Dames THe-blik: ‘Thuis Voelen in het verpleeghuis. Kan het en hoe?’

De Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse zijn terug en gaan door met het schijven van blogs voor Waardigheid en trots. Een tweede blogserie over hun zorgvisite ervaringen om de zorgsector scherp te houden en goede zorg te stimuleren. De Dames THe gaan sinds 2011 onverwachts op zorgvisite bij verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Ze beoordelen de huizen op het ‘thuis voelen’ en kijken ernaar met de blik van: hoe zouden wij dit verpleeghuis voor onze eigen vader of moeder vinden?

We werden als Dames THe uitgenodigd om een workshop te verzorgen tijdens het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’. Over de titel hebben we eerder een constructief-kritische THe-blik geschreven.  Het congres is massaal bezocht door ruim 2000 mensen. Het geeft aan hoe eenieder erop gebrand is om inspiratie op te doen en handvatten te verkrijgen om waardige zorg te realiseren. Aan de andere kant fluistert er ook wel een klein duiveltje in ons oor: kan de zorg een hele dag zonder zoveel medewerkers? Hoe staat dat in relatie tot alle verzuchtingen over werkdruk en geen tijd?

Wij stemmen ermee in een workshop te doen over onze ervaringen. Speciaal verzoek vanuit de organisatie: ‘We zijn benieuwd of er de laatste jaren hogere scores qua aantallen THe kopjes door jullie worden gegeven gelet op de extra middelen die in de verpleeghuizen wordt gestoken en de invloed van programma’s als Waardigheid en trots.’ Het is monnikenwerk om via turven het beeld te krijgen. Tot onze verrassing zien we amper verschil ten opzichte van de eerste jaren van THe kopjes scores. Zelf hadden we echt het gevoel veel meer THe- kopjes uit te delen…..

We worden tevoren geïnformeerd dat onze workshop blijkbaar populair is. Het wordt een grotere zaal. 2 Juli, de dag zelve blijkt de zaal een hangar ruimte zo groot. Onze ‘personal touch’ van tafelkleedje, fleurige theepot en gekleurde kopjes verzuipt erin. De koekjes in de meegenomen koekjestrommel vinden gretig aftrek. De trommel is ons symbool van thuis voelen, omdat een dochter van een bewoner met dementie ons eens toevertrouwde ‘Voor mij is thuis voelen gewoon met je hand de koektrommel in om er een koekje uit te pakken’.

Andere ogen kijken

Liesbeth Bonis en Saskia Zonneveld van Zorggroep Amsterdam Oost, waar we begin 2017 een zorgvisite hebben afgelegd fungeren als side-kick. Hoe voelt het om lijdend voorwerp van zorgvisite te zijn? Wat heb je er al dan niet aan? Liesbeth en Saskia vertellen dat zij erg open staan voor het met andere ogen kijken, dat zorgvisite doet. Als je elke dag in je werk opgaat en met de dingen van alledag bezig bent, kun je ook zelf ziende blind worden. De ‘wake up call’ met een lach en een traan van zorgvisite geeft je inzichten en handvatten en ook steun, zoals richting de gemeente om die te enthousiasmeren de buitenruimte goed te gaan inrichten ten dienste van de bewoners.

Gewone leven

Dat Thuis Voelen in het verpleeghuis kan, laat de eregalerij van Zorgvisite zien. Na ruim 7 jaar en 170 zorgvisites hebben wij ruim 20 verpleeghuizen een score van 4,5 tot 5 THe kopjes gegeven. Recentelijk is Pronsweide van Zorgcombinatie Marga Klompé nog met 4,5 THe kopje gewaardeerd en we kunnen nu al verklappen dat ook De Nieuwe Antoniehof van Viattence na de zomer onze eregalerij komt versterken. Uit dit ‘ere’ overzicht blijkt dat er voor geen enkel verpleeghuis een excuus is om het Thuis Voelen voor bewoners en hun naasten niet mogelijk te kunnen maken. Of je nu groot of klein als gebouw of organisatie bent, particulier/pgb of WLZ gefinancierd, een doelgroep of meerdere doelgroepen woonruimte en zorg aanbiedt, in een stad gesitueerd bent of in een landelijke omgeving, het maakt niet uit, ze komen allemaal voor in onze eregalerij.

Maar wat is dan het geheim van de smid? Deze eregalerij-locaties onderscheiden zich ermee de zorg dienstverlenend te hebben gemaakt aan het gewone leven van de bewoners. Dat men van hoog tot laag in de organisatie ervan doordrongen je steeds de vraag te stellen: ‘Hoe zou ik het voor mijn eigen vader of moeder wensen’. Dat gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat als bewoners en hun naasten zich thuis voelen dat ook een positief effect heeft op de medewerkers, de werkcultuur en de sfeer en daarmee op bijvoorbeeld ziekteverzuim, verloop en het aantal vrijwilligers.

Wat kan je doen?

Elke zorgorganisatie kan de tien THe-ma’s van de dames THe gewoon bij zichzelf nalopen:

  1. Het zijn de kleine dingen die ertoe doen
  2. Maak je als locatie op een natuurlijke manier verbinding met je omgeving
  3. Hoe staat het met frisse lucht, naar buiten kunnen gaan en gevoel van (bewegings-)vrijheid
  4. Is je indruk er een van een zorginstituut of een gezellig huis
  5. Staat de bewoner of de organisatie centraal
  6. Staat het zorgelijke leven of het gewone leven van een aangename dag, hobby’s, ontspanning centraal
  7. Is eten en drinken hoofdzaak of bijzaak
  8. Ben je uitnodigend naar naasten
  9. Is er aandacht voor privacy en dat elke bewoner een individu is
  10. Geef je informatie vanuit de organisatie of vanuit de behoefte van de bewoner en de naasten

Of neem eens de moeite om een paar zorgvisites te lezen op www.zorgvisite.nl om feeling met thuis voelen in het verpleeghuis te krijgen en uit het organisatie keurslijf te stappen. Wat natuurlijk ook kan is zelf op zorgvisite gaan bij een collega-organisatie die in onze eregalerij staat. Doe eens gek, net als wij en ga erheen om eens te kijken voor je Oom Kees of Tante Kitty die in de buurt woont, die ontzettend graag buiten is en van lekker eten houdt maar echt wel slechter ter been en vergeetachtig wordt en nu in het ziekenhuis ligt, zodat je denkt dat het tijd wordt om je te oriënteren op een verhuizing naar een veilige omgeving. Succes en een leuke, welvoldane dag verzekerd.

Meer weten

Geplaatst op: 21 augustus 2018
Laatst gewijzigd op: 6 oktober 2021