuurder Chantal Beks van De Wever, een van de deelnemende organisaties: ‘Ik merk daar in de praktijk niets van. Wel zijn collega’s soms bang dat RITZ’ers het leuker vinden bij die andere organisatie en overstappen.’ Mijke voegt toe: ‘En àls mensen overstappen, is dat niet zo erg hoor. Dan hebben we deze mensen in ieder geval voor de regionale zorg behouden.’

Andere zorgsectoren

‘Van belang is dat RITZ past bij de zorgmedewerker van de toekomst’, zegt Chantal. ‘Een medewerker die regie wil hebben over de invulling van het werk, qua aard en omvang.’ Nu nog richt RITZ zich op 23 VVT-organisaties in de regio. Mijke vult aan: ‘Maar we staan open voor andere zorgsectoren in de regio. We zijn daar op dit moment bijvoorbeeld over in gesprek met de GGZ-Westelijk Noord-Brabant. ‘Hoe meer smaken, des te aantrekkelijker dit concept wordt.’

Door Rob van Es

Meer lezen

Geplaatst op: 27 juni 2022
Laatst gewijzigd op: 28 november 2022