Dames THe-blik: ‘Een goed begin is het halve werk’

De Dames THe, Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, gaan sinds 2011 onverwachts op zorgvisite bij verpleeghuizen en woonzorgcentra door heel Nederland. Ze beoordelen de huizen op het ‘thuis voelen’ en kijken ernaar met de blik van: hoe zouden wij dit verpleeghuis voor onze eigen vader of moeder vinden? Op basis van hun zorgvisite ervaringen schrijven ze mooie blogs die verschijnen op de website van Waardigheid en trots.

Wie z’n partner, vader of moeder naar een verpleeghuis heeft moeten brengen weet hoeveel impact zo’n eerste ontvangst heeft. Als dat een fijne indruk achterlaat zet dat de toon voor het vertrouwen dat men heeft in de zorg voor degene die men aan die zorg toevertrouwt. Als de eerste ontvangst geen goed gevoel achterlaat, kan dat lang nagalmen in het hoofd van de partner of kinderen en tot grote frustraties en of schuldgevoel leiden. Hoe belangrijk zo’n eerste indruk is merken wij in onze trajecten ‘Houd de naaste vast en thuis voelen’.

Een goede ontvangst begint ermee dat de receptioniste of gastvrouw er op gespitst is dat er ‘vandaag’ een nieuwe bewoner komt en zijn of haar naam weet. Dat er koffie klaarstaat in een zithoek of aan de leestafel, terwijl de receptioniste de verzorgende meldt dat de nieuwe bewoner gearriveerd is. Prettig is als deze verzorgende tegelijkertijd de eerst verantwoordelijk verzorgende is voor de bewoner en zijn of haar naasten. Zij/hij is immers voor de toekomst het eerste vertrouwde aanspreekpunt. De zorgorganisatie zou er een eer in moeten scheppen om dit te realiseren. Veel te vaak horen wij dat dit niet kan vanwege roosters, vakantie, ziekte, spoedopname etc. Maar als wij vragen hoe vaak er een nieuwe bewoner komt per eerst verantwoordelijk verzorgende of hoe vaak er sprake is van een spoed-‘opname’, dan blijft men het antwoord daarop schuldig.

Dames THe – www.zorgvisite.nl
‘De eerste dag  in het verpleeghuis hoort in het teken te staan van de nieuwe bewoner. Hij of zij moet zich thuis kunnen gaan voelen.’

Het welkomstgesprek

Het welkomstgesprek in een prettige ruimte moet erop gericht zijn dat de bewoner zich gerust kan weten in de nieuwe woonomgeving, zichzelf kan blijven en zich er thuis kan voelen. Het is het fijnst als dit gesprek kan plaatsvinden in de met eigen meubels, schilderijen en snuisterijen vooraf ingerichte woon/slaapkamer. Direct herkenbaar met een naambordje/foto op de deur van het appartement, als ook de naam  op de gezamenlijke deur van de afdeling of van het kleinschalig wonen. Wij merken dat het als zeer prettig wordt ervaren als zo veel mogelijk administratieve formaliteiten van te voren al zijn afgehandeld. Er is echt geen reden om zorgmedewerkers hiermee op te zadelen. Bovendien kan veel vooraf of achteraf digitaal worden geregeld.

Vaak heeft vooraf een intakegesprek plaatsgevonden met een medewerker van het op concernniveau ingerichte cliënten-servicebureau. Het is prettig als dat in de thuissituatie is gebeurd. Wij ervaren nogal eens dat het meer standaard dan uitzondering is dat de uitkomsten van dit gesprek niet bekend zijn bij degene die het welkomstgesprek voert, noch bij het team op de locatie. Zij weten dan niet wat met de nieuwe bewoner en de naasten is gedeeld en afgesproken. Even opmerkelijk is het dat de schriftelijke intake-bevindingen vaak niet met de bewoner en naasten worden gedeeld, laat staan dat er feedback op wordt gevraagd: “Heb ik het goed samengevat? Is het u duidelijk? Zou u op dit punt nog wat willen toevoegen?” Maar al te vaak constateren wij dat uiteenlopende wederzijdse verwachtingen tot een valse start leiden. En het kost echt veel tijd en energie om na eerste ervaringen die negatief uitpakken, opnieuw vertrouwen op te bouwen.

Nieuwe woonsituatie

De eerste dag hoort dus in het teken te staan de nieuwe bewoner zich op zijn haar gemak te laten voelen en zich thuis te kunnen gaan voelen. Op deze eerste dag en eerste weken zien wij  graag concentratie op de nieuwe woonsituatie: op een tevoren prettig ingericht appartement met veel herkenning van thuis, op de gezamenlijke woonruimte en op de bewoners van de groep of afdeling waarvan de nieuwe bewoner deel gaat uitmaken. Een welkomstbloemetje of andere attentie doet goed!

Introduceer ook de familie. Laat hen in het welkomstgesprek weten dat zij als naasten ten allen tijde van harte welkom zijn, dat zij vader of moeder naar buiten/naar hun huis mee kunnen nemen en dat zij van harte worden uitgenodigd betrokken te zijn bij speciale gelegenheden, of verenigingsactiviteiten. Toon belangstelling in de hobby’s en interesses van naasten. Met de toon te zetten van een actieve benadering snijdt het mes aan meerdere kanten: het maakt het voor naasten gemakkelijker op bezoek te komen als men iets te doen weet wat voor henzelf en voor anderen ertoe doet; meer en langer bezoek ontlast de medewerkers en geeft bovenal de bewoners plezier. Daarbij past wel een kanttekening. Je leeft met elkaar en er is geen alleenrecht op  de gemeenschappelijke huiskamer vanuit een bewoner of naaste.

Goed naastenbeleid

Laat het restaurant en de koks weten dat er een nieuwe bewoner is. Als er in het restaurant wordt gegeten, biedt familie aan om de eerste dag kosteloos mee te eten. Het slecht de drempel. Wordt er op de woning gegeten nodig hen dan te voren uit om zo’n eerste dag mee te eten. Zorg er ook voor dat een nieuwe bewoner de eerste dag/dagen niet overspoeld wordt met allerlei functionarissen met een rol richting de nieuwe bewoner. Heb daar als organisatie ook beleid op en maak een agenda wie voor welk aspect wanneer kennismaakt en contact legt met de nieuwe bewoner. Communiceer dat ook met de naaste(n) zodat deze erbij kunnen zijn cq op de hoogte worden gesteld. Een goed naastenbeleid dat je vanaf het begin communiceert zet beslist zoden aan de dijk!

Zo kan een zorgvuldig begin ervoor zorgen dat de toch al zo moeilijke overgang van thuis naar een verpleeghuis geen extra stress, pijn en frustratie oproept, maar bewoner en familie er vertrouwen in geeft dat vader of moeder hier met goede zorg zich op zijn/haar gemak zal kunnen voelen en hier een nieuw thuis kan maken. Het verpleeghuis imago als je beste amigo.

Meer weten

Geplaatst op: 28 november 2017
Laatst gewijzigd op: 29 november 2017