Kwaliteit@: een kwaliteitsconcept voor kleinschalige wooninitiatieven

Kwaliteit@ is een aanpak die de kwaliteit van kleinschalige woonzorginitiatieven zichtbaar en aantoonbaar maakt. Daarbij staat het welzijn van de bewoners voorop. Kwaliteit@ stelt dat alle medewerkers betrokken zijn bij kwaliteit en dat ze hier, dag in dag uit, invulling aan geven. De aanpak bestaat uit een visie, 10 klantbeloften en 5 bouwstenen. Samen vormen deze de basis voor de dagelijkse aandacht voor kwaliteit in kleinschalige woonzorginitiatieven.

Zes kleinschalige woonzorginitiatieven (zowel Ouderenzorg als Gehandicaptenzorg) hebben begin 2017 het initiatief genomen en Kwaliteit@ ontwikkeld en gaan de aanpak in de praktijk brengen. Inmiddels hebben tientallen organisaties belangstelling getoond en willen zich aansluiten bij Kwaliteit@ en de verdere doorontwikkeling. Via www.welzijnindezorg.nl ontwikkelen ze de aanpak verder.

De zes initiatiefnemers

Meer weten

Geplaatst op: 16 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019