Gaby Elhorst (Viattence): ‘Weten wie het individu is en liefdevolle zorg bieden’

Zorgorganisatie Viattence ging van ruim vijfhonderd protocollen naar 186. Medewerkers werd gevraagd welke regels helpend zijn en welke in de weg staan. Voor dat laatste is een virtuele rode knop in het leven geroepen. “Gesprekken over regels en protocollen hebben tot veel bewustwording over administratieve lasten geleid”, zegt Gaby Elhorst, manager zorg bij Viattence. “Je moet het lef hebben naar alle processen te durven kijken.” Van instellingsdenken naar structureel de mens blijven zien. “Wij doen mee aan het programma Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg omdat we de mens willen blijven zien. Als je in de ouderenzorg stapt, lijkt de mens een dossier te worden. Wij willen weten wie het individu is, want we willen liefdevolle zorg bieden. We willen geen instelling zijn, maar een omgeving bieden Gaby Elhorst van Viattence: “Weten wie het individu is en liefdevolle zorg bieden” die bijna als thuis is en waarin mensen zichzelf herkennen. Thuis heb je ook geen facilitaire processen, diëtisten of recepties. Als je de mens wilt zien en een thuis wilt creëren, ga je je dus richten op hoe een huis eruit ziet. Dan moet je ook het lef hebben om zo naar alle processen te kijken. Koken op de groep dus, bewoners de aardappelen laten schillen of de was op laten hangen. En levensmiddelen in de koelkast niet stickeren; er staat al een houdbaarheidsdatum op tenslotte.”

Door middel van administratieve lastenvermindering is er meer tijd voor de cliënt en zijn medewerkers meer tevreden.

Zorgmedewerkers brengen regels in kaart die helpen of juist niet

“Om dit proces vorm te geven, hebben we onze zorgmedewerkers gevraagd in kaart te brengen welke regels hen faciliteren of juist in de weg zitten. We hebben hiervoor een virtuele rode knop in het leven geroepen. Lopen medewerkers tegen een proces of protocol aan dat hen hindert, dan drukken zij op de rode knop en gaat er een email naar de Raad van Bestuur. Een medewerker wilde weten of familie een thuis gebraden kip mocht meenemen. Een tweede wilde weten waarom bewoners iedere maand moeten worden gewogen. Zo is het echt gaan leven.”

Van 500 naar 186 protocollen

“Waar we eerst vijfhonderd protocollen hadden, zijn dit er nu nog 186 en we zijn nog steeds aan het aftellen. Om hierin verantwoorde keuzes te maken, gaat een B-team (de B van bedoeling) het gesprek aan met degene die op de rode knop heeft gedrukt. Dit team toetst of het protocol verankerd is in wet- en regelgeving of niet en of het wel of niet kan worden afgeschaft. Die gesprekken hebben tot veel bewustwording geleid, je neemt elkaar mee in elkaars werelden. Het is geen kunstje, het is

  • Maandelijks wegen:
   Er was een afspraak dat bewoners elke maand gewogen werden. Dit is omgezet naar één keer per kwartaal om zodoende toch een medische historie op te bouwen in het geval dat de arts gegevens nodig heeft.
  • Gebruik van een rectale thermometer:
   Advies om over te gaan naar een oorthermometer minder belastend voor de bewoner.
  • Zwarte wc-bril:
   Woongroep wilde zwarte wc-brillen voor hun psychogeriatrische bewoners. Een zwarte bril is herkenbaar.
  • Toestemming vragen voor de jaarlijkse griepprik:
   Jaarlijks werd de familie toestemming gevraagd worden voor het toedienen van de griepprik. Dit gaf veel werk. Nu wordt bij PG-bewoners de jaarlijkse griepprik opgenomen in het zorgleefplan en bij evaluatie kan besproken worden of familie hier nog mee akkoord gaat. Aan de overige bewoners wordt elk jaar persoonlijk toestemming gevraagd.
  • Brief aan de huisarts voor medicatie-evaluatie:
   De thuiszorg stuurde in het verleden een brief naar de huisarts om deze aan de medicatiecheck te herinneren. Thuiszorg kreeg hier nooit een terugkoppeling op. De brief is afgeschaft. Thuiszorg is gewezen op zijn signalerende rol en wijst de cliënt op de medicatie evaluatie. Apotheek Heerde heeft hier een speciaal spreekuur voor ingericht.
  • Woonassistenten kunnen niet in QIC:
   Lees- en schrijfrechten binnen QIC zijn aangepast.
  • Minder regels bij kleinschalig wonen:
   Een woongroep is overgegaan van verpleeghuisafdeling naar een kleinschalige woongroep. Ze lopen vast op alle regels en registraties die binnen het verpleeghuis golden. Advies: nadruk ligt op welbevinden. Regels en registraties zijn eventueel hulpmiddelen. Niet vanuit taken denken.
  • ZZP-regeling:
   Wanneer een bewoner met een ZZP 5 uit het ziekenhuis komt na een heupbreuk en eigenlijk revalidatiezorg ontvangt, blijft de bewoner in ZZP 5 in plaats van ZZP 7. Woonconsulenten zien er nu op toe dat wanneer een ZZP aangepast moet worden dit ook in gang wordt gezet. Zo kan het zijn dat de zorg tijdelijk meer uren kan inzetten.
  • Leeghalen van kamer na overlijden bewoner:
   De regel is dat zeven dagen na overlijden de kamer leeg moet zijn. De zevende dag valt heel af en toe op een zondag. Voor familie is dit soms niet haalbaar vanwege het regelen van begrafenis en uitvaart. En vaak ook wanneer de bewoner op de kamer opgebaard blijft tot aan de begrafenis. De raad van bestuur geeft aan om in overleg met de teamleider de regels minder strikt te hanteren wanneer dat nodig is.
  • Warmwatervoorziening:
   Voor het vullen van een bad op de locatie is de capaciteit van de boiler ontoereikend, hierdoor kunnen bewoners vanuit de thuiszorg geen gebruik maken van het bad en moeten zij uitwijken naar een andere locatie. Er is naar aanleiding van deze melding een andere boiler aangeschaft.

Meer weten

 • Dit artikel komt uit de publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, Van regels naar relaties. Hoe kunnen regels bijdragen aan waardevolle zorg? Bekijk hem hier:

Geplaatst op: 11 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 19 december 2019