Geen betutteling bij Saffier want ‘mensen worden hier gelukkiger van’

Saffier de Residentiegroep wil mensen minder betuttelen. Bewoners beslissen zelf wel wat ze eten en hoe laat ze naar bed gaan. Een nieuw zorgconcept waarbij mensen nog meer eigen regie krijgen gaat dit mogelijk maken. ‘Mensen worden hier gelukkiger van.’

Alle bewoners van Saffier-locatie Nolenshaghe kunnen vanaf 2017 zelf bepalen hoe ze het willen hebben. Of ze willen uitslapen bijvoorbeeld. ‘Kleine dingen’, zegt Sandra Geerlings, projectleider en psycholoog over de verandering. ‘Deze dingen bepalen je dag.’

Wonen, zorg en behandeling gescheiden

Waardigheid en trots-aanbieder Saffier De Residentiegroep werkt sinds een paar jaar aan de ontwikkeling van een nieuw concept waarbij wonen, zorg en behandeling gescheiden aangeboden worden. In 2015 is de zorgorganisatie gestart met een pilot met 29 bewoners, verdeeld over vier groepen op twee locaties: Nolenshaghe voor mensen met somatische klachten en Domus Nostra dat zorg biedt aan Korsakov-patiënten.

Het doel van het verbeterplan waarmee Saffier ook deelneemt aan het landelijke programma Waardigheid en trots is een concept te ontwikkelen waarbij bewoners zelf meer beslissingen nemen, meer eigen regie ervaren, en daarmee een betere kwaliteit van leven. Bovendien moet het concept financieel toekomstbestendig zijn.

De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd met cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Ook TNO, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS kijken mee.

Belangrijker dat de bewoners gelukkig zijn

Bij de pilot waren bewoners betrokken die al in meer of mindere mate gehospitaliseerd waren. ‘Het had wel wat voeten in aarde voordat dit goed liep’, zegt Geerlings. Inmiddels werkt het: een aantal bewoners gaat bijvoorbeeld zelfstandig met een pas naar buiten. De bewoners van de pilotlocaties hebben inmiddels ook ‘gewoon’ te maken met een huisarts, in plaats van een specialist ouderengeneeskunde, en medicijnen worden niet meer uitgedeeld maar nemen bewoners zelf. Ook deze verandering is in de pilot uitgewerkt en getoetst.

‘Het is belangrijker dat de bewoners gelukkig zijn dan dat we elk risico uitsluiten’ legt Geerlings uit. Sommige Korsakov-patiënten zijn het gewend om de hele dag op bed te liggen. ‘Die moet je niet dwingen om al om acht uur op te staan.’ Ook nemen zorgmedewerkers niet meer alles uit handen maar kijken wat nodig is om iets zelfstandig te doen. Wil iemand zelf koffie inschenken dan moeten koffiekannen bijvoorbeeld goed hanteerbaar zijn.

Bron: Algemeen Dagblad

Meer weten

Geplaatst op: 30 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019