Ina Kerkdijk (directeur woonzorg): ‘ZorgAccent zet sterk in op kennisdeling’

Het Woonzorgcongres dat ZorgAccent dit jaar voor de vijfde keer organiseert, is bedoeld voor alle medewerkers van de organisatie én voor geïnteresseerden van andere organisaties. Kennisdeling is immers de basis voor continue verbetering van de zorgkwaliteit, betoogt directeur Ina Kerkdijk.

Het is een traditie geworden voor ZorgAccent om ieder jaar het Woonzorgcongres te organiseren voor de medewerkers. ‘We doen dit nu voor de vijfde keer en dat was de reden om er deze keer een extra mooi feest van te maken’, zegt directeur Ina Kerkdijk. ‘We zijn een organisatie met  wijkverpleging en woonzorg en we willen al onze medewerkers de gelegenheid bieden om één dag vrij te maken voor deelname aan dit congres. Vandaar dat het een driedaags congres is waarin we alle drie de dagen hetzelfde programma aanbieden. Het congres is opgezet op basis van de vraag aan de medewerkers wat zij willen. Tachtig procent van de workshops wordt ook door medewerkers gegeven. En we faciliteren deelname, medewerkers hoeven dit niet in hun eigen tijd te doen.’

Aandacht voor innovatie

Alle medewerkers kunnen deelnemen aan drie workshops, waarvoor accreditatie is verleend door V&VN. Daarnaast is er de experience markt, die voor alle medewerkers verplicht is. ‘Dat is een bewuste keuze’, zegt Kerkdijk. ‘We willen dat de medewerkers kennisnemen van de innovatie die zich in hun vakgebied afspeelt, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en domotica. Ze staan daar heel positief tegenover. Dit heeft veel te maken met het feit dat de mogelijkheden om met innovaties te experimenteren – met de robot Pepper bijvoorbeeld, de BelevenisTafel of de Cradle – echt vanuit de werkvloer tot stand komt. Ze hebben een eigen investeringsbudget dus ze hebben ook ruimte om dingen aan te schaffen als die meerwaarde hebben. Bovendien is de experience markt ook een beetje een reünie. Op de werkvloer zien collega’s elkaar tenslotte niet iedere dag.’

Medewerkers inspireren

De populariteit van de workshops is heel groot onder de werknemers, stelt Kerkdijk. ‘De rode draad is het inspireren van de medewerkers’, zegt ze. Twee bijdragen worden verzorgd door mensen van buiten de organisatie. Jaap Bressers, die op zijn 21ste een hoge dwarslaesie opliep, is een bekend spreker. ‘Het is geweldig hoe hij in het leven staat’, zegt Kerkdijk. ‘De manier waarop hij zijn verhaal vertelt is heel inspirerend en motiverend voor medewerkers.’ De tweede spreker is longarts Sander de Hosson, die recent heel veel aandacht kreeg voor Het slotcouplet, zijn boek met verzamelde columns die hij eerder schreef voor Medisch Contact. Kerkdijk: ‘Hij benadrukt in zijn columns steeds het belang om niet de regels maar de zorg centraal te stellen. Wij vinden dat een belangrijke boodschap om aan medewerkers over te dragen, zij vormen immers ons kapitaal.’

Relatie met het kwaliteitskader

Er is een duidelijke relatie tussen het Woonzorgcongres en het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, stelt Kerkdijk. Ze legt uit: ‘De kern daarvan is kennisontwikkeling en een lerend netwerk vormen en dat is precies wat wij met ons congres ook doen. Het kader is geschreven vanuit de bedoeling van de verpleeghuiszorg en zo interpreteren wij het ook. Het past niet bij ons om de eisen die in de bijlagen worden gesteld heel slaafs te volgen. Kwaliteitsplannen op locatieniveau schrijven? Wij werken met tachtig zelfsturende teams, dus dat zou een onvoorstelbare administratieve last veroorzaken. Dat doen wij dus op onze eigen manier. We hebben samen met onze medewerkers speerpunten geformuleerd op basis waarvan we bepalen wat prioriteit verdient. Dat is primair: deskundigheidsbevordering, arbeidsmarktproblematiek, horizontale verantwoording en een visie op vastgoed die aansluit bij ons uitgangspunt van kleinschalig organiseren.’

Ontmoeting faciliteren

Het feit dat ZorgAccent is georganiseerd in zelfsturende teams , maakt kennisdeling en ontmoeting heel belangrijk, stelt Kerkdijk. ‘We zetten tijdens het congres onze deuren ook open voor andere organisaties, om die ontmoetingsmogelijkheid te verbreden’, zegt ze. ‘Zo’n twintig tot 25 procent van de bezoekers is extern. In totaal komen die drie dagen zo’n 1.100 medewerkers naar het congres. En het wordt georganiseerd door slechts vier medewerkers, echt heel bijzonder.’

Die kennisdeling blijft trouwens niet beperkt tot het congres. ZorgAccent heeft de laatste jaren ruimte geboden aan zo’n 150 werkbezoeken van collega’s uit het hele land. Kerkdijk: ‘Ze willen dan vooral weten hoe we het hier doen met slechts één leidinggevende op 1.100 medewerkers.’

Door: Frank van Wijck

Meer weten

Geplaatst op: 13 april 2018
Laatst gewijzigd op: 16 april 2018