Evaluatieonderzoek cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’

De Universiteit van Amsterdam heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’ (DWC). Dit programma heeft als doel de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Het verbeteren van de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt vormt het uitgangspunt. Dit doet het programma door zich te richten op de medewerker en het verbeteren van zijn/haar kwaliteit van werk.

De Werkvloer Centraal

Het DWC programma veronderstelt dat wanneer zorgmedewerkers leren om zelfstandig verbeteringen aan te brengen in hun werk, dit hun kwaliteit van werk zal verbeteren. Het aanleren van een verantwoordelijke houding en zelfstandig gedrag vormen een middel om dat te bereiken. Het DWC programma werd op verschillende manieren bij aanbieders van ouderenzorg ingezet. Terugkerende onderdelen in het programma waren de training van medewerkers in communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, het creëren en begeleiden van het open gesprek tussen medewerkers en het opleiden van medewerkers tot interne veranderaars.

Evaluatie

Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en bijdroeg aan het vergroten van zelfstandigheid van medewerkers in houding en gedrag. Zes DWC trajecten zijn geëvalueerd. De evaluatie vond voornamelijk plaats gedurende de trajecten en korte tijd erna. De focus van het onderzoek was niet om de zes DWC trajecten als geheel te evalueren, maar om processen in het programma en tussen medewerkers diepgaand te begrijpen. Binnen de organisaties werden interviews gehouden en werd er geobserveerd. Vervolgens stelden de onderzoekers per traject een trajectverslag (‘casusbeschrijving’) op en werkten zij gezamenlijk aan de overkoepelende analyses en rapportage. De conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in 4 delen:

  • Inhoud van een cultuurveranderprogramma
  • Verankering in de organisatiecontext
  • De veranderaars
  • Effect ‘meten’

Meer weten

Benieuwd naar de conclusies? Download het rapport over het evaluatieonderzoek naar cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’

Bekijk de casusbeschrijvingen van de 6 DWC trajecten:

Susanne van den Buuse en Laura Vermeulen, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam onderzochten wat er werkt in De Werkvloer Centraal. Met concrete voorbeelden uit programmabijeenkomsten en de dagelijkse zorgpraktijk laten zij zien wat de ervaringen van medewerkers, managers en zorgbesturen met het programma zijn. De inzichten uit hun onderzoek zijn waardevol voor iedereen die zich bezighoudt met de inzet van cultuurveranderprogramma’s in zorgorganisaties. Tijdens het slotcongres van In voor zorg! in april 2017 gaven de onderzoekers een presentatie. Lees het verslag Geleerde lessen van De Werkvloer Centraal

Geplaatst op: 18 april 2017
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2017