Marco Wisse (Vivium Zorggroep): De beste verpleeghuiszorg is Nederlands

Marco Wisse combineert in zijn observaties de kennis en ervaring die hij heeft als directeur van Vivium Zorggroep en zijn opleiding als verpleegkundige met zijn ervaringen als zoon van een moeder met dementie. Hij verzorgt tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen een lezing ‘De beste verpleeghuiszorg is Nederlands’.

Meld u direct aan voor de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli 2017 en reserveer alvast een plaats als bezoeker

Vanuit zijn verpleegkundige achtergrond vertelt Marco Wisse dat, ondanks dat soms de urine langs de enkels loopt, de kwaliteit van zorg in Nederland goed is. Omdat goede zorg betekent dat verzorgenden terughoudend zijn om ouderen met dementie al te snel een luier om te doen als zij incontinent raken. Daarmee proberen zij de waardigheid van cliënten en hun eigen regie zo lang mogelijk intact te houden. Verpleeghuiszorg heeft volgens Wisse een slecht imago omdat we het in Nederland moeilijk vinden om geconfronteerd te worden met de onafwendbare en vaak niet al te fraaie aftakeling van mensen waar we om geven. Dat staat los van de kwaliteit van de zorg zelf, want die staat volgens onafhankelijk onderzoek in de top 3 van de wereld.

Marco Wisse: ‘Ik zag hoe verschillend mijn broer en ik keken naar de kwaliteit van de zorg in dat verpleeghuis. Hij zag veel problemen als falen van de zorgorganisatie terwijl ik het zag als onlosmakelijk onderdeel van haar ziektebeeld.’

Complexe zorg

Zo’n 20 procent van de ouderen (75+) zal nu en in de toekomst aangewezen zijn op hulp van anderen bij het huishouden en persoonlijke verzorging om thuis te kunnen blijven wonen. Nog eens 12 procent van de ouderen is en blijft aangewezen op 24 uurs zorg, behandeling en toezicht en dus op een vorm van intramurale zorg. Dat is soms omdat de oudere geen eigen sociaal vangnet meer heeft of het vangnet is overbelast geraakt. Maar dit komt meestal omdat de zorg zo complex is dat professionele zorg noodzakelijk is om de kwaliteit van leven op een acceptabel niveau te houden.

Onrealistische verwachtingen ouderenzorg

Marco Wisse: ‘Zo was het ook bij mijn eigen moeder. De diagnose “Alzheimer” had zij al vijf jaar en de aandoening al zeker twee jaar langer maar met behulp van vrienden, familie en buren heeft zij die jaren redelijk gelukkig en veilig thuis door kunnen brengen. Langzaam maar zeker zagen we dat zij cognitief verder achteruit ging en het beroep op de omgeving toenam. Dat werd te zwaar voor de betrokkenen maar ook voor mijn moeder. Een opname in een verpleeghuis was onvermijdelijk geworden. Ik zag hoe verschillend mijn broer en ik keken naar de kwaliteit van de zorg in dat verpleeghuis. Hij zag veel problemen als falen van de zorgorganisatie terwijl ik het zag als onlosmakelijk onderdeel van haar ziektebeeld. Waarom trad mijn broer de zorgorganisatie zo kritisch tegemoet?’

‘Het antwoord ligt besloten in beeldvorming. Ook hij leest in de kranten over de incidenten in de zorg die als norm gepresenteerd worden, ook hij volgt de politiek en hoort iedereen praten over de dringende behoefte aan verbeteringen in de zorg. Ook hij kijkt op de websites van zorginstellingen en ziet foto’s van vrolijk bingo spelende vitale ouderen in de zorginstelling en dat schept verwachtingen. De werkelijkheid is echter heel anders. In verpleeghuizen zitten tegenwoordig bijna uitsluitend uiterst kwetsbare patiënten die voor de dagelijkse levensverrichtingen afhankelijk zijn van professionele hulp. Zij zijn lichamelijk en/of geestelijk niet meer in staat voor zichzelf te zorgen. Vele van hen kunnen niet meer zelfstandig eten en drinken laat staan wassen en aankleden of naar het toilet gaan. Ze zijn niet meer zelfstandig mobiel of soms zelfs bedlegerig. Dat is niet het gevolg van slechte zorg maar hoort bij het ziektebeeld. Een schril contrast met het beeld dat wij schetsen.’

Ongekend hoog niveau

‘Hoewel zwaar ondervertegenwoordigd in het maatschappelijk debat zijn verzorgenden in Nederland van een ongekend hoog niveau als het gaat over liefdevolle en waardige zorg’, aldus Wisse. Hij laat zijn moeder met een gerust hart achter in het verpleeghuis en pleit voor meer ruimte voor zorgprofessionals. Over dit thema verzorgt hij een lezing tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli. Meld u hier aan voor de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli 2017 en reserveer alvast een plaats als bezoeker.

Bron: Verpleeghuiszorg 2025

Lezing Marco Wisse: De beste verpleeghuiszorg is Nederlands (Waardigheid en trots-congresdagen 3 juli)
Verzorgenden zijn in Nederland van een ongekend hoog niveau als het gaat over liefdevolle en waardige zorg. Marco Wisse laat zijn moeder elke keer achter in het verpleeghuis in de wetenschap dat de professionals daar constant bezig zijn haar allerlei ongemakken en frustraties te besparen. Inmiddels hebben zij misschien wel een betere band met haar dan hijzelf. Hierin ligt de daadwerkelijke waarde van de ouderenzorg besloten.

Marco Wisse pleit voor meer ruimte voor professionals door hen niet lastig te vallen met de informatie en controle behoefte van instanties, financiers en andere bureaucraten maar faciliteren in waarin zij zo goed zijn. Met de focus op cliënten, familie en professionals en de ondersteuning als gelijkwaardige partners van beleidsmakers en financiers en samenleving blijft de ouderenzorg in Nederland tot de besten in de wereld behoren. Marco Wisse combineert in zijn observaties de kennis en ervaring die hij heeft als directeur van Vivium Zorggroep en zijn opleiding als verpleegkundige met zijn ervaringen als zoon van een moeder met dementie.

Meer weten

Geplaatst op: 18 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2020