Frank van der Linden (Zorggroep Tangenborgh): Hygiëne en infectiepreventie op agenda regionaal zorgnetwerk

Een goed hygiënebeleid vraagt een gedegen aanpak in de hele zorgketen, zo stelt bestuurder Frank van der Linden van Zorggroep Tangenborgh in Emmen. Het belang van de opzet van regionale zorgnetwerken voor hygiëne en infectiepreventie is dan ook groot.

In opdracht van het ministerie van VWS is een consortium van partijen vorig jaar met het programma “Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen”  gestart. Een goede zaak, vindt van der Linden, naast verpleeghuisbestuurder ook lid van de Kerngroep Wonen en Zorg van brancheorganisatie ActiZ. ‘Het belang van de aandacht voor infectiepreventie is groot’, zegt hij, ‘niet alleen in het verpleeghuis maar in de hele zorgketen. We moeten voorkomen dat besmettingen zich kunnen verspreiden, en er samen voor zorgen dat niet steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Dat is gewoon onderdeel van goede zorgverlening.’

Voortdurende aandacht

Binnen Tangenborgh ligt er een protocol voor hoe moet worden gehandeld bij een uitbraak. ‘Belangrijk element daarin is het snelle contact met de GGD die hierin grote expertise heeft’, zegt Van der Linden. ‘Maar je moet niet alleen een protocol hebben, je moet ook zorgen dat het onderwerp een plaats heeft in de opleiding en in je interne kwaliteitsprogramma. Hygiëne en infectiepreventie vereisen voortdurende aandacht. Juist daarop is dat programma gebaseerd. En het past ook binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg natuurlijk. Dit stelt dat verpleeghuizen een lerend netwerk dienen op te zetten. Ik zie het als een belangrijke kans om hygiëne en infectiepreventie daarin een onderdeel te laten zijn.’

Maar het onderwerp vraagt om meer dan alleen die basale aandacht, stelt Van der Linden. ‘Het vraagt ook om bewustwording bij specialisten ouderengeneeskunde over de potentiële bronnen van besmetting die bewoners bij zich dragen en over het belang van terughoudendheid in het voorschrijven van antibiotica. Over dit soort zaken worden binnen hun beroepsvereniging Verenso ook protocollen en werkafspraken gemaakt.’

‘Micro-organismen houden zich niet aan grenzen van landen of zorgorganisaties. Daarom is een landelijke structuur van regionale zorgnetwerken – waarover op dit moment zoveel te doen is – heel belangrijk’, zegt Van der Linden. Elkaar informeren, deskundigheden delen en goed samenwerken – dan komen we al een heel eind!’

Regionaal zorgnetwerk

In het kader van de opzet van het regionale zorgnetwerk in Noord Nederland zijn de bestuurders van alle betrokken zorgaanbieders in die regio recent bij elkaar geweest om te spreken over de aanpak hiervoor. ‘Hierbij werd ook een praktijkcasus besproken’, vertelt Van der Linden. ‘Dat hielp heel erg om iedereen weer even te doordringen van het feit dat we elkaar hard nodig hebben in de regio. Gelukkig merk ik nu ook dat er bij alle partijen een duidelijk commitment is om hier serieus werk van te maken. Er is een kwartiermaker aangesteld, er is een grote bereidheid tot het doen van een puntprevalentie onderzoek en we hebben onszelf allemaal gecommitteerd aan de gezamenlijke agenda. We kunnen dus nu niet meer zeggen dat het geen prioriteit meer heeft en we te druk zijn met andere zaken. Maar dit neemt niet weg dat we er als betrokken partijen allemaal mensen voor moeten gaan vrijmaken. We moeten samen gaan bepalen of we het goede risicoprofiel hanteren, of we gezamenlijk medewerkers kunnen scholen en audits kunnen gaan doen en nog veel meer.’

Meer weten


Geplaatst op: 12 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2019