Midden IJssel zet in op praktijkleerroute, technologie en regioverpleegkundigen

Een nieuwe praktijkleerroute, regioverpleegkundigen, meer technologie en een regioscan. Met die plannen gaan dertien zorgaanbieders in Midden IJssel samen aan de slag, daarin ondersteund door het Zorgkantoor Midden IJssel. Op 29 januari ondertekenden zij samen het Ontwikkelplan 2019, waarin de plannen zijn opgenomen. ‘Het mooie en bijzondere van de samenwerking is dat aanbieders in de ouderenzorg optrekken met andere partijen in de langdurige zorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg’, zegt Loes Kater.

Samenwerking noodzakelijk

Zij is bestuurder van ZGR (Zorggroep Raalte) en voorzitter van de stuurgroep waarin de dertien zorgorganisaties en het zorgkantoor vertegenwoordigd zijn. Samenwerken is absoluut noodzakelijk, vinden de ondertekenaars. “Enkele partijen werkten al samen vanwege het dreigend personeelstekort op de arbeidsmarkt. Je kunt allemaal gaan roepen dat je de meest geweldige zorgaanbieder bent en als concurrenten in dezelfde vijver blijven vissen; maar als we die vijver samen groter maken, profiteren we daar allemaal van. Zo ontstond het idee voor een praktijkleerroute, waarmee we nieuwe doelgroepen willen bereiken”, vertelt Loes Kater.

Het ontwikkelbudget voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) bleek een steun in de rug voor dit plan. Het zorgkantoor reageerde enthousiast en vroeg de partijen om meer knelpunten te inventariseren. Meerdere partijen haakten aan en zo kwam het Ontwikkelplan 2019 tot stand. “Op ons verzoek is daar de regioscan aan toegevoegd”, vertelt Jacqueline Poortvliet, projectleider kwaliteitskaders van het Zorgkantoor Midden IJssel. “Wij vinden het belangrijk om in kaart te brengen waar de regio staat, welke zorgvraag we kunnen verwachten en welke zorgmedewerkers we daar voor nodig hebben. Want goede zorg moet nu en in de toekomst beschikbaar blijven.” De regioscan wordt met ondersteuning van Waardigheid en trots uitgewerkt. Waardigheid en trots was ook vertegenwoordigd bij de ondertekening van het Ontwikkelplan 2019, evenals het ministerie van VWS en Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

ondertekening ontwikkelplan Midden IJsel

Enkele ondertekenaars aan het woord

“We willen technologie die zich bewezen heeft meer inzetten en samen de zorg innoveren”

Loes Kater, bestuurder Zorggroep Raalte, ouderenzorg: “We willen met de praktijkleerroute een hele nieuwe manier van opleiden introduceren. Een die interessant is voor echte doeners; mensen die er niet voor voelen om jarenlang de schoolbanken in te gaan. We denken dat we hiermee ook zij-instromers aanspreken. Zij hebben wel al werkervaring maar doorgaans weinig zin om terug naar school te gaan. We hopen deze nieuwe doelgroepen met een praktijkleerroute aan de zorg te kunnen binden. En dan niet alleen aan de ouderenzorg, maar breder.

Een tweede knelpunt in de regio is de bezetting in de intramurale zorg in de avonduren, de nacht en het weekeinde. Die diensten willen we samen gaan invullen door regioverpleegkundigen in te zetten. Wat het derde plan betreft: als we technologie goed inzetten, kan dat de druk op het personeel verminderen. We willen zelf geen nieuwe technologie ontwikkelen, maar technologie die zich bewezen heeft meer inzetten. Daarbij willen we leren van elkaars ervaringen, zodat we samen de zorg innoveren. We gaan die drie plannen tegelijk uitvoeren, de regioscan zal ons gaandeweg nadere kaders bieden. Voor de praktijkleerroute hadden we al eerder contact gelegd met Landstede MBO in Zwolle. Zelf ben ik erg enthousiast over deze samenwerking, want tot nu toe verloopt die heel vlot.”

“Ook de populatie in de langdurige zorg voor verstandelijk gehandicapten vergrijst”

André Leferink, bestuurder De Parabool: “Wij zijn er voor mensen met een verstandelijk handicap en bieden alle vormen van zorg. De belangrijkste reden om aan te haken, is dat ook onze populatie vergrijst. Bovendien krijgen mensen met een verstandelijke beperking op jongere leeftijd ouderdomsproblemen, zoals hart- en vaatziekten en slechtziendheid. Wij zijn heel goed in het begeleiden van mensen, zodat zij zoveel mogelijk de eigen regie kunnen houden. Maar we missen de competenties op het gebied van geriatrische zorg. Om er voor te zorgen dat de ouder wordende cliënt zich thuis blijft voelen in onze organisatie, willen we graag leren van de ouderenzorg.

Andersom kan die weer van ons leren, bijvoorbeeld van onze kennis van onbegrepen gedrag. Wij hopen dat we in de samenwerking vooral zij-instromers kunnen interesseren voor het werken in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. En we op die manier meer medewerkers kunnen inzetten die geschoold zijn in verpleging en verzorging. Die kunnen dan met andere disciplines samenwerken rondom die cliënt. Als organisaties moeten we dat ook doen: meer multidisciplinair samenwerken en onze kennis bundelen. Dat kan uitmonden in een expertiseteam voor de regio. En misschien kunnen we in de toekomst zelfs samen locaties exploiteren.”

“We staan voor dezelfde uitdaging; de arbeidsproblematiek raakt ons allemaal”

Jackie van Beek, bestuurder ’t Dijkhuis: “Wij zijn een kleine zelfstandige organisatie die alle vormen van ouderenzorg biedt, met uitzondering van revalidatie. Ik denk dat we door meer samen te werken elkaars positie kunnen verstevigen. We kunnen van elkaar leren en zo de zorg verbeteren. Het mooie vind ik dat andere partijen in de langdurige zorg betrokken worden. We staan voor dezelfde uitdaging, want de arbeidsproblematiek raakt ons allemaal.

’t Dijkhuis heeft overigens nog niet zo’n last van tekorten; vorig jaar zijn we nog verkozen tot beste werkgever in de VVT. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om hier over mee te denken. Bovendien kan het ook ons probleem worden. Ik vind dat je samen de verantwoording moet nemen. Ik ben blij met de samenwerking, al is het best ingewikkeld met zoveel partijen. Maar toch, ik zit al lang in de zorg en heb niet eerder meegemaakt dat het traject van samenwerking zo snel verliep. Na de zomer lag er al een plan en daar heeft iedereen meteen ja tegen gezegd. Dat heeft me aangenaam verrast. Ik vind het een compliment voor de regio. En het past in deze tijd: samenwerking is in.”

“Wij zijn heel blij dat GGZ en gehandicaptensector zich hierbij hebben aangesloten”

Jacqueline Poortvliet, projectleider kwaliteitskaders Zorgkantoor Midden IJssel: “Meer dan ooit staan we voor de uitdaging om voor iedereen goede zorg beschikbaar te houden. Het is belangrijk dat partijen de handen ineenslaan. Het ontwikkelbudget voor de VVT-sector stimuleert de samenwerking. Daarbij zal het Zorgkantoor er op toezien dat het ontwikkelbudget aan die sector wordt toegekend. Maar wij zijn heel blij dat de GGZ en gehandicaptenzorg zich hierbij hebben aangesloten. Want het probleem op de arbeidsmarkt raakt alle partijen. En dan kun je beter gaan samenwerken, in plaats van in elkaars vijver te gaan vissen. Als zorgkantoor voelen wij ons medeverantwoordelijk: goede zorg moet beschikbaar zijn en blijven. Daarom jagen we de samenwerking aan en stimuleren die. Want het is heel goed als partijen hun kennis delen.”

Door: Karin Burhenne

Meer weten

Op meerdere plekken in Nederland wordt door middel van convenanten of andere samenwerkingsovereenkomsten gewerkt aan de arbeidsmarktproblematiek in de ouderenzorg. Bekijk bijvoorbeeld deze praktijkvoorbeelden:

  • Midden- Brabant: Een plus in kwaliteit voor onderwijs en praktijk
    In Midden-Brabant werkt de Zorgacademie – een regionaal samenwerkingsverband van onderwijs en zorg – sinds een jaar hard aan de arbeidsproblematiek in de ouderenzorg. Meer mensen enthousiast maken voor werken in de zorg, meer stageplaatsen creëren en uitstroom voorkomen zijn belangrijke ingrediënten van de brede aanpak. Dat uit zich in zorginnovatiecentra, lerende netwerken en anders werken.  Lees meer over het convenant in Midden-Brabant.
  • Groningen: Arbeidsmarktanalyse legt de basis voor regionale aanpak arbeidsmarktproblematiek
    Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis Zorgkantoor rondom de arbeidsmarkt Groningen. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk. Lees meer over het convenant in Groningen.
  • Zeeland: Innovatieve praktijkroute in Zeeland trekt studenten
    De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) legt de verbinding tussen het onderwijs en de ouderenzorg, met name bij Ter Weel, SVRZ, Allévo, ZorgSaam Zorggroep en WVO Zorg. De ZPO brengt leerlingen van het mbo, hbo, docenten, professionals en cliënten dichter bij elkaar. Het doel is ouderen in Zeeland passende zorg te geven door gedreven professionals die bijvoorbeeld ook op de hoogte zijn van innovatieve (technologische) ontwikkelingen. Lees meer over de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg.

Geplaatst op: 31 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2021