Cliëntenraden: ondanks corona contact met organisatie en achterban

Juist in tijden van crisis, zoals nu in de strijd tegen het coronavirus, is het van belang om bij cliënten ervaringen op te halen. Maar ook de leden van lokale en centrale cliëntenraden van de verpleeghuizen mogen de locaties niet bezoeken. Lees hoe de centrale cliëntenraad van Atlant haar rol nu vervult en welke afspraken zij daarover gemaakt hebben. De regionale cliëntenraden van Zorggroep Sint Maarten hebben originele acties bedacht om zichtbaar te blijven bij de cliënten.

Contact cliëntenraad en organisatie

Hans Jonkman, voorzitter CCR Atlant, legt op de website van het NCZ uit: ‘Vergaderen als CCR doen we via conference calls, zodat we kunnen delen waar leden tegenaan lopen en afstemmen hoe we hiermee om willen gaan. Atlant heeft 7 lokale cliëntenraden. Zij houden onderling contact en met cliënten en hun naasten voor zover dat mogelijk is. We willen contact houden met de organisatie, maar hen niet voor de voeten willen lopen. Wij hebben daarom de volgende afspraken gemaakt.’

  • De 7 lokale cliëntenraden bellen regelmatig met de manager van hun locatie.
  • Ik als voorzitter van de CCR bel wekelijks met de bestuurder. De bestuurder en managers geven aan waar ze mee te maken hebben en hoe de organisatie anticipeert op de problemen die er zijn en die verwacht worden. Ook het samenwerken met andere zorginstellingen in de omgeving komt aan de orde.

Contact cliëntenraad en achterban

Bij Zorggroep Sint Maarten hebben de regionale raden actie ondernomen om juist nu zichtbaar te zijn voor de cliënten.

De Gemeenschapscliëntenraad Gelderland (Regionale raad) van Zorggroep Sint Maarten heeft een  Tulpenactie “Wij denken aan u!” georganiseerd. Hierbij heeft de Gemeenschapscliëntenraad van Gelderland  aan alle cliënten binnen de leefwerkgemeenschap Gelderland een tulp gegeven. Aan de tulpen zaten kaartjes met de contactgegevens van de cliëntenraad vastgemaakt. Met de hulp van de zorgmedewerkers in de thuiszorg en op de locaties zijn in totaal 320 tulpen uitgedeeld aan de cliënten.

Ook de Gemeenschapscliëntenraad Dinkelland Tubbergen van Zorggroep Sint Maarten heeft een originele actie bedacht om het contact te behouden. Aan ruim 800 cliënten is een kaart verzonden met daarop een “vergeet-me-nietje” en foto van de leden van de raad met contactgegevens.

Meer weten

Geplaatst op: 1 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 1 mei 2020