Adriaan Bruin: ‘Cliëntenraden moeten in staat zijn zichzelf een spiegel voor te houden’

adriaan bruinAdriaan Bruin, lid cliëntenraad BeterThuisWonen en Röpke Zweers ziekenhuis en trainer/coach cliëntenraden NCZ
“Wat ik van cliëntenraadsleden vaak te horen krijg in trainingen, is dat ze vinden dat bestuurders hen geen duidelijke feedback geven. Deels ligt het probleem denk ik bij bestuurders, die de cliëntenraad toch als een blok aan het been blijven zien. Deels ook bij de cliëntenraden zelf, die zichzelf een spiegel moeten voorhouden. Het is belangrijk dat ze beseffen dat het waardevoller is op basis van vertrouwen en overleg met het bestuur te werken dan de letter van de wet te volgen.”

‘Als je als zorgbestuurder met pensioen gaat, krijg je uitnodigingen om zitting te nemen in adviesraden en raden van toezicht. Persoonlijk vond ik medezeggenschap echter veel interessanter, omdat ik als bestuurder zelf te maken had gehad met cliëntenraden en had gemerkt dat ik die soms – net als collega’s – een blok aan het been vond. Ik wilde een rol gaan spelen in hun professionalisering, en dit leidde tot een functie als trainer en coach van cliëntenraden bij NCZ. Omdat ik het belangrijk vind om in die rol advies vanuit de praktijk te kunnen geven, ben ik ook cliëntenraadslid. BeterThuisWonen vroeg mij om een cliëntenraad op te zetten. Hierbij stelde ik voor daarbij een jaar als voorzitter betrokken te blijven, om de nieuwe raadsleden de ondersteuning te kunnen geven die zij nodig hebben om hun functie naar behoren te kunnen vervullen. Daarnaast ben ik lid van de cliëntenraad van het Röpke Zweers Ziekenhuis.

Wat ik van cliëntenraadsleden vaak te horen krijg in trainingen, is dat ze vinden dat bestuurders hen geen duidelijke feedback geven. Ondersteuning van een ambtelijk secretaris ontbreekt vaak. Deels ligt het probleem denk ik bij bestuurders, die de cliëntenraad toch als een blok aan het been blijven zien. Deels ook bij de cliëntenraden zelf, die zichzelf een spiegel moeten voorhouden. Het is belangrijk dat ze beseffen dat het waardevoller is op basis van vertrouwen en overleg met het bestuur te werken dan de letter van de wet te volgen. Er zijn cliëntenraden die dit goed doen, maar ik zie ook cliëntenraadsleden die met hun vakbondachtige benadering hun eigen ontwikkeling in de weg zitten. Richt je alsjeblieft niet teveel op de kaders die worden beschreven, kwaliteit is vooral wat er tussen de medewerkers en cliënten gebeurt.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we als NCZ met onze trainingen aansluiten op de vragen vanuit de cliëntenraden. Door te werken volgens de methodiek van het Lagerhuisdebat, waarin je cliëntenraden bij elkaar zet om met elkaar te discussiëren over zaken die er voor hun dagelijkse praktijk echt toe doen, kun je hen op een speelse manier kennis aanbieden. Daarvan valt veel meer te leren dan van de externe cursussen die her en der worden aangeboden. Tijdens het congres hoop ik met veel cliëntenraadsleden hierover in gesprek te kunnen gaan.’

Adriaan Bruin, lid cliëntenraad BeterThuisWonen en Röpke Zweers ziekenhuis en trainer/coach cliëntenraden voor NCZ

Het Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Tijdens het congres Cliëntenraden verzorgt Adriaan Bruin samen met Willy Wolters, lid Centrale Cliëntenraad Livio Zorg, 2 keer de workshop ‘Lagerhuis: Cliëntenraad Nieuwe Stijl.. proactief en ter zake kundig!’. Een proactieve en ter zake kundige lokale of centrale Raad. Wat verstaat u daaronder? Is het haalbaar en waarom is het wel of niet nodig? Wat zijn de grenzen waarbinnen u ter zake kundig functioneert? In de vorm van ”het Lagerhuis” gaat u met andere cliëntenraden in debat. Aan de orde komen onderwerpen als de positie van de cliëntenraad in relatie met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de eventuele samenwerking met een Verpleegkundige Advies Raad, taakverdeling tussen lokale en centrale raden en door u zelf op te geven stellingen. U krijgt nieuwe inzichten die u kunt toepassen in de praktijk.

Meer weten

Geplaatst op: 5 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 5 oktober 2017