Dames THe-blik: ‘Visitekaartje afgeven’

De Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse zijn terug en gaan door met het schijven van blogs voor Waardigheid en trots. Een tweede blogserie over hun zorgvisite ervaringen om de zorgsector scherp te houden en goede zorg te stimuleren. De Dames THe gaan sinds 2011 onverwachts op zorgvisite bij verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Ze beoordelen de huizen op het ‘thuis voelen’ en kijken ernaar met de blik van: hoe zouden wij dit verpleeghuis voor onze eigen vader of moeder vinden?

De ontvangst tijdens onze zorgvisites kan aanzienlijk verschillen. We zien strenge hoge balies op een sprintafstand van de buitendeur. Balies zonder een bordje waarop je hartelijk welkom wordt geheten en waarop de naam van degene die als gastheer of gastvrouw optreedt, ontbreekt. Gastvrouwen die je met geen blik waardig keuren en in hun eigen cocon blijven zitten. We zien daarentegen ook hartelijke belangstellende gastvrouwen achter lage balies, waaraan je gemakkelijk kunt aanschuiven Balies waarop we een schaaltje met fruit en/of snoepjes aantreffen. Waar je weet wie vandaag de gastvrouw of gastheer is en je persoonlijk wordt bejegend. Soms treffen we bij de ingang een leestafel waarop de koffie- en theepot en een schaaltje met koekjes klaarstaan.

De eerste indruk kun je maar een keer maken

Dat brengt ons bij ‘één van de kleine dingen die er toe doen’ en waar we al over schreven in onze Gids ‘Thuis Voelen’ uit 2007. Medewerkers in de zorg beschikken meestal niet over een visitekaartje en als ze er al één hebben, dan zijn deze in negen van de tien gevallen ´in productie´. Jammer. Visitekaartjes in full color heb je -digitaal besteld- binnen 24 uur voor een habbekrats in huis. En zou dat niet vreselijk handig zijn bij een intakegesprek dat bij een toekomstige bewoner thuis plaatsvindt. Natuurlijk stelt de bezoeker zich voor. Maar hoeveel van de keren dat we een hand aan iemand geven verstaan we de naam goed en weten we na afloop nog hoe diegene heet. Terwijl in dit intakegesprek het hele persoonlijke doopceel van de aanstaande bewoner wordt gelicht, waar de privacy waakhond en AVG wel pap van lusten. We laten dan voor het gemak nog even het hele wisselende arsenaal aan thuiszorgmedewerkers dat al over de vloer komt buiten beschouwing. Burgers zijn ontzettend goedhartig van vertrouwen. Enerzijds gelukkig maar, anderzijds vragen we ons af of de zorgorganisatie zich dit niet meer zou moeten aantrekken?

Het is echt opmerkelijk hoeveel mensen naar een zorglocatie verhuizen zonder van tevoren te weten aan wie je jezelf en de meest intieme aspecten van je leven gaat toevertrouwen. Komt het moment dat van verhuizen eraan, dan komt vanuit de zorglocatie een eerstverantwoordelijke verzorgende of contact verpleegkundige voor je in het vizier. Zelden is vooraf voor de nieuwe bewoner en zijn/haar naasten bekend wie dat zal zijn, laat staan dat er vooraf een kennismaking heeft plaatsgevonden en er een visitekaartje met bereikbaarheidsgegevens en dergelijke is afgegeven. De verpleegkundigen en verzorgenden die wij spreken willen dat vooraf kennismaken en thuis bezoek oh zo graag, maar er is altijd wel een ‘slimmerik’ -vaak op concernniveau- die de stoplap ‘dat kost te veel’ hanteert en zo de boel letterlijk doodslaat. Hm. Gaat ‘de cost niet voor de baet uit’ ?

Dames THe – www.zorgvisite.nl
‘Een visitekaartje achterlaten met korte boodschap en bereikbaarheid in geval van vragen, zou ons inziens heel attent zijn.’

Vragen we door: Is het wel beleid dat de eerstverantwoordelijke verzorger (die toch de centrale persoon voor de bewoner en zijn/haar naasten is) ook degene is die de nieuwe bewoner de eerste dag begroet, wegwijs maakt, introduceert en op haar/zijn gemak stelt? Dan blijkt iedereen dat graag te willen en logisch te vinden. Maar om dat vervolgens ook zo te regelen, dat stuit op onnoemlijk, veel organisatorische bezwaren, waarbij het rooster technische bezwaar op voorhand het belangrijkste is. Wij draaien het graag om. Wil je het? Hoe kan het dan? Wordt er überhaupt naar het rooster gekeken, door degene die de verhuisdatum bepaalt? Zijn de financiën de reden? Hoe zwaar weegt dat aspect dan ten opzichte van de meerwaarde die een goed begin voor een bewoner oplevert. Of welke alternatieven zijn er voor wel een persoonlijke introductie voor de tijd van leven die resteert. Denk bijvoorbeeld aan een videogesprek of een korte papieren introductie met foto en bereikbaarheidsgegevens van degene die jouw ‘leidsman/vrouw’ vanuit de organisatie wordt.

Als we dan naar de eerste dagen en weken van een nieuwe bewoner in een verpleeghuis kijken, dan komt ook nog menig functionaris over de vloer: van activiteitenbegeleider tot specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, psycholoog, geestelijk verzorger en kok. En dat ‘allemaal in het belang van uw beste zorg en welbevinden’. Zij steken het hoofd om de deur als het hen zo uitkomt. Bewoners onthouden dat vaak niet goed en de betrokken naasten weten er meestal niet van. Kijk, als je een digitaal cliënten dossier hebt, waar de eerste contactpersoon meldingen krijgt van wie er wanneer aanwipt, dan weet je nog wat. Maar een visitekaartje achterlaten met korte boodschap en bereikbaarheid in geval van vragen, zou ons inziens heel attent zijn. Als er dan ook meteen spreekuurtijden opstaan, zul je zien dat er ook veel meer rust en vertrouwdheid voor alle betrokkenen ontstaat. En nu we het hier toch over hebben, schillen we meteen ook het appeltje van de ‘badges’ discussie: wel/niet badge met naam en functie en het gevaar van vastgrijpen en bezeren van bewoners tijdens het werk. Is het geen idee een transparant zakje op ooghoogte te hebben waar je het visitekaartje inschuift? Je kunt zelfs denken aan klittenband om het erop te zetten. Twee vliegen in een klap.

Nooit te beroerd om hand in eigen boezem te steken, stelt het schrijven van deze THe blik ons voor de vraag: geven wij ons zorgvisite kaartje af …..

Meer weten

  • Lees ook de eerdere blogs van de Dames THe-blik
  • Met de publicatie vanaf 2007 van hun boeken ‘Thuis Wezen’, ‘Thuis Voelen’ en ‘Thuis Zijn’, alsook het boek ‘En zij leefden nog goed en tevreden. Hoe de bureaucratie bijdraagt aan betere ouderenzorg’, breken de Dames THe een lans voor het Thuis Voelen  en beschrijven zij hoe  kwaliteitsverbeteringen in de langdurige zorg praktisch en door iedereen kunnen worden opgepakt. Op de website www.zorgvisite.nl vindt u alle verdere informatie.
  • Abonneer u op de nieuwsbrief (via website zorgvisite) van de Dames THe en ontvang steeds de nieuwste zorgvisite en tips.

Geplaatst op: 26 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 25 juni 2018