Lerend netwerk ‘samen weet je meer’

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het een vereiste dat zorgorganisaties deel uit maken van een lerend netwerk. Maar meer dan een vereiste, is het interessant en inspirerend om van elkaar te leren. Dat ervaarden ongeveer 100 medewerkers van Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg, ’t Heem, zorgcentrum St. Franciscus en Maria-oord tijdens een symposium van hun lerend netwerk.

Onderzoekend leren

Tijdens drie workshops was er volop ruimte om inzichten te verkrijgen, vragen te stellen en om kennis te delen. Zo vertelde Het Laar samen met de Zorgacademie en ROC Midden-Brabant over de nieuwe manier van opleiden genaamd ‘onderzoekend leren’. Hierbij nemen studenten een onderzoekende houding aan op de werkvloer. Ze kijken bijvoorbeeld wat opvalt in het werk en delen dit met teamleden.

Loketten

Maria-oord vertelde over het project Community Care Dongen. Een landelijk vernieuwend project waarbij kwetsbare ouderen zorg en ondersteuning krijgen over de grenzen van de stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te verwijzen, maar door mensen direct de ondersteuning te bieden waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want vaak hebben mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er andere zaken die opgelost moeten worden waardoor ze langer thuis kunnen wonen.

Sociaal ondernemen

Maasduinen vertelde over ‘sociaal ondernemen’, waarin Maasduinen de verbinding zoekt met de hele leefgemeenschap. Weten wat er speelt in de gemeenschap, waar behoefte aan is én daarmee aan de slag gaan. Met een open houding zoeken naar antwoorden die de gemeenschap biedt. Daardoor ontstaan er mooie dingen. Bijvoorbeeld de moestuinen bij Park Vossenberg, waar alle leden van de leefgemeenschap een aandeel in kunnen hebben en er samen van kunnen genieten. Zo komt het dorp naar de ouderen toe.

Vruchtbaar

Verder was er volop tijd en ruimte om contacten te leggen met elkaar. Ervaringen, kennis en contactgegevens werden uitgewisseld. Op de vraag wie vrijwillig naar het symposium was gekomen, gingen maar een paar handen de lucht in. Aan het einde van de dag werd gevraagd wie interesse had in een vervolg op het symposium. Daarop klonk een volmondig ‘ja’ uit de zaal. We hebben nieuwe mensen leren kennen en zijn tot de conclusie gekomen dat we samen meer weten. Al met al een vruchtbaar symposium van een bloeiend lerend netwerk.

Meer weten


Geplaatst op: 30 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 13 december 2018