Mariëtte Ouwehand (Coloriet): ‘Wat helpt?!’

Coloriet neemt met het project ‘Samen Kleur’ deel aan Waardigheid en trots. Door co-creatie zorgt de organisatie voor duurzame liefdevolle zorg met de mensen en middelen die er zijn. Waardigheid en trots themacoördinator Rolf Mous vroeg Mariëtte Ouwehand om werkende principes te delen.

Al twee jaar delen wij onze opgedane ervaringen met andere organisaties, doen we mee aan dialoogtafels en geven wij workshops. Onze contactpersoon spreken wij geregeld en deze vroeg ons om onze werkende principes te delen. Hiervoor kreeg ik een mooi sjabloon met 50 vragen geordend in 9 onderdelen. Gelukkig was het slechts bedoeld als hulpmiddel, want om eerlijk te zijn was het voor mij niet werkbaar. Sterker nog, de moed zonk mij  in de schoenen. Ik kan vol verve vertellen over de mooie dingen waar we mee bezig zijn. Maar om dat ‘even op te schrijven’ zodat het ook nog leesbaar is, tja dat is een andere zaak.

Mariëtte Ouwehand, Coloriet
‘Als je kan uitleggen waarom je welke keuzes maakt en wat je daarmee wilt bereiken, dan krijg je begrip en vertrouwen.’

En toch is het van belang om ons manier van werken zichtbaar te maken. Want als je kan uitleggen waarom je welke keuzes maakt en wat je daarmee wil bereiken, dan krijg je begrip en vertrouwen.  Én ontstaat het gesprek. Het gesprek waarin je elkaars keuzes bespreekt en mogelijk samen komt tot nieuwe keuzes om de doelen te bereiken.

Doelen

Als eerste natuurlijk eigen regie bij cliënten en medewerkers. Dat klink eenvoudig maar wat betekent nu eigen regie? Deze omschrijving via Google vond ik het best passend: ‘het vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij het eigen leven inricht (wonen, werken, sociale contacten) en hoe de zorg en/of begeleiding bij eventuele ziekte daarbij wordt ingevuld.’  Dat ‘vermogen’ van een mens is soms verloren gegaan. Door ziekte of gebrek of doordat anderen voor jou zijn gaan bepalen, om welke reden dan ook. Belangrijk is om ‘zelf te bepalen. Dat bedoelen we ook met onze visie ‘Het leven is van jou’, immers  jij bepaalt. Aan situaties kan je vaak niets doen, maar jij kan wel zelf de keuze maken hoe je met die situatie omgaat. En als je het zelf niet kan dan kunnen je naasten of je collega’s je hierbij ondersteunen.

Coloriet heeft 3 doelen:

  1. Eigen regie bij cliënten en medewerkers
  2. Voortdurend kritisch kijken naar onze werkprocessen om verspilling te voorkomen
  3. Duurzaamheid

Als tweede vinden we het voortdurend kritisch kijken naar onze eigen werkprocessen belangrijk, om verspillingen te voorkomen. Immers verspillingen kosten geld dat beter besteed kan worden aan dat wat er toe doet. Een mooi voorbeeld hiervan is het Elektronisch Cliëntendossier om afspraken te raadplegen en te rapporteren waar je ook bent. Een ander voorbeeld is de wijze waarop wij omgaan met inzetbaarheid van medewerkers. Samen kijken naar wat je wel kan en wat je nodig hebt om toch je bijdrage te kunnen leveren ook als je tijdelijk beperkt bent.

En als derde duurzaamheid. Wij streven er naar om een gezond evenwicht te behouden tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Met een continue focus op liefdevolle zorg, met de mensen en de middelen die er zijn. Nu en in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de thuiskoffer met digitale toepassingen. Hiermee hebben cliënten thuis niet direct professionele zorgverleners nodig.

En wat helpt om onze doelen te bereiken?

Zo komen we vanzelf op de werkzame principes. Anders gezegd wat helpt om onze doelen te bereiken? Bij navraag blijkt dat hierop geen eenduidige antwoord te geven is. De één vindt een volledig uitgewerkt plan van aanpak met smart geformuleerde doelen en resultaten het meest helpen. Terwijl de ander het gesprek en de persoonlijke waardering noodzakelijk vindt. En weer een ander vindt experimenteren en van daaruit komen tot de juiste aanpak het beste werken.

Maar ja, we werken niet alleen en zijn afhankelijk van elkaar. We werken in een team en dat team werkt samen met andere teams van medewerkers, vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers om de cliënt zo goed mogelijk samen te ondersteunen.

Dus hoe doen wij het?

Wij doen het op onze eigen wijze. Een wijze die voortdurend onderwerp van gesprek is. Waarbij we hulpmiddelen gebruiken die helpen. Hulpmiddelen die inzicht geven, zodat je kan bepalen welke acties je het beste kunt ondernemen om te verbeteren. Hulpmiddelen om met elkaar in gesprek te gaan en tot gedragen afspraken te komen. En hulpmiddelen om de taken evenwichtig te verdelen.

We gebruiken het ‘waarderend onderzoeken’ bij teamondersteuning en tijdens audits. Wij geloven er in dat teams tot optimale prestaties komen zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt en wat ze graag willen voor de toekomst. Het levert verbinding, inspiratie én energie. Daarbij  helpt het om de diversiteit aan kennis, deskundigheid en belangen te mobiliseren en te verbinden.

- Mariëtte Ouwehand
click to tweet Elke medewerker van @Coloriet heeft een #waardenprofiel. Dit helpt om de ander te begrijpen

We werken met een persoonlijk waardenprofiel. Elke medewerker heeft er een en dit helpt om de ander te begrijpen en een taal te kiezen die aansluit bij de ander.

Daarnaast werken we met het verbeterbord, zodat we als team altijd kunnen zien wat we willen bespreken. We maken afspraken over wat we willen verbeteren en hoe we dat doen, waarbij we vervolgens kijken of het werkt. We verdelen de taken steeds evenwichtiger en komen als taakhouders bij elkaar om kennis te delen en van elkaar te leren. En met behulp van het ‘BOUW-model’ (Beoordelen, Onderzoeken, Uitvoeren, Waarborgen) komen we tot verbetering. We kijken ook naar de incidenten die we registreren en analyseren in ons meldplein Coloriet. Zodat we hiervan kunnen leren en actie ondernemen om deze te voorkomen.

En we zetten de verbetermeter in om antwoorden op vragen te verzamelen. Waar staan we en waarvoor willen we gaan. We gebruiken onze meetkastjes om onafhankelijk van elkaar onze beoordeling te geven op allerlei zaken, zodat we in dialoog kunnen gaan en keuzes kunnen maken waar we de focus op gaan leggen.

En zijn we er dan?

Nee, we zijn er nog niet en dat is ook logisch want we kunnen altijd blijven verbeteren. Alle instrumenten en methodieken die we gebruiken zijn geen doel op zich, maar slechts hulpmiddelen. Om het gesprek te faciliteren, zichtbaar te maken wat we doen, steeds opnieuw te kijken wat werkt en wat niet, om zo samen te komen tot dat wat van toegevoegde waarde is.

En hoe mooi is het dat anderen met ons dat gesprek willen aangaan. Zoals staatssecretaris Van Rijn tijdens zijn rondreis langs verpleeghuizen. Zoals de inspectie van de gezondheidszorg en de arbeidsinspectie die ons gezamenlijk bezochten en verrast waren over onze integrale benadering van de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek in combinatie met het medewerker tevredenheid onderzoek. Die ons ook de gelegenheid gaven om feedback te geven op de uitvoering van deze gezamenlijke pilot. Zoals de NZa die met 12 mensen bij ons mee heeft gelopen in de zorg en de administratieve procedures heeft ervaren en waarmee we in gesprek zijn gegaan over wat dit voor ons beiden betekent. Zo leren wij allemaal van elkaar.

En welke lessen hebben we geleerd?

We hebben geleerd dat het een weg van vallen en opstaan is. Van ons allemaal. En daar is leiderschap, doorzettingsvermogen en wendbaarheid voor nodig met een grote dosis nieuwsgierigheid naar de drijfveren van de ander. Nu en in de toekomst. Zodat we samen kleur kunnen blijven geven aan duurzaam waardevol leven en werken.

Meer weten over ‘Samen Kleur’

Geplaatst op: 21 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 21 juni 2017