Midden IJssel start Sallandse Praktijkleerroute

De Sallandse Praktijkleerroute, zo heet de opleiding in Midden IJssel: een groep van twaalf studenten is enthousiast aan de slag gegaan in deze gecombineerde opleiding verzorgende IG en maatschappelijke zorg. ‘Het ervaringsleren spreekt hen enorm aan. Deze groep is een begin: de komende jaren gaan we de praktijkleerroute uitbreiden’, vertelt projectleider Tonny Ploeger.

Dat Midden IJssel een praktijkleerroute zou krijgen, werd eerder vastgelegd toen twaalf zorgaanbieders en het Zorgkantoor Midden IJssel het Ontwikkelplan 2019 ondertekenden. Dit plan omvat niet alleen een leerroute, maar ook plannen voor regioverpleegkundigen, meer technologie en een regioscan. ‘Ik vind het mooi dat het ons gelukt is om in zo’n korte tijd een praktijkleerroute op te zetten. Zeker als je bedenkt dat partijen allemaal hun eigen gedachten hebben over wat ervaringsleren is. Het is goed om daar samen over te discussiëren, al moet je op enig moment ook keuzes durven maken. Toon lef en geef de mensen die het organiseren de ruimte’, zegt Tonny Ploeger.

Het Leerhuis

Zo koos Midden IJssel voor een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) voor verzorgende IG en maatschappelijke zorg. De opleiding, die samen met ROC Landstede werd opgezet, is opgesplitst in wekelijks vijftien uur praktijktijd (als stagiair) en vijftien uur begeleidings- en onderwijstijd. Wat dat laatste betreft: de studenten gaan hiervoor naar een woonzorgcentrum in Raalte waar een Leerhuis is ingericht. Hier geven docenten les en coachen zij de studenten, dicht bij de praktijk van de zorg. De studenten formuleren hun eigen leervragen op basis van wat zij in de praktijk tegenkomen.

Wat de Sallandse Praktijkleerroute bijzonder maakt, is de samenwerking van de ouderenzorg met de ggz en de zorg voor verstandelijk gehandicapten. ‘Na een introductie van drie weken zijn de studenten eind september begonnen. Door de kleinschalige opzet van de opleiding weten ze van elkaar met welke leervragen iedereen aan de slag gaat. Zo leren ze van elkaar, over de muren van zorgorganisaties én van zorgsectoren heen! We willen hen ook graag inzetten om nieuwe studenten te werven.’

Studenten bij start sallandse praktijkleerroute

Studenten bij de feestelijke start van de Sallandse Praktijkleerroute

Complex

Het voordeel van leren in de praktijkleerroute is dat toekomstige medewerkers goed kunnen inspelen op de vraag van cliënten, zegt Tonny Ploeger. ‘Vanwege de multi-problematiek van veel cliënten wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het belangrijk studenten vraaggestuurd en praktijkgericht op te leiden en dat kan het beste in die praktijk.’ Zowel student als docent zijn zodoende meer op de werkvloer en dat vraagt om een cultuuromslag. ‘Ook bij de werkbegeleiders, want die krijgen te maken met een nieuw type stagiair, die nog aan het begin staat. Een deel van het budget wordt daarom geïnvesteerd in trainingen voor de werkbegeleiders.’

Regioscan

De samenwerkingspartners verwachten dat ze met de Sallandse Praktijkleerroute nieuwe doelgroepen aanspreken. En dat is, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, hard nodig.  Zo toont de regioscan die samen met Waardigheid en trots in de regio werd opgesteld dat het tekort aan personeel alleen al in de ouderenzorg in Midden IJssel kan oplopen tot 450 medewerkers, vertelt Loes Kater. Zij is bestuurder van ZGR in Raalte en voorzitter van de stuurgroep waarin de twaalf zorgorganisaties en het zorgkantoor vertegenwoordigd zijn.

Loes: ‘We vissen allemaal in dezelfde vijver, alleen wat de niveaus betreft kunnen de behoeften verschillen. De zorgorganisaties die nu al meedoen in de samenwerking hebben elkaar gevonden in de noodzaak en de ambitie om iets aan het arbeidstekort te doen. Andere zorgorganisaties tonen inmiddels ook belangstelling, zoals het Deventer ziekenhuis.’

Het Zorgkantoor Midden IJssel juicht dat toe, vertelt Jacqueline Poortvliet, projectleider kwaliteitskaders bij het zorgkantoor. ‘Het afgelopen jaar zijn al heel veel stappen gezet. Wij stimuleren en faciliteren dat als partner en denken mee over het vinden van oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Zo nodigen we andere partijen uit om met ons mee te praten, zoals de werkgeversvereniging. Die kan meedenken over het door ontwikkelen van de praktijkleerroute. Daarnaast werpen we geen onnodige belemmeringen op. Zo is bijvoorbeeld sprake van een ontwikkelbudget voor de vvt-sector, maar het is goed dat de ggz en gehandicaptenzorg al meedoen. De hele regio heeft daar baat bij.’

Duurzaam en flexibel

Het uiteindelijk doel is om een duurzame en flexibele opleiding te creëren. Zodat studenten op elk gewenst kunnen instappen en leerlijnen in hun eigen tempo kunnen afronden, ook in minder dan drie jaar. Zeker is al dat er een tweede Leerhuis in een woonzorgcentrum in Deventer komt. Daarnaast zullen meer zorgorganisaties studenten onderdak gaan bieden en mogelijk worden ook andere vormen van leren in de praktijk geïntroduceerd. Zo wordt de opleiding interessanter voor zij-instromers als zij een echt salaris kunnen verdienen; een stagevergoeding is voor hen meestal niet toereikend. Overigens hebben studenten die nu gestart zijn wel een baangarantie: zij kunnen na het afronden van hun opleiding meteen aan het werk bij een van de partners in de samenwerking.

Door Karin Burhenne

Meer weten over de Sallandse Praktijkleerroute?

Geplaatst op: 21 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2022