‘Het gaat om de leefwereld van bewoners’

Toen in 2014 de plannen voor het programma Waardigheid en trots werden gesmeed, bracht LOC Zeggenschap in de zorg nadrukkelijk de positie van cliëntenraden in. Om deze te versterken. Het landelijke congres voor cliëntenraden is een van de activiteiten die daaruit voortkwamen. Op 10 december vindt in De Doelen in Rotterdam alweer het vierde congres plaats. ‘Een prachtige gelegenheid voor cliëntenraden om elkaar te ontmoeten’, aldus Joep Bartholomeus en Marthijn Laterveer, beiden coördinator van LOC.

Hoge bezoekersaantallen

Joep en Marthijn openen met een kanttekening: ‘We kregen best een aantal reacties, van leden van cliëntenraden uit het land. Ze vinden het jammer dat ze dit jaar niet kunnen komen, omdat het congres niet centraal in Nederland plaatsvindt en heel vroeg start. En dan ook nog in de drukke decembermaand. Natuurlijk hadden wij het ook liever in oktober in het midden van het land willen organiseren. Door de agenda van minister De Jonge kon het echter niet anders.’ Dat het congres gewaardeerd wordt, zien ze aan de bezoekersaantallen. Die zijn elk jaar hoog, maar dit jaar wat lager. Daarom organiseert LOC in 2019 op diverse plekken in het land extra bijeenkomsten.

Maandag is het zover! Meld u aan voor het Landelijk congres Cliëntenraden: LEF op locatie op 10 december en mis niets

In het zonnetje

Marthijn en Joep zijn best een beetje trots. ‘Door onze inbreng in de landelijke stuurgroep Waardigheid en trots in 2014 en de jaren daarna is het ministerie van VWS nu al voor de vierde keer bereid dit samen met ons te organiseren. Het is ons echt gelukt de aandacht te vestigen op de positie van cliëntenraden.’ Het congres is ook een manier om leden van cliëntenraden in het zonnetje te zetten. ‘Zij verzetten zulk belangrijk werk. Goede zorg begint met de individuele zeggenschap van bewoners en hun familie, maar er spelen ook altijd dingen die collectief zijn. Denk aan meerdere bewoners die het eten niet zo lekker vinden of die de activiteiten niet goed vinden aansluiten bij hun interesses. Daar kan een cliëntenraad een belangrijke rol in spelen. Door binnen de organisatie duidelijk het perspectief van bewoners en familie aan te geven. En er scherp op toe te zien dat de organisatie dit voldoende meeneemt.’

Weten wat er speelt is heel belangrijk en precies dat aspect komt in de workshops aan de orde

Afspraken op lokaal niveau

Rondlopen en rondkijken op locatie is dé manier om te achterhalen wat bewoners en familie belangrijk vinden, aldus Joep en Marthijn. En dat is bij uitstek een taak voor de lokale cliëntenraad. Daarom zijn ze blij dat het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) de positie van lokale cliëntenraden versterkt. De Tweede Kamer nam het wetvoorstel onlangs aan. ‘In de eerste versie van het wetsvoorstel hoefden zorginstellingen maar 1 cliëntenraad in te stellen op het concernniveau. Een zorgaanbieder was pas verplicht een lokale raad te starten als een representatieve groep van bewoners en familie aangaven dit te willen. Dat heeft de Tweede Kamer veranderd: nu moet elke locatie een cliëntenraad hebben, tenzij de bewoners en hun familie zelf aangeven dat zij hun medezeggenschap op een andere manier willen vormgeven. Daar hebben wij flink voor gelobbyd.’ Want geen enkele locatie is hetzelfde. ‘Afspraken op lokaal niveau zijn essentieel, omdat het om de leefwereld van bewoners gaat. Het uitgangspunt van minister De Jonge is: per locatie werken aan goede kwaliteit zorg. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daar een cliëntenraad voor nodig. Dan moet die cliëntenraad er wel zijn.’

Luisteren en voelen

Het thema van het congres voor cliëntenraden sluit daarbij aan: LEF op locatie. ‘Het vraagt lef van bestuurders en managers om de zorg echt op locatieniveau te regelen en met de medezeggenschap het gesprek aan te gaan’, leggen Joep en Marthijn uit. ‘Van cliëntenraden vraagt het focus op het lokale, om vervolgens vanuit daar te kijken wat er beter kan.’ Weten wat er speelt is dus heel belangrijk en precies dat aspect komt in de workshops aan de orde. Welke workshops Joep en Marthijn zelf gaan volgen weten ze nog niet. Grote kans dat ze er niet eens aan toekomen, omdat ze de hele dag met leden van cliëntenraden in gesprek zijn. Ze kijken ernaar uit om op het congres weer veel mensen te zien en te spreken die zich met hart en ziel inzetten voor bewoners van verpleeghuizen. Mensen die iets willen betekenen voor een ander. ‘Die energie werkt echt aanstekelijk. Misschien is dat nog wel de belangrijkste reden voor leden van cliëntenraden om naar het congres te komen. Het is een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Om de mooie en de minder leuke dingen die elke cliëntenraad meemaakt met elkaar te delen. Om te horen hoe een andere cliëntenraad met bepaalde thema’s omgaat. Dat heeft echt meerwaarde.’

Door: Ingrid Brons

Meer weten


Geplaatst op: 4 december 2018
Laatst gewijzigd op: 4 december 2018