Meer durven, vragen stellen en familienet bij Zonnehuisgroep Amstelland

De afdeling Juliana-4 van het verpleeghuis Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen is nu in het kader van het experiment Leven zoals je wilt een jaar lang bezig om de bewoners met passende, persoonsvolgende zorg en initiatieven te laten leven zoals zij dat willen. Projectleider Leven zoals je wilt Ellen van Bodegraven was op bezoek bij de bewoners om te zien hoe het leven er voor ze is. Van haar beleving schreef zij een blog voor de nieuwsbrief van Leven zoals je wilt van december 2017. Zij sprak met medewerkers en bewoners over durven en doen, vragen stellen en familienet.

Leven zoals je wilt bij Zonnehuisgroep AmstellandDurven en doen

Er werd bij Zonnehuisgroep Amstelland vóór Leven zoals je wilt gedacht dat veel ideeën niet uitvoerbaar waren. Dat het allemaal niet mocht. Na een jaar pilotten met Leven zoals je wilt durven verzorgenden steeds vaker dingen voor de cliënten te realiseren. De sfeer is losser, en er heerst steeds meer het gevoel dat er van alles mag en kan.

Gewoon vragen

Medewerkers vragen nu aan cliënten, vullen niet zelf in. Dat is een heel proces geweest. Bewustwording over het gewoon kunnen vrágen aan bewoners wat zij willen, in plaats van zelf  te handelen en kleine dingen in te vullen.

Familienet

Familieleden vinden elkaar op familienet. Speciaal voor de familie van de bewoners is deze online portal opgezet. Op dit familienet posten familieleden berichten en reacties.  Ook staan er uitnodigingen voor geplande uitjes op.

Meer weten

Geplaatst op: 18 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2018