Gelukkig geen verrassingen bij resultaten scan Zorggroep Ena

De eerste scans Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van het programma Waardigheid en Trots op locatie hebben plaatsgevonden en hiermee zijn dus ook de eerste resultaten bekend. Eén van die eerste deelnemers is zorgaanbieder Zorggroep Ena, die mee doet met drie locaties in Barneveld, Scherpenzeel en Voorthuizen. Wat zijn de bevindingen tot nu toe?

Beleidsadviseur Carry Putman legde in het artikel Eerste organisaties gestart met Waardigheid en trots op locatie de reden voor deelname al uit. ‘Het is een mooie gelegenheid om een objectief beeld te krijgen van hoe je organisatie er voor staat ten opzichte van de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’, zei zij toen. ‘En dat hebben we gekregen. We zijn aangenaam verrast dat er geen grote verrassingen uit naar voren zijn gekomen’, lacht zij. Hiermee bedoelt zij dat Ena een goede methode beheerst van naar zichzelf te kijken en dat er geen blinde vlekken binnen de organisatie zijn.

Ena doet mee met drie locaties, maar voor vandaag zoemen we in op de resultaten – tot dusver – voor locatie woonzorgcentrum Ruimzicht. Antoinette van Dam, kwaliteitsmedewerker van Ena: ‘We hebben eerst de bijeenkomst in Utrecht gehad waar de voorbereiding plaats vond. Hier werd meteen duidelijk wat er de komende weken zou gaan gebeuren en wat er van ons als organisatie verwacht werd. Heel helder allemaal.’

In één van de eerste fases liepen ze bij Ena al direct tegen een uitdaging aan en dat was het organiseren van het kwaliteitsgesprek met de sleutelfiguren uit de organisatie. ‘Omdat wij in de pilotfase deelnamen, was het tijdsbestek wat krap. Het is best lastig om de belangrijkste medewerkers per locatie voor drie uur allemaal tegelijk beschikbaar te krijgen. Maar het is gelukt!’, zegt Putman trots.

Kwaliteitsgesprek in ontspannen sfeer

Tijdens dit kwaliteitsgesprek, met leidinggevenden, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers, worden uitkomsten van de documentenanalyse en de vragenlijsten zelfanalyse besproken. Deze bijeenkomst wordt geleid door de scanners vanuit Vilans. ‘Heel positief was dat alle lagen van de zorg hieraan deelnamen. Er hing een ontspannen sfeer waardoor iedereen zich vrij voelde om zaken te bespreken. Je merkte ook dat er onderling begrip was voor elkaars uitdagingen’, vult Van Dam aan.

Putman voegt toe dat het bespreken van de acht thema’s wel een beetje veel is voor drie uur en zij geeft als tip mee om van te voren die thema’s eruit te pikken waar behoefte aan is om te bespreken. ‘Zo kun je iets dieper op een issue in gaan.’

Na afloop van het kwaliteitsgesprek werd – uiteraard met de bevindingen van de vragenlijsten zelfanalyse en locatiegegevens, de interviews en de documentenanalyse – bekeken hoe de organisatie scoorde op de acht thema’s van het kwaliteitskader. Er worden kleuren groen (goed op orde), geel (voor verbetering vatbaar) en rood (ernstige problemen) uitgedeeld. ‘Wij scoorden gelukkig geen rood en 50-50 groen en geel.’

Positieve scores

Waar locatie Ruimzicht heel goed scoorde, was op de punten Persoonsgerichte zorg, Wonen en welzijn en Gebruik van informatie. ‘We merken ook dat familie en naasten zich voldoende betrokken voelen bij de zorg van de cliënt. En ook de cliënt voelt zich goed gehoord bij ons, zo bleek uit de cliënttevredenheidsscore. Vanuit de cliëntenraden van de verschillende locaties kregen wij ook terug dat zij het gevoel hebben goed geïnformeerd te worden en op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen Ena’, zegt Putman.

Beleid goed scorende thema’s gebruiken voor aandachtspunten

De bevindingen van de thema’s waarop goed is gescoord, kunnen nuttig zijn voor de punten waarop ruimte is voor verbetering. ‘We scoren blijkbaar goed in het betrekken van familie en naasten, maar de interne communicatie naar personeel kan beter. We merken dat niet alle medewerkers voldoende op de hoogte zijn van of zich betrokken voelen bij bepaalde zaken (themapunt Leiderschap, governance en management). De vraag is dus of we misschien op een andere manier kunnen communiceren? Onderzoeken hoe we iedereen even betrokken krijgen’, zegt Putman.

Ook op het punt Leren en verbeteren kan iets beter gescoord worden. ‘Uit de scan kwam naar voren dat we heel goed in beeld hebben op welk vlak er wel eens incidenten plaatsvinden, maar we laten steken vallen in het analyseren en oplossen daarvan’, vult Van Dam aan.

Ondersteuning aanvaarden

Volgende week worden de uitkomsten van scan besproken tijdens het terugkoppelingsgesprek met de coach van Vilans. ‘Dan gaan we bespreken op welke punten wij graag externe begeleiding zouden willen ontvangen op en welke manier dat voor ons geschikt is.’

Volgens Putman en Van Dam is de deelname aan de scan door het voltallige personeel omarmd. ‘Niemand heeft het gevoel dat hij of zij gecontroleerd wordt, het gaat om het grotere geheel. Daarom is ook iedereen bij de scan betrokken, van bestuursleden tot mantelzorgers en vrijwilligers. We willen graag samen zorgen voor een fijne woonomgeving voor cliënt, naasten én personeel’, zeggen de dames die uitkijken naar het vervolg van de scan én de complimenten geven aan Vilans voor de betrokken begeleiding van het traject.

Door Nienke Oort

Meer weten

Geplaatst op: 9 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2021