Hans van Dinteren (adviseur, coach en trainer): ‘Maak een goede taakverdeling tussen de lokale en centrale cliëntenraad’

Hans van Dinteren, senior adviseur, coach en trainer medezeggenschap, onder andere bij NCZ
“De praktijk wijst uit dat de adviezen van een cliëntenraad beter worden als die een adviseur tot zijn beschikking heeft. Die adviseur staat wat meer op afstand en kan dus helpen om tot een meer rationele en beter gemotiveerde beslissing te komen. En hij kan de cliëntenraad helpen met afbakening, bijvoorbeeld als een discussie teveel over een individueel belang gaat in plaats van het belang voor alle cliënten.”

Cliëntenraden worden zich steeds meer bewust van het feit dat er een aantal dingen is dat ze zelf niet weten en waarbij ze hulp van derden nodig hebben om die kennis op te halen. Dit verklaart voor een belangrijk deel waarom er steeds meer behoefte ontstond aan de trainingen die NCZ op het gebied van medezeggenschap verzorgt. We zien nu dat er ook meer bestuurders komen die het wenselijk vinden dat cliëntenraadsleden zo’n training volgen. En gelet op het feit dat de materie waarmee ze te maken hebben steeds complexer wordt, is dit ook logisch. Een jaarrekening van 150 pagina’s bijvoorbeeld, of alle documentatie die komt kijken bij een fusie, ga er maar aanstaan.

Natuurlijk kun je je afvragen of dit zaken zijn waarmee cliëntenraden zich moeten bezighouden, cliëntenraden zijn er immers primair om de belangen van de cliënten te bewaken. Maar die cliëntenbelangen worden wel beïnvloed door beleidszaken, dus er valt toch niet aan te ontkomen. Wel is het denkbaar dat een verdeling van de taken wordt gemaakt tussen de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, waarbij de laatste de meer beleidsmatige thema’s op zich neemt. Op sommige plaatsen zie je die verdeling ook al ontstaan, op andere gaat dit moeizamer. Dan zie je dat de opvattingen van individuele cliëntenraadsleden verandering in de weg staan of dat de communicatie tussen beide raden niet goed verloopt. Wat bij dit laatste een rol speelt, is dat centrale cliëntenraden meestal wel een ondersteunend secretaris hebben en lokale raden vaak niet. Eigenlijk zou iedere cliëntenraad zo’n ondersteuner moeten hebben. Deze mensen opleiden is ook een van de speerpunten van NCZ.

Zo’n ondersteuner kan de cliëntenraad helpen een vergadering goed vorm te geven en kan ook een actieve rol spelen in het vergaren van de informatie die nodig is om zo’n raad een verantwoorde beslissing te laten nemen. De praktijk wijst uit dat de adviezen van een cliëntenraad beter worden als die een adviseur tot zijn beschikking heeft. Die adviseur staat wat meer op afstand en kan dus helpen om tot een meer rationele en beter gemotiveerde beslissing te komen. En hij kan de cliëntenraad helpen met afbakening, bijvoorbeeld als een discussie teveel over een individueel belang gaat in plaats van het belang voor alle cliënten.

We hopen tijdens het congres zoveel mogelijk cliëntenraadsleden tegen te komen. Het congres is voor hen een vindplaats voor informatie waarmee ze vervolgens in de praktijk inhoudelijk verder kunnen. En een plaats waarop ze zich kunnen oriënteren op het aanbod aan trainingen natuurlijk.’

Hans van Dinteren, senior adviseur, coach en trainer medezeggenschap, onder andere bij NCZ

Het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Tijdens het congres Cliëntenraden 2017 verzorgt LOC een workshop over de rol van de ondersteuner van de cliëntenraad. ‘Het ondersteunen van een cliëntenraad is een vak, een functie, en niet zomaar een taak die u er even bij pakt. Wanneer doet u het goed? Hoe ondersteunt u de raad op weg naar waarde-volle zorg?’

Meer weten

Geplaatst op: 19 september 2017
Laatst gewijzigd op: 25 september 2017