Kunst en Cultuur horen bij Vitalis als vanzelfsprekend tot het dagelijkse leven

Bij Vitalis WoonZorg Groep wordt bijzonder veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. In de visie van Vitalis kan kunst voor cliënten de katalysator zijn voor het daadwerkelijk (her)beleven van het eigen leven. Literatuur, muziek, toneel, dans of film prikkelen de zintuigen. Het kunst- en cultuurprogramma van Vitalis draagt daarmee bij aan de kwaliteit van leven. Kunst en cultuur zijn binnen Vitalis als vanzelfsprekend tot het dagelijkse leven gaan horen.

Kunst en cultuur als medicijn

Video Vitalis Kunst en Cultuur als medicijn

In de video ‘Kunst en cultuur als medicijn’ wordt de visie van Vitalis geïntroduceerd en vervolgens geïllustreerd aan de hand van een impressie van projecten. Maaike Mul, coördinator Kunst en Cultuur bij Vitalis: “Mensen moeten wel een reden hebben om hun bed uit te komen. Met kunst en cultuur kun je mensen raken. Ze voelen weer even dat ze er toe doen.”

In de activiteiten van het kunst- en cultuurprogramma staan de bewoners en hun leven centraal, de bewoners worden uitgenodigd om actief deel te nemen en tot slot wordt het resultaat op creatieve en aantrekkelijke wijze tentoongesteld. Wat dit doet met een bewoner is treffend samengevat in de quote: “Mij mankeert van alles, maar hier tel ik nog mee.”

Een impressie van projecten:

 • Het Groot Letterfestival; Viventes locaties veranderen in literaire podia met schrijvers, dichters, muzikanten en theater
 • Durf te leven; portretten van bewoners in de kracht van hun oudere leven
 • Mijn tas, mijn wereld; damestasjes, hun inhoud en de dames worden verbeeld in raamvertellingen
 • Artist in recidence David Blade portretteert bewoners
 • Tableaux Vivantes; kunstzinnige installaties voor revaliderende ouderen met dementie
 • Hebben en houden; verhalen van bewoners aan de hand van gekoesterde voorwerpen
 • Erfstukken; schijnbaar waardeloze voorwerpen krijgen betekenis
 • G/oud; dutch design week – broedplaats voor ideeen en ontmoetingen tussen jong en oud
 • Kleurrijk uit een grijs verleden; samensmelting van verleden en heden in fotografische portretten
 • Gedachtegoed; verzameling van immaterieel erfgoed door en voor bewoners
 • Theater Levensfeest; traagheid en snelheid ontmoeten elkaar met spelers van 6 tot 86 jaar

Verbeterplan Waardigheid en trots

Vitalis WoonZorg Groep neemt deel aan Waardigheid en trots met een pilot waarin multidisciplinaire samenwerking en overleg integraal onderdeel zijn van het dagelijks proces. Veel afspraken en beslissingen kunnen en hoeven niet te wachten tot een MDO. Vitalis pleit voor een voortdurende uitwisseling: het MDO als moment in een continue dialoog tussen cliënt, familie en medewerkers. Communicatie en samenwerking met cliënt en familie staan daarbij voorop. Lees meer over het verbeterplan van Vitalis.

Meer weten

Geplaatst op: 21 november 2016
Laatst gewijzigd op: 28 oktober 2019