Joep Bartholomeus (LOC): ‘De meerwaarde van de cliëntenraad zit in het benutten van de kennis van de bewoner’

Joep Bartholomeus, coördinator bij LOC zeggenschap in de zorg
“Cliëntenraden kunnen zich afvragen waar zij hun aandacht op richten. Is dat een fusieplan en zorginkoopgesprek? Of is het aandacht voor bewoners en hun waarden? Focus je dus niet op de inhoud van dat beleidsplan van vijftig pagina’s, maar op de vraag wat de uitwerking ervan betekent voor de bewoners.”

‘Als LOC zien we een ontwikkeling bij cliëntenraden waarvoor we goed de vinger aan de pols moeten houden. Door de veranderingen in de verpleeghuiszorg verblijven mensen steeds korter in het verpleeghuis. Het gemiddelde ligt nu al op slechts zes tot negen maanden. Dit betekent dat we in cliëntenraden steeds minder vaak mensen zien van wie een naaste in het verpleeghuis woont. En bewoners die zelf in de cliëntenraad zitten worden zelfs snel zeldzaam. Door de omvang van de zorgorganisaties wordt bovendien de centrale cliëntenraad groter en worden de cliëntenraden op de locaties kleiner. Dat is spijtig, want op de locaties gebeurt het. De onderwerpen waarvoor de cliëntenraden worden bevraagd, worden bovendien steeds complexer. De positie van de raden is door het programma Waardigheid en trots weliswaar versterkt, maar we moeten de balans blijven bewaken tussen professionaliteit en zien wat waardevol is voor bewoners en naasten. Cliëntenraden kunnen zich afvragen waar zij hun aandacht op richten. Is dat een fusieplan en zorginkoopgesprek? Of is het bijvoorbeeld aandacht voor bewoners en hun waarden?

Cliëntenraden hebben een duidelijke rol in het bepalen van de kwaliteit die een verpleeghuis biedt. Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is leren en verbeteren. Dat vraagt om weten wat er speelt en dat weten de cliëntenraden bij uitstek. Juist in het benutten van die kennis zit hun meerwaarde. Tijdens het cliëntenradencongres van Waardigheid en trots zal ik dan ook spreken over hoe cliëntenraden die rol kunnen benutten, en kunnen zorgen dat ze niet ondergesneeuwd raken in alle andere zaken die in een verpleeghuis spelen. Als je als cliëntenraad weet waar je voor bent en wat je wilt, in staat bent om zelf je agenda te bepalen en het gesprek aan te gaan met de bestuurder, kom je heel dicht bij waar je als raad voor bedoeld bent. Focus je dus niet op de inhoud van dat beleidsplan van vijftig pagina’s, maar op de vraag wat de uitwerking ervan betekent voor de bewoners. Op het congres hoop ik cliëntenraadsleden aan te treffen die dit begrijpen en die op basis hiervan bereid zijn om zich belangeloos in te zetten voor de mensen die dit nodig hebben. Bovendien hoop ik dat ze inzien dat het congres een manier is van het ministerie van VWS om te laten zien dat ze de waarde van hun inzet erkennen.’

Joep Bartholomeus, coördinator bij LOC zeggenschap in de zorg

Het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Joep Barholomeus verzorgt samen met Marthijn Laterveer (ook coördinator bij LOC) 2 workshops tijdens het congres Cliëntenraden 2017

Meer weten


Geplaatst op: 21 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 28 augustus 2017