Nieuwe werkwijze corona brengt rust voor bewoners en minder werkdruk medewerkers

Klein Gulpen is een kleinschalige zorglocatie van Envida in Zuid-Limburg. Ook deze locatie werd tijdens de eerste coronagolf met besmettingen geconfronteerd. Naast veel leed en verdriet, bracht corona hen echter ook een geheel nieuwe werkwijze. Die zorgde onder andere voor meer rust en minder onbegrepen gedrag bij bewoners en een lagere werkdruk voor medewerkers. En daar houden ze nu aan vast, vertellen kwaliteitsverpleegkundige Katinka Klomp en teamleider Nicole van Tilburg.

Corona-aanpak Envida

Dit artikel is het vierde en laatste deel in een serie artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Envida maakt gebruik van de corona-ondersteuning van het programma Waardigheid en trots op locatie. In het eerste deel van deze serie is uitgelegd hoe Envida de centrale aanpak van de eerste coronagolf vertaald heeft naar een werkbare aanpak voor alle locaties met een crisisteam op elke locatie. In deel twee lees je hoe deze aanpak succesvol bleek bij een uitbraak op Lenculenhof. In deel drie lees je hoe je als bestuurder regelruimte en creativiteit kunt stimuleren, ook in tijden van crisis.

Rust en aandacht voor bewoners

Nicole: ‘Voor corona kwam hadden we veel groepsactiviteiten, de hele dag door. Dat zorgde bij bewoners voor heel veel prikkels. Die vluchtten af en toe naar de wc om een zen-momentje te hebben.’

Katinka: ‘Stond de muziek op in de gemeenschappelijke ruimte, dan werd al snel voor bewoners ingevuld dat ze deze muziek leuk vonden.’

En toen kwam corona..

Katinka: ‘De deur ging op slot. Wij moesten het doen met de bewoners en zij met ons. Gaandeweg durfden ze beter te zeggen wat ze wilden en waar ze eigenlijk geen zin in hadden. Ze wilden gewoon een beetje met elkaar praten, op gezette tijden een dutje doen.’

Nicole: ‘Omdat er veel minder moest, konden we bewoners meer aandacht geven. Het was vaak prachtig weer en dan ging je even wandelen met een bewoner. In die periode zagen we probleemgedrag op de PG-afdeling verdwijnen. Bewoners hadden ook minder bijvoeding nodig en minder slikproblemen. Ze zijn beter gaan eten. O ja, en ze leerden ons bij naam kennen.’

Corona-ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Nicole: ‘In deze periode kregen we corona-ondersteuning van Raymond Meijer, coach vanuit Waardigheid en trots op locatie. Hij heeft ons, abstract gezegd, vooral geholpen om processen te kaderen. Zo hebben we de CoronaAudit gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ingevuld: op die manier ontstond in onze teams inzicht in waar we staan, wat er goed gaat en wat we moeten behouden. Maar ook: hoe kunnen we ons werkwijzen nog verbeteren en wat moeten we daar dan voor doen?

Verder heeft hij ons goed ondersteund in het maken van het draaiboek corona 2.0. En dan vooral: hoe spreken we met z’n allen dezelfde taal? Zoals: wat bedoelen we met een cohort, of met isolatie verpleging? Plus: hoe omschrijven we de fasen in het draaiboek zodat dit voor alle medewerkers duidelijk is.’

Minder onbegrepen gedrag, lagere werkdruk

Nicole: ‘We wilden niet terugvallen in oud gedrag en hebben nieuwe afspraken gemaakt: geen bezoek meer tijdens het eten en geen bezoek in de gemeenschappelijke woonkamer. Dit biedt meer rust, omdat prikkels voor overige bewoners afnemen. En de bezoeker heeft meer één op één aandacht voor de bewoner. Al blijft maatwerk natuurlijk mogelijk: als moeder beter eet wanneer haar dochter helpt, dan kan dat. Hoe familie reageerde? Bewonderenswaardig positief.’

Katinka: ‘In de woonkamer heerst meer rust en daardoor is de werkdruk afgenomen. Onbegrepen gedrag begrijpen we nu wel en kunnen we eerder voorkomen: we hebben mensen beter leren kennen en begrijpen eerder waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Ook mooi: op de somatische afdeling hebben we destijds snel kunnen regelen dat mensen veilig samen konden eten, op voldoende afstand tot elkaar. Hier zijn nieuwe vriendschappen ontstaan.’ 

Wat wil de bewoner?

Nicole: ‘Wat de activiteiten betreft: de activiteitenbegeleider gaat nu bij iedere bewoner langs en vraagt: wat wilt u, wat deed u vroeger thuis? Met de vrijwilligers hebben we een soort maatjessysteem opgezet. Dan koppelen we een vrijwilliger bijvoorbeeld aan een bewoner die graag wandelt. Er heerst nu veel meer rust en de sfeer is beter. Nee, volgens een bewoner is het hier geen kermis meer. En dat willen we graag vasthouden.’

Door: Karin Burhenne

Serie: de corona-aanpak van Envida

Bovenstaand artikel is het vierde deel in een serie artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Lees ook:

Deel 1: Envida: van centrale naar decentrale aanpak coronacrisis.
Deel 2: Crisisteam Lenculenhof houdt met draaiboek corona-uitbraak beheersbaar.
Deel 3: Persoonsgerichte zorg en corona? Geef medewerkers regelruimte

Meer weten

Geplaatst op: 23 november 2020
Laatst gewijzigd op: 23 november 2020