Anja Jonkers (IGZ) over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Anja Jonkers, project-hoofdinspecteur V&V bij de IGZ, geeft in de video aan hoe de IGZ het toetsingskader verpleeghuiszorg gebruikt bij het houden van toezicht op zorginstellingen. Dit is de eerste video in de reeks van vier waarin verschillende mensen (en organisaties) elk vanuit hun eigen perspectief aangeven hoe zij omgaan met en invulling geven aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Naast Anja Jonkers, komen de komende weken in de volgende video respectievelijk Gabrielle Davits, directeur van SVRZ, Rene Leideritz van Axion Continu en Jan Megens van Menzis aan het woord.

Anja Jonkers, project-hoofdinspecteur V&V bij de IGZ
‘We gaan meer aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg en minder aandacht geven aan normen, protocollen en regels. Het wordt veel meer maatwerk.’

Anja Jonkers over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

‘Een voordeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dat voor de bestuurders, medewerkers, cliënten en familie duidelijk is aan welke kwaliteitseisen de zorg moet voldoen. We hebben op basis van het Kwaliteitskader een toetsingskader gemaakt. Daarin gaan we meer aandacht besteden aan persoonsgerichte zorg en minder aandacht geven aan normen, protocollen en regels. Het wordt veel meer maatwerk.’

Meer weten

Geplaatst op: 12 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 23 juli 2021