Afname infecties in de verpleeghuizen van Rivas

Rivas Zorggroep laat zien dat een systematische aanpak van hygiëne en infectiepreventie aantoonbaar infecties vermindert en daarmee een bijdrage levert aan het voorkomen van antibioticaresistentie. Registratie van besmette bewoners en de daarop volgende maatregelen vormen hiervoor de basis. Rivas Zorggroep bestaat onder andere uit het Beatrixziekenhuis in Gorinchem met tien locaties voor verpleeghuiszorg en is de eerste zorgorganisatie in Nederland die met alle locaties JCI is geaccrediteerd.

Steeds complexere zorgvraag

In de discussie over kwaliteit in het verpleeghuis klinkt regelmatig de boodschap: dit is het huis van de bewoner, die moet hier net zo kunnen wonen als thuis. Maar het is natuurlijk toch niet helemaal zoals thuis, stelt deskundige infectiepreventie Leo Pors van Rivas. ‘De mensen die in verpleeghuizen wonen hebben een steeds complexere zorgvraag’, zegt hij. ‘We zien vaker dat bewoners drager zijn van bacteriën, mogelijk zelfs van resistente stammen. Bewoners isoleren is dan ook vaker aan de orde dan in het verleden.’ In het verpleeghuis betekend isoleren allen de deur sluiten en beschermende kleding aan als de bewoner moet worden verzorgd. Verder blijf de deur gewoon open. Als de basis hygiënemaatregelen in acht worden genomen is het besmettingsrisico nagenoeg nul.

Het belang van registratie

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft richtlijnen opgesteld over hygiëne en infectiepreventie. Deze richtlijnen moeten verpleeghuizen wel vertalen naar de eigen praktijksituatie. In de vertaling naar de praktijksituatie speelt registratie een belangrijke rol. ‘Over het percentage besmette bewoners in verpleeghuizen doen veel verhalen de ronde’, zegt Pors. ‘Je kunt echter alleen actie ondernemen op basis van feiten. Dat Rivas actief is met registratie, heeft veel te maken met het feit dat wij voor de hele organisatie JCI-geaccrediteerd zijn. Hygiëne en infectiepreventie speelt in die accreditatie een belangrijke rol en JCI neemt daarbij geen genoegen met een steekproef. De aanpak is streng: je moet je risico’s gericht in kaart brengen, zodat je er ook gericht actie op kunt ondernemen.’

  • JCI staat voor Joint Commission International. JCI heeft als uitgangspunt continu willen verbeteren en gaat daarbij uit van 6 centrale patiëntveiligheidsdoelen.

Bij Rivas Zorggroep hebben ze eerst in kaart gebracht wat de meest voorkomende infecties zijn. Vervolgens zijn ze bij een aantal instellingen gaan registeren, als basis om trends te kunnen vaststellen. Dit hebben ze een aantal maanden gedaan. Uit de resultaten bleek dat infecties zich slechts sporadisch voor doen. Drie jaar intensief werken om de JCI-accreditatie te krijgen, heeft dus zijn vruchten afgeworpen. ‘Het heeft gerichte aandacht gegeven aan persoonlijke hygiëne’, zegt Pors.

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten

Geplaatst op: 31 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020