Afbeelding bij 'Tips en ervaringen kwaliteitsdashboard'

Tips en ervaringen kwaliteitsdashboard

28 juni 2019 - Is jouw verpleeghuisorganisatie zich aan het oriënteren op het ontwikkelen en gebruiken van een dashboard? Lees dan deze publicatie met zeven praktijkvoorbeelden van verpleeghuizen die allen gebruik maken van een verschillend type dashboard. Je leest meer over doelen, soorten gegevens, totstandkoming, implementatie en tips.

Afbeelding bij 'Opella: ‘Leerpad Thuis geven biedt meer inzicht in jezelf en in de klant’'

Opella: ‘Leerpad Thuis geven biedt meer inzicht in jezelf en in de klant’

12 juni 2019 - Opella wil de zorg en ondersteuning domeinoverstijgend organiseren en noemt dit ‘Thuis geven’. Daarom volgen wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie acht maanden lang het leerpad ‘Thuis geven’, om zo de werkwijze onder de knie te krijgen.

Afbeelding bij 'Kwaliteit van leven: wat is dat?'

Kwaliteit van leven: wat is dat?

14 augustus 2018 - Een vriend op een verjaardag zei pas: ”Als ik dement wordt, mogen ze mij een pil geven". Enerzijds begrijp ik die angst om dementie te krijgen wel, maar anderzijds word ik boos omdat ik nog zoveel kwaliteit van leven zie bij onze bewoners.

Afbeelding bij 'Feelgood Friday: knuffelpoes bij Opella'

Feelgood Friday: knuffelpoes bij Opella

3 augustus 2018 - Jessica komt op bezoek bij bewoonster Cora met haar poes Tara. 'Ik zie dat Coba heel blij is als wij zijn geweest, dan glimlacht ze van oor tot oor.'

Afbeelding bij 'Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk'

Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk

3 april 2018 - De 'Beslisboom inzet SO op verzoek huisarts in de praktijk' bevat het proces vanaf het verzoek van de huisarts tot aan het declareren van de geleverde geneeskundige zorg.

Afbeelding bij 'Nieuwe vormen voor medezeggenschap'

Nieuwe vormen voor medezeggenschap

6 februari 2018 - Bent u lid van een cliëntenraad of bestuurder? En wilt u meer weten over medezeggenschapsmogelijkheden in de verpleeghuiszorg? Lees dan voorbeelden van medezeggenschap van organisaties die hebben deelgenomen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen en lees meer over instrumenten en ideeën uit andere sectoren.

thema: Medezeggenschap (120)

Afbeelding bij 'Opella: Familie als deskundigen'

Opella: Familie als deskundigen

22 januari 2018 - In het praktijkvoorbeeld van Opella wordt beschreven hoe de organisatie het levensverhaal van de cliënt ophaalt en het sociale netwerk in kaart te brengt.

Afbeelding bij 'Unieke samenwerkingsovereenkomst domeinoverstijgend werken'

Unieke samenwerkingsovereenkomst domeinoverstijgend werken

21 december 2017 - In Ede krijgen thuiswonende ouderen en chronisch zieken nu een regisseur, meestal een wijkverpleegkundige. Deze regisseur heeft doorzettingsmacht en mag zorg en ondersteuning inzetten binnen alle financieringsdomeinen: Wmo, Zvw en Wlz.

thema: Cliënt centraal (195)

Afbeelding bij 'Op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap'

Op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap

1 november 2017 - Tijdens het Cliëntenradencongres 2017 op 9 oktober 2017 hielden Diana Kole en Noëlle Sant een workshop over nieuwe vormen van medezeggenschap.

thema: Medezeggenschap (120)

Afbeelding bij 'Afsluitende themabijeenkomst ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde bu..'

Afsluitende themabijeenkomst ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis’

16 oktober 2017 - Dirk Achterbergh (ZIN) en Martien Bouwens (ZN) hielden een pleidooi: tegen bureaucratie en voor een nieuwe bekostigingsmethodiek.