Karlijn Kwint (Vilans): ‘We willen de kloof tussen wetenschap en praktijk dichten’

In het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg werkt Vilans samen met ZonMw om onderzoek en praktijk in de langdurige zorg dichter bij elkaar te brengen. ‘Bij de mensen die in de zorg werken zit heel veel kennis die voor wetenschappelijk onderzoek van waarde is’, zegt Karlijn Kwint van Vilans. ‘Omgekeerd kunnen we professionals en cliënten helpen door resultaten uit onderzoek toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.’

Iedereen die in de zorg werkt, heeft het in zich om een waardevolle zorgvraag te stellen. Dat blijkt wel uit de talloze vragen die op de daarvoor klaarliggende formulieren worden ingevuld bij de stand van Kennisinfrastructuur langdurige zorg, tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis. Wat is het effect op bewoners van een tovertafel? Wat is de invloed van de culturele achtergrond van migranten in de zorg? Wat zijn goede manieren om de uitkomsten van verbetertrajecten te borgen? Hoe implementeer je onderzoek in de praktijk? Hoe krijg je inzicht in de belevingswereld van mensen met dementie? Hoe geven we invulling aan zingeving in de zorg? Hoe krijg ik een beeld van wat er omgaat in een bewoner en hoe speel ik daarop in?

‘Prachtige vragen’, vindt Karlijn Kwint, senior adviseur kennispleinen bij Vilans. ‘Heel praktische vragen ook. Ze passen daarmee goed in de opzet van het programma waarmee we nu starten om wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. We willen de afstand overbruggen tussen wetenschap en praktijk. Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek over langdurige zorg en het is belangrijk de uitkomsten daarvan te vertalen naar de praktijk. En omgekeerd moet de kennis vanuit de praktijk ook zijn weg vinden naar onderzoek.’

Beroepstrots versterken

Het verspreiden van kennis en informatie is één van de hoofdactiviteiten van Vilans, zegt Kwint. ‘We doen op veel verschillende manieren, zowel online als offline, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Offline bijvoorbeeld via de vragenformulieren die we mensen hebben gevraagd in te vullen tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis. Online doen we het door te analyseren naar welke informatie bezoekers doorklikken. Op basis hiervan kunnen we in samenwerking met ZonMw komen tot een thematische selectie van onderzoeksvragen waarmee we de komende twee jaar aan de slag gaan. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar hoe we de onderzoeksvragen waarmee andere partijen in de zorg zoals Verenso en V&VN al bezig zijn, kunnen versterken en aanvullen.’

Academische netwerken

Vilans zoekt de samenwerking met de zes academische netwerken ouderenzorg en de zes academische netwerken gehandicaptenzorg die recent structurele financiering van VWS hebben gekregen. ‘Het versterken van de kennisinfrastructuur in de ouderenzorg krijgt hiermee een extra impuls ’, zegt Kwint. ‘Een prachtig signaal van het ministerie. Het gaat in veel gevallen om onderzoekers die voor vijftig procent in de praktijk werken en voor de andere vijftig procent als onderzoeker. En wij kunnen daar vanuit de praktijk mooi bij aansluiten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onderzoek voor zorgmedewerkers niet meer iets is dat ver van ze af staat. Het potentieel en de scherpte is er bij hen om er een actieve rol in te spelen, er zit zoveel kennis bij zorgmedewerkers. Ik hoop dat het hun beroepstrots versterkt, dat ze beseffen: ik heb echt wat in te brengen met de kennis die ik vanuit mijn werkpraktijk meebreng. Dan krijgt wat wij de komende twee jaar willen doen echt praktische meerwaarde. En dat moet ook, want de uitkomsten van onderzoek dat de kwaliteit van verpleeghuiszorg kan verbeteren, horen niet in een bureaula te belanden.’

Meer weten

Geplaatst op: 10 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022