Coloriet geeft kleur aan een waardevol leven van haar bewoners

‘Samen kleur geven aan een waardevol leven’ is het motto van Coloriet. De zorgorganisatie uit Lelystad kleurt dit streven in met vernieuwingen op het gebied van onder meer kwaliteit, medezeggenschap en welzijn. De grondslag voor de veranderingen is co-creatie: het samenspel tussen cliënt, zijn netwerk, vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners.

Samenspel cafés

Coloriet organiseert medezeggenschap onder meer door ‘Samenspel cafés’. Hierbij komen cliënten, naasten, vrijwilligers, zorgmedewerkers, leden van de cliëntenraad en het management samen. De groep verkent de groep dan wat er speelt en stelt vast wat er goed gaat. Ook benoemt men wat er minder gaat, en bespreekt wensen en nieuwe ideeën. ‘De energie en creativiteit die daaruit voortkomen zijn enorm’, zegt een Coloriet-medewerker over de Samenspel cafés. De verbeteringen zijn in het algemeen praktisch en snel te realiseren. Bijvoorbeeld het gezamenlijke besluit van families van een kleinschalige woongroep om samen een abonnement op de tv-gids en op FilmNet te betalen.

Meldplein Coloriet

Een voorbeeld van hun innovatieve aanpak op het gebied van kwaliteit is het Meldplein Coloriet. Zorgprofessionals kunnen daarmee zelf bijdragen aan kwaliteit en veiligheid. Zij kunnen er incidenten melden, analyseren en verbeteren. Een van de effecten van het Meldplein is een groter reflectief vermogen ten aanzien van het eigen handelen en uiteindelijk meer kwaliteit en veiligheid voor cliënt en medewerker. Ook de zogenaamde Coloriet aandachtsfunctionarissen dragen daar aan bij. Een aandachtsfunctionaris is een collega binnen een afdeling die incidenten analyseert, oorzaakanalyses duidt en trends ontdekt. Daarnaast worden bordbesprekingen ingezet waarbij vanuit het Lean-gedachtengoed signalen, knelpunten en verspillingen systematisch aangepakt worden.

Vrij bewegen

Optimale bewegingsvrijheid maakt Coloriet mogelijk onder meer door innovatieve domotica. Bewoners van Coloriet Laarhof kunnen binnen vrij bewegen door sensoren en gps-toepassingen. Ook buiten kan men veilig de eigen gang gaan. Zo kan er in een kas gewerkt worden en kan men in de belevingstuin bijvoorbeeld fietsen terwijl men op een bankje zit.

Meer weten

Geplaatst op: 27 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2016