Jackie van Beek, bestuurder ’t Dijkhuis: ‘Een MRSA-uitbraak is ingrijpend voor bewoners en personeel’

De MRSA-bacterie (ook wel ‘ziekenhuisbacterie’) is resistent voor behandeling met meticilline en veel andere antibiotica. Bij een MRSA-uitbraak moeten direct alle procedures in werking gesteld worden. Zoals bij ’t Dijkhuis, een kleine woonlocatie voor oudere mensen in Bathmen, zo’n anderhalf jaar geleden. Directeur-bestuurder Jackie van Beek: ‘We hebben met betrekking tot de procedures steeds afstemming met de specialist ouderengeneeskunde en de microbioloog gehad en overleg gevoerd met Hygiëne Consult Nederland.’

Van Beek: ‘Wij streven naar openheid en transparantie. Daarom hebben we iedereen direct geïnformeerd, ook familieleden en vrijwilligers.’

Het was een forse uitbraak die Van Beek niet snel zal vergeten, elf cliënten waren erbij betrokken: ‘Een van onze bewoners op onze dementieafdeling had klachten. Op initiatief van de specialist ouderengeneeskunde hebben we vervolgens zijn pus op kweek gezet. Daaruit bleek inderdaad dat hij MRSA bij zich droeg. Volgens het protocol zijn we gaan kijken of er nog meer mensen waren besmet. Bijna alle medewerkers waren schoon, behalve één. Zij bleek een andere variant in het buitenland te hebben opgedaan.’

Uitbraakteam

Samen met medewerkers van het Deventer Ziekenhuis en Carinova hebben we direct een uitbraakteam geformeerd. Onder andere een microbioloog, specialist ouderengeneeskunde en GGD-medewerkers namen hieraan deel. Ons besluit om direct open te communiceren heeft veel onzekerheid en onrust weggenomen bij cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers. Ook stappen mensen dan makkelijker op je af als ze nog vragen hebben. We hebben niet alleen gecommuniceerd wat er aan de hand was, maar ook wanneer de uitslagen bekend waren en wat de vervolgstappen zouden zijn. Daarnaast hebben we GGD-folders verspreid met informatie aan cliënten en medewerkers.’

Van Beek: ‘De isolerende, beschermende en desinfectiemaatregelen vroegen veel van onze medewerkers. Toch hebben zij dat meteen, heel serieus toegepast en hebben ze de rust weten te bewaren. En daar ben ik als directeur echt trots op. Ook hebben we ons enorm gesteund gevoeld door het Deventer Ziekenhuis, Hygiëne Consult en de GGD. Binnen een maand hadden we het onder controle.’

Antibioticavraagstuk

Als directeur vond Van Beek het toch wel heel ingrijpend om mee te maken. ‘Zo’n uitbraak vereist vaak de inzet van antibiotica bij een toch al kwetsbare doelgroep. Bij ons zijn twee bewoners overleden, mogelijk ten gevolge van de antibiotica, maar helemaal zeker is dat niet. Het antibioticavraagstuk heb ik ingebracht in het regionaal bestuurdersoverleg. Hoe gaan we hier voortaan mee om? Ik ben niet voor of tegen antibiotica, maar vind het vooral belangrijk dat je met elkaar een zo goed mogelijk afgewogen beslissing neemt. Dat iedereen weet wat de gevolgen kunnen zijn. Want het zou je eigen vader of moeder maar zijn.’

De uitbraak heeft er ook voor gezorgd dat ’t Dijkhuis nog alerter is geworden op hygiëne. ‘Van de zomer hebben we een inspectiebezoek gehad. Al onze maatregelen heeft de inspectie als zeer positief beoordeeld, vooral de teaminspanningen. We hebben bijvoorbeeld een aantal klinische lessen verzorgd. Wat verder goed werkt, is om gebruik te maken van materialen die heel dicht bij medewerkers staan. Je moet het niet te ingewikkeld maken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van kaartjes met 5 hygiëneregels bij het handen wassen. Die hebben we bij de wc en bij iedere kraan geplakt. Zo kan niemand daar omheen.’

Bron: Resistentiepreventie.nl

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Het landelijk programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ creëert onder andere bewustzijn over het voorkomen van een uitbraak en resistentiepreventie. In het kader van het programma is een online leeromgeving ‘hygiënisch werken’ ontwikkeld. In vier leerroutes leer je samen met je zorgteam(s) alles wat ze moeten weten over persoonlijke hygiëne, handhygiëne, een hygiënische werkomgeving, het doorbreken van oude gewoontes en het geven van feedback. De nadruk ligt steeds op sámen leren. Elke leerroute bestaat uit opdrachten, instrumenten en hulpmiddelen. Slimme techniek zorgt voor een leerroute op maat. Zo leren jullie steeds de juiste dingen en bepaal je zelf het tempo zodat het goed is in te passen in het dagelijkse werk.


Geplaatst op: 29 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020