IGZ: nieuwe manieren om kwaliteit zorg te beoordelen

Hoe de persoon de zorg ervaart, maakt voortaan onderdeel uit van de kwaliteit. De inspectie is daarom anders gaan controleren. Onder leiding van Anja Jonkers, hoofdinspecteur ouderenzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), worden nieuwe manieren van toezicht ontwikkeld.

De IGZ heeft bijvoorbeeld vorig jaar een nieuwe manier van beoordelen van zorg aan ouderen met dementie ingevoerd. Dat doet men onder andere door op een bepaalde manier te observeren. Ouderen met dementie kunnen zelf vaak moeilijk aangeven wat hun wensen zijn. Door te observeren krijgt een inspecteur een beter beeld hoe een individuele cliënt met dementie de zorg ervaart. Een ander voorbeeld zijn lekeninspecteurs. De inspectie gaat hiermee dit jaar een proef doen. Lekeninspecteurs kijken niet vanuit wet- en regelgeving, maar kijken naar de zorg door de ogen van de burger.

Nieuw kwaliteitskader

Zorgverleners en –aanbieders bepalen gezamenlijk de minimumkwaliteit en de inspectie controleert of iedereen zich hieraan houdt. Op deze manier levert de IGZ een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van die zorg. Vanwege de veranderingen in de ouderenzorg komt er op korte termijn een nieuw kwaliteitskader dat binnen het ‘Waardigheid en trots’ ontwikkeld wordt door allerlei organisaties samen, waaronder ook de IGZ. Deze zomer zal een en ander naar verwachting afgerond zijn.

Ontmoetingen met cliëntenraden

Voorheen sprak de inspectie tijdens een bezoek altijd met een cliëntenraad maar omdat deze nu onaangekondigd zijn is dat vaak niet meer mogelijk. Om te inventariseren wat cliënten van de zorg vinden organiseren de IGZ en LOC medio april daarom bijeenkomsten waar cliëntenraden met de IGZ in gesprek gaan.

Bron: Artikel ‘Kwaliteitszorg’, LOC Zorg & Zeggenschap, Anja Jonkers (hoofdinspecteur ouderenzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg) 1 april 2016

Meer weten


Geplaatst op: 12 april 2016
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2016