‘Cliëntenraad en ondernemingsraad hebben overeenkomstige belangen’

Theo van Ooi is al 20 jaar actief in de (mede)zeggenschap. Ooit begonnen als ondersteuner van een cliëntenraad, geeft hij nu scholing, training en begeleiding. Samenwerking is zijn specialiteit. Bijvoorbeeld tussen cliëntenraad en ondernemingsraad. ‘In samenwerking schuilt de kracht van medezeggenschap.’

Eigen perspectief

Theo van Ooi is ervan overtuigd dat cliëntenraden en ondernemingsraden veel aan elkaar kunnen hebben. Want door samen te werken kunnen ze elkaar versterken. Mits beide raden besef hebben van en zicht hebben op hun eigen perspectief. “Dat is echt essentieel. Wanneer cliëntenraden en ondernemingsraden de samenwerking aangaan, moeten ze zichzelf continu afvragen “ben ik nog soortecht?” en “schuif ik niet te veel op naar de stoel van de ander?”. Maar tussen de twee perspectieven liggen belangen die overeenkomstig en vaak wederzijds zijn. Denk aan kwaliteit van zorg, welzijn en veilige zorg. Dat wil toch iedereen?’

Op ‘LEF op locatie’, het Congres Cliëntenraden 2018 dat op 10 december plaatsvindt in De Doelen in Rotterdam, geeft Theo van Ooi een workshop over de samenwerking tussen cliëntenraad en ondernemingsraad. ‘Cliëntenraden die willen weten hoe ze de cliëntvertegenwoordiging zo kunnen neerzetten dat het niet bij mooie woorden blijft, maar echt bijdraagt aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van bewoners, raad ik zeker aan naar het congres voor cliëntenraden te komen.’ Schrijf u in voor deze workshop. Liever naar een andere workshop? U heeft de keuze uit bijna 35 verschillende. Meld u aan en schrijf u in voor workshops.

Een voorbeeld

Theo illustreert het met een voorbeeld. ‘Neem een reorganisatie. De raad van toezicht en de raad van bestuur bedenken dat het anders moet. Dat heeft invloed op de financiën en op de positie van de medewerkers. Dit zijn typisch dingen waar een ondernemingsraad over gaat. Een reorganisatie heeft echter ook invloed op de positie van de cliënten én op de buitenwereld. Dan komt de cliëntenraad in beeld. Maar als medewerkers ontevreden raken omdat de reorganisatie niet lekker loopt, kan de zorgverlening daaronder lijden. Hier raken de belangen van cliëntenraad en ondernemingsraad elkaar. En heeft het dus zin om samen te werken, steeds vanuit de eigen positie en competentie.’

Verschillende rollen

‘Cliëntenraden vragen mij weleens of ze contact mogen opnemen met de ondernemingsraad’, zegt Theo. ‘Natuurlijk, antwoord ik dan. De cliëntenraad mag met iedereen in de organisatie contact hebben. Maar doe het vanuit de eigen rol.’ In zijn workshops is dat de belangrijkste boodschap: wees bewust van de verschillende rollen. ‘En voorkom rolverwarring. Oftewel, schoenmaker houd je bij je leest, maar zoek de kansen waar je kunt samenwerken. Dat is een complex, maar zeer interessant spanningsveld. Omdat een cliëntenraad de samenwerking kan aangaan, maar ook moet aanvoelen wanneer het goed is zich weer even op de achtergrond te houden.’

Passende organisatie

Theo verduidelijkt zijn standpunt nogmaals met het voorbeeld van de reorganisatie. ‘Stel dat ook de topstructuur verandert en dat er voortaan plek is voor twee bestuurders in plaats van één. Daar hebben zowel ondernemingsraad als cliëntenraad een mening over, vanuit hun eigen perspectief. Het is goed om het daar samen over te hebben. Informeer elkaar over de positie die je inneemt.’ Want het is al meer dan eens voorgekomen dat de ondernemingsraad zijn mening bijstelde na inzichten vanuit het perspectief van de cliëntenraad. ‘Heel plat gezegd kunnen we stellen dat er zonder cliënten geen organisatie met zijn medewerkers zou zijn. Met andere woorden: cliënten en medewerkers hebben elkaar nodig om een passende organisatie te maken. Cliëntenraad en ondernemingsraad dus ook.’

Meer weten

Geplaatst op: 12 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019