Partners

logo van ActiZ

ActiZ

ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

logo van BTN

BTN

Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) is een branchevereniging voor zorgaanbieders op het gebied van zorg thuis, welzijn en kraamzorg.

logo van In voor zorg!

In voor zorg!

In voor zorg! biedt organisaties in de langdurige zorg praktische ondersteuning in de vorm van verandertrajecten.

logo van Inspectie voor de Gezondheidszorg

Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

logo van LOC Zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg

LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van cliëntenraden.

logo van Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt patiëntentenorganisaties.

logo van Verenso

Verenso

Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde / sociaal geriaters.

logo van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.

logo van Vilans

Vilans

Vilans is het kenniscentrum voor de langdurende zorg.

logo van Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland ontsluit informatie over kwaliteit van zorg en helpt zorgpartijen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

logo van Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van de zorgverzekeraars.