Hugo de Jonge: ‘Waardevol om te zien hoe de sector verantwoording aflegt’

Minister Hugo de Jonge (VWS) nam op 23 april het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis van brancheorganisatie ActiZ. In deze publicatie laten 45 verpleeghuizen zien hoe zij de extra middelen inzetten die zij hebben ontvangen voor de invoering van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, welke afwegingen ze daarbij hebben gemaakt en wat bewoners en medewerkers daar in de praktijk van merken. ‘Het is heel goed dat deze publicatie er is’, zei De Jonge, ‘en de timing ervan is ook goed. De verpleeghuissector is heel erg in beeld bij de politiek en bij het grote publiek en dat is niet altijd gemakkelijk. Het wordt dubbel ingewikkeld als negatieve verhalen over individuele verpleeghuizen of locaties de overhand krijgen in die aandacht. Tegelijkertijd is die nadrukkelijke aandacht voor de sector begrijpelijk, want de impact ervan is groot: de mensen die van verpleeghuiszorg afhankelijk zijn, leunen op de medewerkers voor hun kwaliteit van leven. Dit betekent dat het nodig is verantwoording af te leggen over wat er in de verpleeghuizen gebeurt. Die verantwoording moet zich in de praktijk voltrekken, niet aan de politiek maar aan de samenleving. En deze publicatie is een goede manier om dat te doen.’

Verantwoording afleggen

Mireille de Wee (voorzitter van de kerngroep wonen en zorg van ActiZ en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van De Riethorst Stromenland) benadrukte dat de publicatie van Resultaten uit het verpleeghuis de eerste keer is dat de sector verantwoording aflegt over de besteding van de extra financiële middelen die bij het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschikbaar zijn gekomen. ‘Het is verantwoording op een zelfgekozen manier’, zei ze. ‘We wilden een balans tussen tellen en vertellen. De 45 verpleeghuizen die in deze publicatie over het voetlicht komen, vertellen vooral. Ze zijn willekeurig gekozen – groot en klein en verdeeld over het hele land – maar ze schetsen het beeld van waarmee álle verpleeghuizen in ons land op dit moment bezig zijn: kwaliteitsverbetering met de nadruk op liefdevolle zorg en aandacht voor de bewoners. Het zijn daarom vooral verhalen over versterking van de personele inzet, maar ook over opleiding, mensen interesseren voor de zorg, en ict en zorgtechnologie die het werken in de verpleeghuiszorg kunnen ondersteunen.’

Een mooie balans, vond De Jonge. ‘De sector zet enorme stappen’, zei hij. ‘Dat doet ze natuurlijk niet pas sinds de publicatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, ze is hier al geruime tijd mee bezig. De mooie resultaten daarvan zie ik tijdens de vele werkbezoeken die ik afleg. Tegelijkertijd zie ik de enorme impuls die van dit kwaliteitskader uitgaat. Het beschrijft de voorwaarden voor verantwoording en deze publicatie laat zien hoe mooi de sector daarmee omgaat. Het gaat op heel veel plaatsen in de verpleeghuiszorg goed en het is waardevol om dat te laten zien, ook om een aantrekkelijke sector te blijven in de arbeidsmarkt. Dat lukt niet door alleen de sombere verhalen te blijven vertellen.’

Het beeld nuanceren

Ismay Kremers (bestuurslid van de werkgroep wonen en zorg van ActiZ en bestuursvoorzitter van Stichting Vredewold) stelde voor: ‘Eigenlijk zou iedereen eens een verpleeghuis in zijn eigen omgeving moeten binnenlopen om te zien hoe het leven daar eruit ziet.’ De Wee ziet het belang ervan. ‘Bij veel mensen leeft nog steeds het idee dat het verpleeghuis net zo iets is als het verzorgingshuis’, zei ze, ‘en dat er vooral vitale oudere mensen wonen.’ Het is belangrijk dat beeld voor de samenleving te nuanceren, zei De Jonge. ‘Onze gastheer voor vanavond, Hart van Vathorst in Amersfoort, is een prachtig voorbeeld van wat een verpleeghuis kan betekenen in onze huidige samenleving’, voegde hij hieraan toe. ‘Door de combinatie die hier is gemaakt met andere vormen van aanbod loopt hier echt de hele samenleving in en uit.’

Door: Frank van Wijck

Meer weten


Geplaatst op: 24 april 2018
Laatst gewijzigd op: 26 april 2018