Iris Wallenburg: ‘Regionale zorg vraagt om samenwerking in plaats van concurreren’

Een deel van de opleidingsplaatsen voor specialisten ouderengeneeskunde wordt niet gevuld, terwijl tegelijkertijd wel veel specialisten ouderengeneeskunde met pensioen gaan. Iris Wallenburg (Erasmus Universiteit) doet onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de gevolgen van personeelstekorten in de zorg. ‘Samen met Vilans, het ministerie van VWS, zorgkantoren én de regio’s zijn we bezig de ouderenzorg te regionaliseren.’ 

Regionale samenwerking en brede taakherschikking vormen de basis van de oplossingsrichtingen die als experiment in regionale pilots onderzocht en uitgewerkt worden. ‘In de meeste regio’s is anders werken binnen een instelling onvoldoende om ook in de toekomst goede ouderenzorg te kunnen bieden. Het is essentieel dat alle partijen in een regio samenwerken en taken en verantwoordelijkheden heel breed herschikken. Regionale zorg vraagt om samenwerking in plaats van concurreren.’ Dit schrijft Iris Wallenburg in een blog ‘Zorgen voor de regio’ op Zorgvisie.nl

‘Voorbeelden zijn verpleegkundigen en verzorgenden inzetten voor de triage en behandeling van lichte aandoeningen, specialisten ouderengeneeskunde regionaal laten werken en de avond-, nacht- en weekenddienst gezamenlijk uitvoeren. Makkelijke oplossingen zijn dit niet: het vraagt aanpassingen in het beleid, de organisatie en uitvoering van zorg.’ Het onderzoeksproject genaamd REGIOZ loopt door tot 2021.

Bron: zorgvisie.nl

Waardigheid en trots in de regio organiseerde op 9 april de startbijeenkomst van het landelijke netwerk over duurzame medische zorg voor kwetsbare ouderen. Lees het verslag.

Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, plaatste tien kanttekeningen bij de discussie over samenwerking om ouderen betere medische zorg te kunnen leveren.  Lees: Tien punten: samenwerken voor betere duurzame medische zorg

Meer weten

Geplaatst op: 15 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020