Argos organiseert wetenschapssymposium onbegrepen gedrag

Argos Zorggroep organiseerde op 8 juni jl. het wetenschapssymposium ‘Onbegrepen gedrag in beeld’. Bijna 300 zorgprofessionals en andere belangenbehartigers voor de ouderenzorg namen deel aan het symposium. Zij waardeerden deze bijeenkomst gemiddeld met een ruime acht.

Aanleiding

Argos Zorggroep signaleert een negatief effect op het welzijn van oudere én mantelzorger van onbegrepen gedrag. De gevolgen hiervan zijn soms groot: Als de oudere thuis geen goede zorg krijgt, belandt deze steeds vaker op de spoedeisende hulp, vaak met een crisisopname tot gevolg. Door de oudere te kennen en te begrijpen kan de zorg meer afgestemd worden op hun leven en wensen. Met het symposium wilde Argos kennis en ervaringen delen.

Aanpak van Argos

Het programma was een mix van inhoud, praktijk en wetenschap. Alfred Roobol, Lid van Bestuur, benadrukte bij de opening van de dag dat in de zorg voor ouderen de harde medische kant hand in hand gaat met de zachte en gastvrije welzijn kant.

Specialist ouderengeneeskunde Axel Kabboord, psycholoog Jeroen van Duijl en gedragsdeskundigen Anja Gokke en Jolanda Nederlof deelden met het publiek de aanpak van Argos Zorggroep. Uit de resultaten blijkt dat het multidisciplinaire team de kwaliteit van leven van cliënten vergroot. De functie van de gedragsconsulent, een noviteit van Argos, draagt hier in belangrijke mate aan bij. En door de inzet van Google Glazz heeft de mantelzorger altijd de professionele blik van de gedragsconsulent binnen handbereik.

Prof. dr. Cees Hertogh spiegelde de ethische kant en de kwaliteit van leven voor de oudere met dementie. Daarbij vertelde hij als ervaringsdeskundige dat zijn eigen moeder haar omgeving en de zorg heel anders ervaart dan de mantelzorger. En wat is dan de juiste keuze?

Er is preventief en tijdens de zorg en behandeling veel mogelijk om beter om te gaan met onbegrepen gedrag. Nieuwe en bekende behandelmethoden dragen op een positieve en respectvolle manier bij aan het welzijn van de klant, zowel thuis als in een zorginstelling.

Montessori methodiek

De Amerikaanse dr. Cameron Camp gaf tekst en uitleg over de door hem ontwikkelde Montessori methodiek voor ouderen met dementie. De kern zit in de waarden van Montessori: respect, waardigheid en gelijkwaardigheid. Argos Zorggroep is de eerste Nederlandse zorgorganisatie die de Montessori methodiek inzet voor de ouderenzorg. Uit de gepresenteerde wetenschappelijke onderzoeken van dr. Eva van der Ploeg blijkt dat deze methodiek een positief effect heeft op de ouderen met dementie: meer betrokkenheid bij activiteiten, minder onrust.

De resultaten zijn zo veelbelovend dat Argos Zorggroep het project Mo-Dem is gestart. Daarin leren mantelzorgers met de Montessori methodiek op een nieuwe manier om te gaan met hun naasten. De gedragsconsulent begeleidt de mantelzorgers hierin. Mo-Dem is onderdeel van het programma Waardigheid & Trots.

Verbinding aangaan

Angela Keijzer, specialist ouderengeneeskunde en Manager Expertise & Behandeling,
sloot de dag af met het inzicht dat tijdens de zorg en behandeling van een oudere het soms simpelweg draait om bewustwording en zelfreflectie van de professional: ‘Is er echt meer tijd nodig om de klant te leren kennen en persoonlijke aandacht te geven aan de oudere? Of gaat het om andere beslissingen nemen binnen de beschikbare middelen? Horen we wat gezegd wordt, nemen we de tijd om ons te verdiepen in de klant als persoon en durven we de verbinding aan te gaan?’

Meer weten

Geplaatst op: 23 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 23 juni 2016