Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Jan Megens (Menzis Zorgkantoor) over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Jan Megens, manager Wlz bij Menzis Zorgkantoor, geeft in de video aan hoe geeft aan hij omgaat met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit is de laatste video in de reeks van 4 waarin verschillende mensen (en organisaties) elk vanuit hun eigen perspectief aangeven hoe zij omgaan met en invulling geven aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Naast Jan Megens, kwamen de afgelopen weken Anja Jonkers, project-hoofdinspecteur V&V bij de IGZ, Gabrielle Davits, directeur van SVRZ en Rene Leideritz van Axion Continu aan het woord.

Jan Megens, manager Wlz bij Menzis Zorgkantoor
‘Zorgkantoren moeten een transformatie ondergaan van een regelsysteem naar een cliënt gericht systeem.’

Jan Megens over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

‘Laten we het Kwaliteitskader zien als een positieve stimulans om verbeteringen vorm te geven in de verpleeghuiszorg. We moeten de regionale vrijheid blijven hanteren en blijven behouden. Een arbeidstekort in Groningen hoeft in Amsterdam geen probleem te zijn. Dit betekent niet dat we niet op een uniforme wijze gaan toetsen op de kwaliteit van de geleverde zorg. Die moet in alle gebieden in Nederland op dezelfde manier getoetst worden. Daarvoor is samenwerking van belang. Zorgkantoren moeten een transformatie ondergaan van een regelsysteem naar een cliënt gericht systeem.’

Meer weten


Geplaatst op: 27 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 27 juli 2017