Rob Winkens (Cicero Zorggroep): ‘We hebben élk niveau nodig om goede zorg te kunnen blijven bieden’

Rob Winkens werkt als verpleegkundig gedragsconsulent bij Cicero Zorggroep en blogt op de website www.daarzitmeerachter.nl over de complexe zorg in de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT).

‘De tijd van top-down-management is voorbij, verpleegkundigen en verzorgenden zijn aan zet om de inhoud mede te bepalen en aan tafel te zitten bij besluitvormende onderwerpen. Het is nu de beurt aan de HBO-verpleegkundigen om hun positie duidelijk te maken.

Wie is het ontgaan? Er ligt een …voorstel bij de minister van VWS om in de zorg te gaan differentiëren op basis van opleidingsniveau. Eenieder mag die puntjes zelf voorzien van een woord dat past. En daar barst de discussie over de niveaus in alle hevigheid los. Het is soms een strijd om ‘de wereld’ te laten inzien dat we élk niveau nodig hebben om überhaupt goede zorg te kunnen blijven bieden in de toekomst.

Rapport Kalverda 2016: “In 2025 dreigt er een tekort van 470.000 zorgmedewerkers. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg en door de toenemende complexiteit van de zorg neemt ook de vraag naar hoger opgeleid personeel toe. Terwijl het aanbod van personeel steeds verder daalt.”

Neem de regie

Dat betekent dat we in tijden van schaarste gebruik moeten maken van elkaars expertise, verworven door kennis en kunde, en elkaar moeten aanvullen om goede zorg te kunnen bieden aan onze cliënten. De regie nemen in de steeds complexer wordende zorg is een vak op zich en dient uitbesteed te worden aan zorgprofessionals. Zij kunnen deze regiefunctie goed op zich nemen dankzij hun kennis en kunde.

Wie maakt het onderscheid?

Het is volgens mij de beurt aan de HBO-verpleegkundigen om hun onderscheid duidelijk te maken in het op verschillende fronten en niveaus kunnen denken. Het gaat er nu en in de toekomst om hoe we alle kennis en kunde op alle niveaus, van bestuur tot aan interieurverzorgster, kunnen verbinden om zo de zorg te bieden die nodig is. Hopelijk verstilt daarmee de discussie over de niveaus.

Volharding is een belangrijke drijfveer die je als HBO-verpleegkundige moet hebben om de traditionele kaders in de zorg aan de kaak te stellen en daadwerkelijk te kunnen veranderen binnen het toekomstige zorgstelsel. Dat je daarbij obstakels tegenkomt, is zeker. Het gaat erom hoe je deze ter discussie stelt.

Aan tafel bij besluitvorming

Goedgevormde plannen en beproefde methodieken kunnen daarbij helpen om de antwoorden te geven op vragen die beleidsmakers – steeds vaker – hebben. Het is de hoogste tijd dat de verpleegkundigen en verzorgenden aan tafel zitten bij besluitvorming en om mede de inhoud te bepalen.

Mijn opleiding tot HBO-Verpleegkundige Geriatrie Gerontologie (HBO-VGG) stond grotendeels in het teken van differentiatie; complementair zijn in het bestaande concept van zorg- en dienstverlening aan de cliënt. Dat betekent in de praktijk: handen aan het bed, maar ook denken over hoe je dat het beste kunt doen. Afgaande op de feedback die we als HBO-VGG’ers bij Cicero Zorggroep ontvangen, mogen wij concluderen dat de invulling van onze rol, en daarmee de functiedifferentiatie, geslaagd is.

Ter afsluiting een ‘take home message’: Werk als HBO-V’er zoveel mogelijk samen met collega’s om de functie van HBO-V’er goed te positioneren en toe te werken naar functiedifferentiatie. Maak daarbij gebruik van de landelijke ontwikkelingen en Evidence Based Practice (EBP) voor verpleegkundigen. Op die manier laten we zien waar we voor staan!’

Meer weten


Geplaatst op: 22 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2020