Groningse app schept duidelijkheid bij triage

Regio Groningen ontwikkelt een app om eenduidige triage te bevorderen. Hij is bedoeld voor ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst. De e-learningfunctie van de app versterkt ook de kennis van gebruikers.

Triage in de ouderenzorg: de triage-app in Groningen

Regio’s experimenteren volop met nieuwe manieren van triage in de ouderenzorg om meer eenheid te krijgen in taal en aanpak. Dat bevordert de gewenste samenwerking van zorgorganisaties en zorgverleners in de regio en dat is weer belangrijk om het groeiend tekort aan zorgmedewerkers en behandelaren het hoofd te bieden. Regio’s ontwikkelen allemaal hun eigen hulpmiddelen of functies voor de triage. In een serie belichten wij de initiatieven in acht regio’s. Dit is deel 5: Groningen.

Hoe werkt de triage-app?

De app hanteert een triagelijst met vragen zoals: hoe lang hoest de cliënt? Is er sprake van koorts? Op die manier wordt duidelijk van welk triagecriterium sprake is, variërend van routine tot dringend en spoed. Voordat de dienstdoende zorgprofessional de zorg overdraagt, geeft de app aan welke metingen hij nog moet verrichten. Denk aan bloeddruk, temperatuur en ademfrequentie.

Door de app krijgt de SO op afstand uniforme informatie.

Op basis van de uitkomsten volgt een advies om te bellen of beeldbellen. Daarbij stuurt de app de verzamelde gegevens meteen door en slaat het triagetraject op. De app versterkt met e-learning ook de kennis van gebruikers, onder andere met filmpjes. Verder is vanuit het programma contact gelegd met een opleidingsinstituut in de regio over het aanbieden van de app als lesprogramma. Zodat leerlingen, die later in een van de betrokken zorgorganisaties aan het werk gaan, de app al kennen en daarmee het triagetraject.

Waarom een triage-app?

De regio Groningen heeft de toenemende druk op de ouderenzorg vertaald in het programma ‘Grensverleggend zorgen, duurzame zorg in de VVT’. Een van de speerpunten is de bereikbaarheid van één specialist ouderengeneeskunde (SO) in de avond-, nacht- en weekenddienst voor meerdere organisaties. Daarvoor is een eenduidige triage nodig en de triage-app helpt organisaties om het triageproces te standaardiseren. ‘Zodat de SO op afstand uniforme informatie krijgt aangereikt’, vertelt Marcel Laan. Marcel geeft leiding aan het project voor het ontwikkelen en implementeren van de app.

Voor wie is de triage-app bedoeld?

Negen VVT-organisaties in de regio financieren de ontwikkeling van de app. Zorgprofessionals van twee pilotorganisaties zijn hier nauw bij betrokken, Zorggroep Meander en Zonnehuisgroep Noord. Dat bevordert dat de app goed aansluit bij de behoeften van de werkvloer. Klare Kloek, producent van applicaties in de zorg, heeft het handboek van Cordaan in Amsterdam naar een app voor triage én e-learning vertaald. ‘De app is bedoeld voor de negen organisaties’, vertelt Marcel, ‘evenals andere producten die uit het programma voortkomen. Maar de app is straks ook geschikt voor andere organisaties. We zullen kijken hoe we de app beschikbaar kunnen stellen.’

De app is straks ook geschikt voor andere organisaties.

Wanneer nemen organisaties de app in gebruik?

Het is de bedoeling om de app voor eind 2021 als eerste in te voeren bij de twee pilotorganisaties die hem mee ontwikkeld hebben. Voor de introductie zijn verschillende ‘tools voor adoptie’ gemaakt. Deze geven medewerkers informatie en bevorderen dat zij de nieuwe werkwijze echt adopteren.

Deze tools zijn onder andere een website, posters en een simulatie triagekaartspel in de app. Dit spel legt de deelnemers een scenario voor dat ze samen moeten oplossen. ‘Je kijkt in dit spel vanuit verschillende rollen naar het triageproces. Zo leer je waarom het belangrijk is dat je de dingen doet die je doet en waarom anderen in het proces dat nodig hebben’, zegt Marcel. Hij benadrukt dat adoptie van de nieuwe werkwijze niet eenvoudig is, ook omdat niet alle medewerkers even digitaal vaardig zijn.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Het is de bedoeling om de app gaandeweg bij de andere organisaties in de regio te introduceren. Verder zijn er plannen om de app door te ontwikkelen en deze te koppelen aan het Elektronisch Patiënten Dossier. ‘Dat hebben we expres naar achteren geschoven’, legt Marcel uit, ‘want dat is een ingewikkeld verhaal. Je moet gegevens immers op een veilige manier kunnen uitwisselen. Verder bestaat het idee om beeld aan de app toe te voegen, zodat de SO op afstand mee kan kijken naar de bewoner.’

Hoe laat je triage goed werken?

  • De enige manier om draagvlak te krijgen voor een nieuwe triagewerkwijze en bijbehorende tools is door deze samen met de werkvloer te ontwikkelen.
  • Besef dat het niet vanzelf gaat en durf samen te werken met andere organisaties.

Door Karin Burhenne

Meer weten

Lees in deze serie over triage ook:

Geplaatst op: 28 juni 2021
Laatst gewijzigd op: 21 juli 2021