Medewerkers Viattence krijgen eigenaarschap in hygiënebeleid

Goede hygiëne waarborgen en dus uitbraken voorkomen die toediening van antibiotica noodzakelijk maken, is vooral een kwestie van gebruikmaken van de professionaliteit van de medewerkers. Dat is de opvatting van Viattence, aanbieder van verpleeghuiszorg op de Veluwe. Maar wat ook helpt, is kleinschaligheid en de mantelzorgers en vrijwilligers een rol geven.

Kitty Oude Bruinink, projectondersteuner facilitaire zaken bij Viattence, is de laatste driekwart jaar uitvoerig in discussie met de teams op de locaties over hygiëne en infectiepreventie. ‘Ze willen heel graag weten hoe ze daar zo goed mogelijk mee om kunnen gaan’, vertelt ze.

Huiselijk en hygiënisch

‘Ze weten dat ze hun werk doen in het huis van de bewoners en dat ze dus willen bijdragen aan een situatie die voor hen zo huiselijk mogelijk is. Maar ze weten ook dat ze professioneel moeten handelen en dat ze dus de basishygiëne moeten waarborgen. Over de regels daarvoor heeft altijd al veel discussie bestaan. Leggen ze er teveel nadruk op, dan is het niet huiselijk meer, doen ze er te weinig aan dan leidt dat tot onverantwoorde risico’s.’

En dus wordt er bij Viattence veel gepraat. ‘Over het eten en drinken, over de schoonmaak, over de persoonlijke hygiëne en over de manier waarop hulpmiddelen het best kunnen worden ingezet. Als je de ruimte biedt om die discussie te voeren, dan merk je dat de teams heel goed kunnen inschatten welke zaken belangrijk zijn om die basishygiëne te waarborgen zonder de huiselijkheid geweld aan te doen.’

Betrek mantelzorgers en vrijwilligers

Bovendien weten medewerkers dan heel goed de maatregelen die ze zelf belangrijk vinden te vertalen naar de mantelzorgers en vrijwilligers die op bezoek komen, stelt Oude Bruinink. ‘Bijvoorbeeld door hen uit te leggen dat ze gewoon hun sieraden om kunnen houden als ze alleen maar op bezoek zijn en een spelletje doen of de krant voorlezen, maar dat ze die moeten afdoen als ze eten bereiden’, zegt ze.

En dan zie je ook dat het werkt, vult lid van de cliëntenraad Fennie Tiemens aan: ‘Het is heel belangrijk om ook die mantelzorgers en vrijwilligers bij de discussie over dit onderwerp te betrekken. Als je ouders nog thuis wonen, verricht je ook wel eens hand- en spandiensten zoals het toilet schoonmaken of de vaat afwassen. Dat kun je dus ook in het verpleeghuis doen, als je maar weet op welke dingen je moet letten om het goed te doen.’

Kleinschaligheid

De extra aandacht die het onderwerp hygiëne en infectiepreventie nu krijgt bij Viattence, heeft te maken met de omslag die de organisatie heeft gemaakt naar kleinschaligheid. ‘Mijn stelling is dat kleinschaligheid leidt tot minder uitbraken die je ertoe noodzaken antibiotica aan mensen toe te dienen’, vertelt De Vries. ‘Het aantal intermenselijke contacten is kleiner. En omdat mensen het appartement meer als echt hun eigen woning zien, voelen ze zelf ook meer verantwoordelijkheid om het schoon te houden. Ook het feit dat in een kleinschalige setting met kleinere en vastere teams wordt gewerkt heeft een positieve invloed.’

Iedereen voelt zich in die kleinschalige setting meer verantwoordelijk, vult Oude Bruinink aan. ‘Niet alleen de bewoners maar ook de medewerkers. Ik merk het verschil: in de oude setting zag je overal schoonmaakkaarten waarop kon worden afgevinkt of de vensterbank was afgenomen en de wc was schoongemaakt. Die zie je nu veel minder, deels omdat de medewerkers ook zonder die lijsten wel weten welke schoonmaakactiviteiten nodig zijn en hoe vaak, maar deels ook omdat de bewoners hierin een rol hebben gekregen om ze actief te houden.’

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten

Geplaatst op: 9 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020