Erica van de Veerdonk (Het BreinCollectief): ‘Belangenbehartiging van mensen met dementie vraagt om specifieke kennis’

Erica van de Veerdonk, deskundige in BOM-implementatie bij Het BreinCollectief,
“Het is belangrijk dat cliëntenraden weten welke praktische mogelijkheden er zijn om zo actief mogelijk bij de belevingswereld van mensen met dementie aan te sluiten. Die kennis hebben ze nodig om de belangen van deze cliëntengroep optimaal te kunnen behartigen.”

‘In de 25 jaar dat ik manager en directeur van verpleeghuizen ben geweest, heb ik vanzelfsprekend veel te maken gehad met mensen met dementie. Nu ben ik actief bij het door dr Anneke van der Plaats opgerichte BreinCollectief. Hierin werken we met de observatiemethode Brein Omgeving Methodiek™ ofwel BOM™, waarmee we in korte tijd in kaart kunnen brengen hoe de omgeving van de mens met dementie maximaal op hem of haar kan worden afgestemd. We vertellen hier veel meer over bij de plenaire afsluiting van het Landelijk congres Cliëntenraden op 9 oktober en ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk cliëntenraadsleden hierbij aanwezig kunnen zijn om te zien wat de grote waarde van BOM™  is voor de mensen wiens belangen zij behartigen.

De familieleden van mensen met dementie vinden het vaak erg moeilijk om met de dementie van hun naasten om te gaan en doen dan in hun onmacht nog wel eens de verkeerde dingen. Ook de medewerkers weten niet altijd goed hoe ze het best met mensen met dementie moeten omgaan. Als Breincollectief kunnen we eenvoudige en heel goed werkbare oplossingen bieden. Een heel praktisch voorbeeld: bij dementie hoort onder andere dat iemand zijn omgeving niet meer begrijpt. Als die een wit koffiekopje voorgezet krijgt op een tafel met een wit tafelkleed, kan het gebeuren dat hij het niet ziet als een kopje koffie en dus niet opdrinkt. Een ander fenomeen is dat iemand niet meer weet hoe hij zij  koffie drinkt. Ga je dan tegenover zo iemand zitten en doe je de handeling voor, dan doet hij die wel na. Dit noemen wij spiegelen en dat is helpend.

Het is belangrijk dat cliëntenraden de kennis aangereikt krijgen waarmee ze het belang van de mens met dementie volwaardig kunnen behartigen. Bij cliëntenraden leven veel vragen over dit onderwerp. De antwoorden zijn op zich niet moeilijk, zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, maar ze krijgen er nog niet altijd toegang toe. Het is belangrijk dat cliëntenraden weten welke praktische mogelijkheden er zijn om zo actief mogelijk bij de belevingswereld van mensen met dementie aan te sluiten. Die kennis hebben ze nodig om de belangen van deze cliëntengroep optimaal te kunnen behartigen. Daarom hecht ik er bij het implementeren van het BOM-traject in een verpleeghuis ook altijd aan dat de cliëntenraad bij die implementatie betrokken is. Het is helaas nog niet altijd vanzelfsprekend dat dit gebeurt, net zoals het ook nog steeds moeite kost om familieleden uit te nodigen voor die implementatiebijeenkomsten.’

Erica van de Veerdonk, deskundige in BOM-implementatie bij Het BreinCollectief

Het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Erica van de Veerdonk en Anneke van der Plaats (bij gelegenheid) verzorgen tijdens het Landelijk congres Cliëntenraden 2017 de plenaire afsluiting. Zij geven u inzicht in hoe het brein van mensen met dementie werkt, hoe de omgeving van invloed is op het gedrag en welzijn en hoe de BOM werkt. Van de Veerdonk: ‘We vertellen meer over de BOM bij de plenaire afsluiting van het Landelijk congres Cliëntenraden op 9 oktober en ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk cliëntenraadsleden hierbij aanwezig kunnen zijn om te zien wat de grote waarde van BOM™  is voor de mensen wiens belangen zij behartigen.’

Meer weten

Geplaatst op: 25 september 2017
Laatst gewijzigd op: 4 september 2017