Weer verder dankzij lichte ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

‘Lichte ondersteuning’ vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie. De woorden zeggen het al. Het probleem is niet heel groot, maar een beetje hulp met het oplossen ervan zou best welkom zijn. Waardigheid en trots op locatie biedt daarom naast de plus-ondersteuning, waarbij een coach wordt ingezet, ook lichte ondersteuning. Maar wat houdt lichte ondersteuning eigenlijk in?

Eén van de organisaties die op dit moment lichte ondersteuning krijgt na deelname aan de scan, is locatie Molenveldhuis van Dagelijks Leven. De locatie bestaat net een jaar en heeft dus nog een jong team. Het gevoel is dat zij op de goede weg zijn om kwalitatief goede zorg te bieden volgens het kwaliteitskader, maar locatiemanager Jolanda Verhees wilde dat dan ook wel graag getoetst hebben en besloot mee te doen aan de scan.

Uitkomst scan Waardigheid en trots op locatie

‘Uit de scan kwam naar voren dat we inderdaad heel goed op weg zijn; personeel, bewoners en familie en naasten zijn blij en tevreden. Er kwamen twee punten van aandacht naar voren en één daarvan is dat vanuit het personeel de wens bestaat of het misschien mogelijk is om de familie en naasten van de bewoners iets meer te laten participeren in het dagelijks leven in het Molenveldhuis. Geen onoverkomelijk probleem maar wel iets waar verbetering bereikt kan worden, dus hier wilde ik wel graag aan de slag’, verduidelijk Jolanda haar keuze voor lichte ondersteuning.

Bij het Molenveldhuis is de familie zo tevreden dat zij de noodzaak van initiatief tonen, participeren, iets organiseren of uit handen nemen niet zo zien. ‘Alles reilt en zeilt en hun familieleden zijn blij en tevreden. Dus waarom zouden ze zelf actie ondernemen? Maar het zou voor onze zorgmedewerkers eigenlijk wel heel fijn zijn als ze af en toe wat hulp zouden krijgen bij het vermaak van de bewoners, het koken of het onderhouden van de tuin’, legt Jolanda uit.

Wil jij weten waar jouw organisatie staat ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? En of je ondersteuning nodig hebt bij bepaalde thema’s? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie en doe mee aan de scan.

Kennismakelaar lichte ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Diana Kole is kennismanager van Waardigheid en trots op locatie en aangewezen om het Molenveldhuis de lichte ondersteuning te bieden. ‘Als kennismanager ga ik deze locatie nu ondersteuning bieden vanuit mijn kennis en ervaring die ik ken vanuit andere zorginstellingen’, legt Diana uit. ‘Eigenlijk kun je mij het best kennismakelaar noemen. Ik verzamel relevante kennis en ervaring en deel dat met de organisatie die daar iets aan heeft. Vanuit Waardigheid en trots op locatie geven de kennismanagers voorbeelden uit de praktijk en kunnen wij bijvoorbeeld een expert langs laten komen om een lezing of workshop te geven over het vraagstuk. In dit geval: familie en naasten meer laten participeren in de zorg voor de bewoners.’

Wil jij meer weten over Waardigheid en trots op locatie? Stel je vraag gerust aan een deelnemer! Lees meer over deelnemers en stel hen je vraag.

Verwantenavond in verpleeghuis

In samenspraak met Diana is nu besloten om in september een verwantenavond te organiseren en daar het onderwerp aan de orde te laten komen. De organisatie moet dan uitleggen dat ondanks dat alles goed loopt en netjes verzorgd is, het personeel er ontzettend veel baat bij heeft als er vanuit de familie een keertje wordt aangeboden een extra wandeling te maken, iets leuks te organiseren, een stukje tuin te adopteren of aan te bieden de dieren te verzorgen. Al deze zaken hoeven dan niet meer gedaan te worden door de zorgprofessionals, zodat zij weer tijd over houden voor andere zaken.

‘Je steekt er iets van op waar je mee verder kunt. En mogelijk weer een verbeterslag mee kunt maken. En dat is toch het doel?’

‘We willen de familie ook graag duidelijk maken dat het vaak juist extra leuk is om samen met vader, moeder of tante iets te ondernemen. Het kletst gezellig als je ondertussen het konijnenhok kunt schoonmaken of pannenkoeken staat te bakken. Misschien kan de bewoner wel een beetje helpen. Dan ben je samen iets aan het doen!’, zegt Jolanda.

De locatiemanager is erg blij met de lichte ondersteuning vanuit het programma. ‘Het heeft niet heel veel voeten in aarde, maar je steekt er iets van op waar je mee verder kunt. En mogelijk weer een verbeterslag mee kunt maken. En dat is toch het doel?’

Door Nienke Oort

Ander voorbeeld van lichte ondersteuning bij Wet zorg en dwang

Kleinschalige zorgorganisatie heeft vragen over de invoering van de nieuwe Wet zorg en dwang. Omdat het een zeer klein team betreft zou een toegewezen coach veel impact hebben en daar werd niet voor gekozen. Omdat er nog een kleinschalige organisatie is met hetzelfde vraagstuk, is besloten de medewerkers een middag samen te laten komen. Tijdens deze middag vertelt een expert van Vilans alle ins and outs en gaan de verpleegkundigen aan de hand van verschillende casussen aan de slag met het eigen maken van de nieuwe Wet zorg en dwang.

Meer weten


Geplaatst op: 24 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 24 juli 2019